Informacje

Kwesta – ratujemy zabytki Starego Cmentarza w Jaśle

Jasielski stary cmentarz jest cennym dokumentem naszej historii, to świadectwo czasu i prawdy. Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle czyni starania, aby ocalić ten pomnik historii poprzez renowację nagrobków wskazanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kwesta 2013
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Renowacja zabytków starego cmentarza jest możliwa dzięki środkom przekazywanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Miasto Jasło oraz przez Społeczny Komitet z pieniędzy zebranych podczas kwest. Dotychczas zostały odrestaurowane cztery pomniki nagrobne: Figura św. Jana Ewangelisty z 1879 r.(2010 r.), Pieta na grobie Wojciecha Pietrzyckiego z pocz. XX w.(2011 r.), Nagrobek rodziny Kleczkowskich z poł. XIX w. (2012 r.), Pomnik nagrobny Romualda Palcha z pocz. XX w. (2013 r.)

Tegoroczna piąta kwesta odbywać się będzie w dniach 1 i 2 listopada, a zgromadzone środki zostaną przeznaczone na renowację nagrobka prof. Andrzeja Karpińskiego pierwszego dyrektora jasielskiego gimnazjum i jego żony Wilhelminy z domu Stadnik.

Profesor Andrzej Karpiński urodził się w 1830 r. w Dubiecku. Przez kilka lat był profesorem gimnazjalnym w Nowym Sączu. Po utworzeniu w 1868 r. Gimnazjum w Jaśle, został jego pierwszym dyrektorem. Za jego staraniem zorganizowano w Jaśle Towarzystwo Pomocy Naukowej, dzięki któremu szkoła została zapatrzona w niezbędne pomoce naukowe. Prof. Andrzej Karpiński zmarł nagle 27 października 1880 r. Jego pomnik nagrobny został ufundowany i wzniesiony ze składek młodzieży gimnazjalnej, która swojego nauczyciela i dyrektora ceniła oraz szanowała.

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE