Kultura | rozrywka | edukacja

Projekt „Gra Obywatelska”

Nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie myślisz o innych to główne przesłanie projektu „Gra obywatelska”, który rozpoczął się 7 sierpnia br. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach. Konkurs został skierowany do organizacji pozarządowych oraz placówek i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Pioniersi
Fot. © archiwum Biblioteki

Celem projektu jest rozwój aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży, studentów lubelskich i rzeszowskich uczelni wyższych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek i świetlic wiejskich z tych województw.

„Pioniersi – gra obywatelska” przedstawia inspirujące przykłady aktywności z zakresu wolontariatu, programów stypendialnych i edukacji obywatelskiej. Grę wygrywa ten uczestnik, który w swojej strategii nie myśli tylko o sobie.

Zadaniem graczy jest odbycie niezwykłej podróży po Polsce, w trakcie której odwiedzają 12 miejscowości oraz poznają wiedzę, umiejętności i talenty potrzebne, aby osiągnąć jeden z wyznaczonych celów – otrzymać stypendium, dostać się na studia lub zdobyć certyfikat wolontariatu.

Projekt „Gra obywatelska” jest realizowany przez Fundację Dobra Sieć wraz z partnerami: Fundacją BGŻ, Fundacją Parlamentu Studentów RP i Centro Servizi per il Volantariato delle Marche w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

12 sierpnia br. projekt rozpoczyna się w naszej filii bibliotecznej w Warzycach, następnie w filiach w Trzcinicy i Osobnicy. Zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Jasło do udziału w programie.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE