Kultura | rozrywka | edukacja

„O finansach… w bibliotece-II edycja”

Projekt „O finansach… w bibliotece-II edycja” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek, do którego Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach przystąpiła w 2013 roku.

Projekt w bibliotece
Fot. © archiwum Biblioteki

Program szkoleń z edukacji ekonomicznej i finansowej obejmuje: lokaty, kredyty, obliczanie rocznej stopy procentowej, pożyczki, ubezpieczenia, kursy walut, to tematy w sam raz do owocnych dyskusji podczas wakacyjnych szkoleń w bibliotece dla osób 50+ przy kawie i ciastku.

Celem projektu jest zwiększenie u osób 50+ mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach nabycia umiejętności korzystania z usług finansowych w tym z bankowości elektronicznej. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu 5 spotkań z wykorzystaniem kursu e-learningowego.

Od początku czerwca do 23 sierpnia przeszkolimy 20 osób, obecnie szkoli się 10 osób. Część uczestników ceniąc indywidualny tok nauki nadal się dokształca na kursie w bibliotece z pomocą przeszkolonych koordynatorów programu. 3 lipca br. podczas szkolenia gościliśmy Ewę Lelek opiekuna regionalnego programu z Rzeszowa oraz Annę Miodyńską eksperta ds. edukacji ekonomicznej z Krakowa. Uroczyste zakończenie kursu dla przeszkolonych osób odbędzie się pod koniec sierpnia. W trakcie spotkania, dla osób, które ukończyły szkolenie przewidziano wręczenie certyfikatów.

Zapraszamy mieszkańców gminy Jasło do udziału w projekcje, następne szkolenie 8 lipca o godzinie 14.00 w pracowni komputerowej GBP w Szebniach.

Życzymy wszystkim powodzenia i ukończenia kursu.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE