Informacje

Nowa atrakcja turystyczna w „Karpackiej Troi”

Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzymało z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013 dofinansowanie projektu Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki. Umowa została podpisana 16 lipca 2013 r. Muzeum jest Partnerem Wiodącym projektu, a Partnerem w Słowacji jest Krajoznawcze Muzeum w Hanuszowcach n/Toplą. Całkowita wartość projektu wynosi 887.734 EUR.

Platforma widokowa - wizualizacja
Wizualizacja obiektu

Projekt zakłada utworzenie dwóch nowych atrakcji turystycznych. W Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy wybudowana zostanie platforma widokowa, zaś w Hanuszowcach Park archeologiczny. Platforma widokowa będzie wybudowana w najwyżej położonej części Skansenu, kilkadziesiąt metrów na zachód od Wałów Królewskich. Jej wysokość sięgać będzie 44 m, zaś poziom obserwacyjny dostępny dla turystów znajdować się będzie na wysokości 33 m. Wejście na platformę stanowić będzie integralną część zwiedzania Skansenu, co pozwoli turystom całościowo spojrzeć na Karpacką Troję, podziwiać monumentalizm grodziska i geniusz inżynieryjny naszych przodków. Platforma będzie gotowa i udostępniona zwiedzającym już w czerwcu 2014 r. Ze względu na położenie oraz walory krajobrazowe regionu platforma stanowić będzie doskonały punkt obserwacyjny pozwalający podziwiać rozległe obszary Beskidów, Pogórzy Karpackich i Dołów Jasielsko-Sanockich. Przy dobrej pogodzie i odpowiedniej przejrzystości powietrza turyści będą mogli dostrzec nawet odległe o ponad 100 km pasmo Tatr. Umożliwi ona obserwowanie z każdego punktu na świecie tego co dzieje się w Skansenie przez umieszczoną tam kamerę internetową. Piękno Podkarpacia będzie można podziwiać przez zainstalowane tam lunety.

W Hanuszowcach projekt zakłada wybudowanie Archeoparku, obejmującego rekonstrukcje budownictwa mieszkalnego i obronnego, którego zakres chronologiczny sięga od epoki kamienia po średniowiecze. Zostanie w nim zrekonstruowanych pięć domostw, które będą wyposażone w przedmioty codziennego użytku, charakterystyczne dla danej epoki. Całość otoczona zostanie palisadą.

W Archeoparku zorganizowany zostanie festyn archeologiczny. Przedsięwzięcie podsumuje wspólna konferencja naukowa, której pierwszy dzień odbywać się będzie w Słowacji, drugi w Polsce. Realizacja projektu zakończy się w październiku 2014 roku.

Już dzisiaj zapraszamy do zwiedzania nowych atrakcji kulturowych.

(Muzeum Podkarpackie w Krośnie)

SŁOWA KLUCZOWE