Kultura | rozrywka | edukacja

Początki szkolnictwa w Niepli – nowe zbiory w CATL

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach wzbogaciło się o kolejne dokumenty archiwalne dotyczące szkoły podstawowej i wsi Niepla, gmina Jasło. Zbiory dotyczące Józefa Szymczyka – nauczyciela i kierownika szkoły w Niepli w latach 1906 – 1938 przekazała naszemu archiwum wnuczka – Krystyna Szymczyk z Jasła.

Patent
Fot. © CATL przy GBP w Jaśle

Józef Szymczyk (1877-1957) był bardzo zaangażowany w działalność społeczną na rzecz wsi Niepla, prowadził liczne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży. Organizował występy teatralne z udziałem młodzieży, uczył młode pokolenie patriotyzmu oraz jak kulturalnie i pożytecznie spędzać wolny czas. Był też jednym z pomysłodawców budowy pomnika w Niepli, poświęconego walczącym i poległym w I wojnie światowej, oraz tym którzy przyczynili się do odbudowy Ojczyzny. Józef Szymczyk był również współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepli w roku 1908 i przez trzydzieści lat był jej prezesem. Ten niezwykły człowiek posiadał również talent malarski, stworzył kilka obrazów oraz rysunków dokumentujących życie społeczności lokalnej.

W latach 1941-1945 szkołą w Niepli kierowała Helena Kusińska, córka Józefa Szymczyka. Wysiedlona z Pomorskiego wraz z dziećmi, po zamordowaniu jej męża przez Niemców, na czas wojny zamieszkała w Niepli. Podczas wojny prowadziła tajne nauczanie, przekazując młodzieży wiedzę z zakresu, historii, literatury i geografii.

Pozyskane archiwalia znajdują się w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach lub na stronie archiwum pod adresem: http://szebnie.archiwa.org.

Wszystkie zgromadzone dokumenty i obrazy będzie można zobaczyć podczas wrześniowej wystawy organizowanej w czytelni GBP.

(Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE