Kultura | rozrywka | edukacja

Komiks o Ignacym Łukasiewiczu

Na jasielskim rynku prezentowana jest wystawa o Ignacym Łukasiewiczu. Na dwudziestu tablicach w formie komiksu przedstawiona jest historia jego pobytu w Jaśle.

Komiks o Ignacym Łukasieawiczu

Wiele miast chlubi się Ignacym Łukasiewiczem między innymi Gorlice, Krosno i Jasło. Wszystkie poznały go jako aktywnego obywatela, przedsiębiorcę, filantropa, dlatego oddają mu hołd i kultywują jego pamięć.

Jasło w biografii Ignacego Łukasiewicza ma miejsce szczególne. Wynalazca lampy naftowej był związany z nim tylko przez kilka lat od 1858 do 1865/6 roku. – W sensie czysto ludzkim, był to dla Ignacego Łukasiewicza czas najtrudniejszy – tragedii utraty jedynego dziecka, pożaru destylarni, załamania się części interesów, w końcu i depresji, która o mało nie doprowadziła do całkowitego porzucenia nafciarstwa. Ale to w Jaśle, w tym mieście, w życiu Łukasiewicza dokonał się przełom. Przełom, który z „aptekarza zajmującego się naftą” uczynił wielkiego naftowego przedsiębiorcę i gospodarczego wizjonera – pisze we wstępie do wystawy jej autor Piotr Hudyma.

Organizatorem wystawy, która prezentowana będzie do końca miesiąca, jest Urząd Miasta w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE