Kultura | rozrywka | edukacja

Wyznaczanie poetyckich szlaków

14 października 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z Marią Tomasik i Barbara Torą. Obie poetki były gośćmi Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle.

Spotkanie w Klubie Seniora
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Co trzeba mieć w duszy aby pisać poezję? Tym pytaniem rozpoczęło się spotkanie, na które M. Tomasik odpowiedziała: Poezja to dar i „iskra boża”. Dla Barbary Tory to przymus pisania, nocne myśli, które koniecznie trzeba poskładać. Poetka ma wiele dystansu do siebie i własnej twórczości. Udowadnia to w wierszu „Stare poetki”:

Stare poetki nie powinny pisać wierszy,
Dla nich już dawno żar Olimpu zgasł,
Dla nich ostatni wiersz będzie wierszem pierwszym
Na nowych szlakach co wyznacza czas.

Maria Tomasik jest poetką ludową, która choć sama mówi piękną polszczyzną, świadomie wybiera stylistykę gwary. Poetka z Sądkowej kocha wieś i z dumą mówi o swoich korzeniach. Zachwyca ją lipa, która stoi przed jej domem i przypomina o poecie z Czarnolasu. Poetka zaprezentowała wiersz A. Wójcika „Moja Sądkowa”, który znalazł się w jej tomiku „Ogród wspomnień”. To moje miejsce ukochane, rodzinne – powiedziała. Jasielszczyzna to dla B. Tory druga ojczyzna, więc autorka „Smaku życia” honoruje ją różnymi tekstami, czerpiąc inspiracje z legend, ważnych miejsc i ludzi.

Na zakończenie poetka z Sądkowej zaśpiewała piosenki własnego autorstwa i wyrecytowała wiersz „Ptok”:

Na gałynzi siedzi ptok
I wytszysco ślepie.
Cło tam widzis ptoku cło?
Cymóz siy tak dziwis?
Widze jo co coś nie lada,
Młodom żone łod somsiada,
Co se sama śpi.

Obie autorki pokazały, jak przy użyciu różnorodnych poetyk można mówić o sprawach prostych i metafizycznych.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Partnerami w realizacji projektu są: I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jaśle, Klub Seniora przy JSM w Jaśle, Klub Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, Klub Powiększania Wyobraźni, Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE