Sport | rekreacja | turystyka

Trudna sytuacja w Czarnych

Sytuacja finansowa klubu Czarni Jasło 1910 była głównym celem spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Jaśle 10 czerwca. W spotkaniu, które odbyło się na zaproszenie burmistrza Jasła, uczestniczyli przedstawiciele biura senatorskiego Alicji Zając i poselskiego Bogdana Rzońcy, władze starostwa i gminy Jasło, radni Rady Miejskiej Jasła oraz Zarząd i przedstawiciele Klubu Czarni Jasło.

Spotkanie w sprawie sytuacji finansowej Czarnych Jasło
Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Klub Czarnych Jasło znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, pozostawiony po poprzednim Zarządzie dług, jak również koszty bieżące sprawiają, że Klub bez sponsora strategicznego nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.

Spotkanie miało na celu przedstawienie realnych kosztów działalności klubu i form wsparcia, które otrzymuje. Zarząd Klubu przedłożył sprawozdanie finansowe i sportowe za 2012 rok, jednocześnie przedstawiając bieżącego koszty utrzymania Klubu. Dodatkowo przedstawiciele Zarządu podkreślili, iż jednym z ich pierwszych działań były spotkania z ludźmi biznesu i wysłanie ofert o sponsoring do jasielskich firm oraz przedsiębiorstw. Kartą przetargową miał być awans I drużyny do III ligi lubelsko-podkarpackiej. Niestety działania te nie spotkały się z dużym oddźwiękiem i do tej pory nie udało się pozyskać sponsora strategicznego.

Tymczasem główne wsparcie Klub otrzymuje od Miasta Jasła, które w całości pokrywa utrzymywanie wszystkich drużyn młodzieżowych, a także pokrywa utrzymanie stadionu przy ul. Śniadeckich, przekazując na ten cel dotację dla MOSiR Jasło. Dodatkowo Miasto bezpłatnie udostępnia stadion sportowy przy ulicy Sportowej, przy czym klub ponosi koszty utrzymania stadionu i zużycia mediów.

Efektem spotkania było określenie dalszych działań, które mogłyby naprawić sytuację w Czarnych Jasło. Ze swojej strony Klub, pomimo braku środków finansowych, zobowiązał się do dokończenia rundy wiosennej oraz do przygotowania strategii działania na rundę 2013/2014. Miasto podtrzymało deklarację dalszego wsparcia Klubu między innymi poprzez utrzymywanie wszystkich drużyn młodzieżowych, utrzymywanie obiektów sportowych, a także organizację kolejnego spotkania z przedsiębiorcami, którzy mogliby wesprzeć finansowo drużynę seniorską. Jedną z wypracowanych propozycji było także przejęcie kosztów utrzymania trenerów młodzieżówki przez Miasto, na co wstępnie wyrażono zgodę. W związku z tym, że około 70 proc. młodzieży trenującej w Czarnych pochodzi z okolicznych miejscowości, sekretarz gminy Małgorzata Dubiel poinformowała, że Gmina mogłaby udzielić na ten cel wsparcia finansowego. Wymaga to jednak przedstawienia tej sytuacji Radzie Gminy. Reprezentujący na spotkaniu starostę, wicestarosta Franciszek Miśkowicz, zaznaczył, że Starostwo Powiatowe nie ma możliwości wsparcia finansowego Klubu. Ze strony przedstawicieli parlamentarzystów nie padły żadne deklaracje i propozycje pomocy dla Klubu.

Sytuacja Klubu w dalszym ciągu jest trudna, jednak zaangażowanie i wspólne dyskusje dają nadzieję na jej poprawę.

(Zarząd JKS Czarni Jasło 1910/UM Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE