Kultura | rozrywka | edukacja

„Ptaki i ich ochrona w Beskidzie Niskim”

8 października 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się V Konferencja Ekologiczna. Tematem konferencji były „Ptaki i ich ochrona w Beskidzie Niskim”.

V Konferencja Ekologiczna
Fot. © MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

W Konferencji udział wzięli nauczyciele biologii i przyrody z Jasła, Biecza, Skołyszyna, Kołaczyc, Brzysk, Duląbki, Desznicy i Kątów oraz trzyosobowe grupy uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami były również osoby zainteresowane, niebędące nauczycielami.

Gośćmi Konferencji byli: Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Jan Krukar – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle, Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz – Dyrektor Biura Senator Alicji Zając, dr Dominik Wróbel – p.o. Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie, Roman Kościow – reprezentujący LOTOS Infrastruktura oraz Janusz Szewczyk – Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

W części teoretycznej prelekcje wygłosili: dr inż. Marian Stój (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków): Ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w obszarze Natura 2000 Beskid Niski, mgr Damian Nowak (Magurski Park Narodowy): Migracja orlika krzykliwego na podstawie badań telemetrycznych, mgr Grzegorz Cierlik (Prezes Stowarzyszenia Carpatica) Akcja Carpatica – 15 lat badań migracji ptaków w Beskidzie Niskim oraz mgr Edyta Jost (Carpatica): Migracje wybranych gatunków ptaków na podstawie wyników badań Akcji Carpatica.

W drugiej części uczestnicy odwiedzili Terenową Stację Badania Wędrówek Ptaków Stowarzyszenia CARPATICA w Myscowej. Tam wysłuchali wykładu na temat pracy wolontariuszy w Akcji Carpatica, który wygłosił Sławomir Czyżowicz i wraz z nim udali się na obchód w celu odłowienia ptaków, które złapały się w rozstawione sieci oraz asystowali przy obrączkowaniu. Więcej na temat działalności Akcji Carpatica można przeczytać na stronie www.carpatica.org.

V Konferencja Ekologiczna
Fot. © MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

Uczestnicy Konferencji otrzymali również materiały edukacyjne przekazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie (publikacja Obszary NATURA 2000 na Podkarpaciu), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Wędrówka. Przystosowanie ptaków do zmian pór roku), folder wydany przez Akcję CARPATICA (w tym raport z badań terenowych w 2012 roku) oraz Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (Ochrona strefowa ptaków).

V Konferencję Ekologiczną pn. Ptaki i ich ochrona w Beskidzie Niskim zorganizowali: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS. Konferencja odbyła się pod patronatem Starosty Jasielskiego. Współorganizatorami byli: Powiat Jasielski, Stowarzyszenie Carpatica i Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Partnerem głównym wydarzenia była Grupa LOTOS S.A.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE