Kultura | rozrywka | edukacja

Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego

W dniu 26 czerwca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego, podczas której wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Jasielskiej”.

Nagrodzeni
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Obradom Młodzieżowej Rady Powiatu przewodniczył Konrad Marek. Oprócz młodych radnych w sesji uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Wicestarosta Franciszek Miśkowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz, Wiceburmistrz Miasta Jasła Leszek Znamirowski oraz radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu.

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. To piękna inicjatywa ze strony Młodzieżowej Rady Powiatu, że dostrzegają kulturę na terenie Powiatu Jasielskiego i ludzi, którzy ją kreują i tworzą. Serdecznie gratuluję wyróżnionym, nagrodzonym, wszystkim Państwu oraz Zbigniewowi Drance, który ukierunkowuje MRP, jeśli chodzi o jej działalność – przywitał zgromadzonych gości Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz.

Najważniejszym punktem programu sesji MRP w Jaśle było przyznanie tytułów „Zasłużony dla Kultury Jasielskiej”. Otrzymali je: Alicja Antonik, Karol Brej, Wiesław Czechowicz, Danuta Głowaty, Marcin Janik, Katarzyna Jurkowska, Czesława Klocek, Agata Pucykowicz, Adam Rąpała. Szczególnie wyróżniony został Konrad Bobula, któremu Starosta Jasielski na wniosek Młodzieżowej Rady Powiatu nadał tytuł „Wielce Zasłużony dla Kultury Powiatu Jasielskiego”.

Jesteśmy dumni, że Młodzieżowa Rada Powiatu pierwsze kroki w stanowieniu prawa miejscowego dokonuje na uroczystej sesji w Starostwie Powiatowym. Dzisiaj po raz pierwszy stanęliście przed wyborem, kiedy musieliście spośród wielu wspaniałych wybrać jedną osobę, co nie jest takie łatwe. Gratuluję jeszcze raz Państwu nominowanym oraz zwycięzcy, a także tym, którzy dbają o kulturę jasielską i ją szanują. Jedną z takich osób, która promuje kulturę Powiatu Jasielskiego na forum krajowym i zagranicznym jest Zbigniew Dranka. Dlatego dzisiaj chcemy uhonorować go za szczególne zasługi w pracy na rzecz upowszechniania tradycji i kultury Powiatu Jasielskiego – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Gościem honorowym Młodzieżowej Rady Powiatu w Jaśle była Młodzieżowa Rada Gminy Jordanów oraz chór „Solideo” z I Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją Moniki Twarduś.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE