Informacje

Półtora miliona złotych za odbudowę i przebudowę czterech dróg powiatowych

Ponad półtora miliona złotych pochłoną prace przy odbudowie i przebudowie czterech dróg powiatowych. Realizacją zadania zajmie się Skanska S.A. Od poniedziałku nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu, która będzie obowiązywać do 11 października br. Dowiedz się, o które odcinki chodzi.

Odbudowana po powodzi zostanie droga powiatową nr 1902R Nowy Żmigród – Stary Żmigród – Łysa Góra na odcinku ponad trzech kilometrów (km 1+340 do 4+568). Prace związane z odbudową nawierzchni jezdni rozpoczną się mniej więcej tuż za kościołem parafialnym w Starym Żmigrodzie, a zakończą na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 993 w Łysej Górze. To droga o mieszanej nawierzchni: w części przebiegającej przez obie wsie – bitumicznej i przebiegającej przez pola uprawne – żwirowej.

Droga powiatowa Stary Żmigród - Łysa Góra
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Droga powiatowa Stary Żmigród - Łysa Góra
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Firma Skanska S.A. z Warszawy, która wygrała przetarg na realizację zadania, oszacowała wartość przedsięwzięcia na kwotę 1 017 369,90 złotych. Jasielskie starostwo otrzymało na ten cel dofinansowanie w postaci promesy w wysokości 800 tysięcy złotych.

Ponieważ są to środki popowodziowe, więc będzie typowa odbudowa drogi, czyli tam gdzie była nawierzchnia bitumiczna będzie nawierzchnia bitumiczna, tam gdzie była część żwirowa nadal będzie część żwirowa. – wyjaśnia Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

W tym samym postępowaniu przetargowym znalazła się również przebudowa trzech innych „powiatówek”: nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica (w km 0+005 – 0+135; 0+305 – 0+600), nr 1876R Duląbka – Cieklin (w km 1+102 -1+514) i nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś na długości 455 mb w miejscowości Kołaczyce.

Te będą z kolei kosztować budżet powiatu jasielskiego oraz gmin, na terenie których leżą przedmiotowe odcinki dróg 524 997,21 złotych.

Dla przypomnienia, w zeszłym roku robiliśmy kawałek drogi w okolicach bazaru, który powstaje w Kołaczycach. Pozostał niewyremontowany odcinek od krzyżówki do miejsca, gdzie została zakończona praca przy drodze wraz z mostem. Ten odcinek będzie teraz zrobiony. Jest to przy udziale środków gminy Kołaczyce i części środków, które pozostały nam z budowy mostu w Bajdach. Druga to droga Czeluśnica-Gliniczek. Tam jest jeden kawałek zrobiony. Robimy drugi kawałek i zostanie nam trzeci do zamknięcia całego odcinka drogowego. Trzecia, przy udziale środków pochodzących z nadwyżki przy moście w Bajdach, to droga Cieklin-Duląbka. Tu droga była w większej części zrobiona. Pozostał odcinek, którym zamkniemy cały ciąg drogowy. Przy udziale środków gminy Dębowiec i jak wspomniałem pozostałych po oszczędnościach na moście w Bajdach. Wszystkie te prace będą wykonane w roku bieżącym. – mówi Tadeusz Górczyk.

Droga powiatowa Gliniczek - Czeluśnica
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Droga powiatowa Gliniczek - Czeluśnica
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Prace mają ruszyć już od poniedziałku. Firma Skanska poinformowała, że na czas prowadzonych robót zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu, a przy konieczności całkowitego zamknięcia ruchu dla pojazdów zostaną wyznaczone objazdy. Utrudnienia mają potrwać do 11 października.

W bieżącym roku, obok już realizowanych zadań w infrastrukturze komunikacyjnej naszego regionu, zaplanowano jeszcze odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1313R Jasło – Błażkowa na ulicy Mickiewicza (osiedle Gamrat) – na wysokości dawnej remizy zakładowej straży pożarnej.

Droga powiatowa na osiedlu Gamrat
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Część środków przekazało miasto Jasło, dlatego przyjęliśmy, że dokładamy 50 procent swoich środków i w ich ramach chcemy wykonać odcinek drogi. Ponieważ powstały oszczędności na dwóch innych zadaniach, na które miasto dało środki, czyli na chodniku przy ulicy Floriańskiej i z opracowania dokumentacji na chodnik przy ulicy Mickiewicza na odcinku między Bryłami, a cmentarzem w Kaczorowach, wystąpiliśmy do miasta o te środki. Wtedy ten odcinek byłby dłuższy, niż wynikałby z kwoty 60 tysięcy złotych, które mieliśmy na to zabezpieczone. – dodaje Górczyk.

To zadanie jest nadzorowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE