Kultura | rozrywka | edukacja

Konkurs na Booktalking (zapowiedź)

Zapraszamy do zabawy słowem, obrazem i dźwiękiem. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach projektu „Wariacje literackie” organizuje konkurs na Booktalking czyli najlepszą mówioną recenzję książki.

Plakat
(Kliknij, aby powiększyć)

Celem konkursu jest promowanie czytania dla przyjemności, rozwijanie świadomości literackiej czytelników, zachęcanie do sięgania po wartościową literaturę. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie filmu, który zawiera ustną prezentację dowolnej książki metodą booktalkingu, wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut. Wysoko oceniane będą: oryginalna forma prezentacji, właściwy dobór słownictwa, modulacja głosu, budowanie napięcia i tworzenie odpowiedniej atmosfery, a także przekazanie emocji.

Film powinien być nagrany na nośniku elektronicznym umożliwiającym odtworzenie. Nośnik elektroniczny, opisany imieniem i nazwiskiem oraz adresem, prosimy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło z dopiskiem ”Konkurs na Booktalking”. Konkurs będzie trwał od 30 września – 04 listopada 2013 r.. Rozstrzygnięcie Konkurs nastąpi w dniu 8 listopada 2013 r.

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności.

Regulamin konkursu dostępny są na stronie www.mbp.jaslo.pl oraz blogu projektu http://wariacjeliterackie.blogspot.com/.

Projekt „Wariacje literackie” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE