Informacje

16 dni przeciw przemocy wobec kobiet

Wczoraj rozpoczęła się międzynarodowa kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”, którą z ramienia polskiego rządu koordynuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Akcja potrwa do 10 grudnia br.

Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet, dla kondycji polskiego społeczeństwa, w roku bieżącym podmiotem wspierającym obchody ogólnopolskie, ale także regionalne i lokalne inicjatywy organizowane w ramach kampanii, jest również polska Policja.

Światowa akcja pod oryginalnym tytułem „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” jest koordynowana przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (ang. Center for Women’s Global Leadership), działające przy Rutgers – Uniwersytecie Stanu New Jersey. Ma ona na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości o tym, że stanowi ona pogwałcenie praw człowieka; wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałających przemocy wobec kobiet; budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet; wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy, a także tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz ze złożonych deklaracji w zakresie powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Okres w jakim realizowana jest akcja ma wymiar symboliczny i podkreślać ma związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka. Dlatego jej inicjatorki wybrały dni między 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Ten 16-dniowy okres obejmuje również inne znaczące daty, w tym 29 listopada – Międzynarodowy Dzień Obrończyń Praw Człowieka, 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia, będący rocznicą masakry w Montrealu. Od 1991 roku w kampanii uczestniczyło łącznie 5.167 organizacji ze 187 krajów na całym świecie.

Z uwagi na znaczenie problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet, dla kondycji polskiego społeczeństwa w roku bieżącym podmiotem wspierającym obchody ogólnopolskie, ale także regionalne i lokalne inicjatywy organizowane w ramach „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”, jest również polska Policja.

W czasie kampanii funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle będą pełnić dyżur w dni robocze od godz. 10:00 do 14:00. Osoby, które odwiedzą jasielską komendę lub telefonicznie skontaktują się z dyżurującymi funkcjonariuszami – tel. 13 443 83 43, 13 443 83 30, będą mogły uzyskać niezbędną pomoc oraz otrzymać informacje m.in. o procedurach i etapach postępowania w związku z przemocą wobec kobiet, przemocą w rodzinie.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE