Informacje

Spotkania osiedlowe: realizacje i plany na przyszły rok

Za nami praktycznie wszystkie spotkania konsultacyjne mieszkańców Jasła z władzami samorządowymi przed konstruowanym właśnie budżetem miasta na 2014 rok. Podczas zebrań burmistrz Andrzej Czernecki wraz ze swoimi zastępcami oraz pracownikami merytorycznymi magistratu poinformował jakie projekty udało się zrealizować w bieżącym roku w skali całego miasta, a także w rozbiciu o poszczególne osiedla. Dowiedzieliśmy się również jakie przedsięwzięcia planuje do wykonania w roku przyszłym.

Dobrym zwyczajem w kadencji burmistrza Andrzeja Czerneckiego jest organizowanie na wszystkich szesnastu osiedlach zebrań konsultacyjnych poświęconych założeniom programowym i finansowym oraz polityce społeczno – gospodarczej miasta na kolejny rok kalendarzowy. Przez ostatnie dwa tygodnie władze miasta pokazywali mieszkańcom poszczególnych osiedli jakie inwestycje udało się zrealizować w 2013 roku, biorąc pod uwagę miasto jako globalną całość, a jakie projekty są brane pod uwagę do realizacji w następnym roku. Urzędnicy burmistrza skrupulatnie wyliczyli również ile środków z miejskiej kasy poszło na rozwój poszczególnych osiedli, co zostało ujęte w kolejnej części prezentacji multimedialnej wyświetlanej przez Andrzeja Czerneckiego.

Praktycznie większość spotkań kończyło się pytaniami do burmistrza, na które starał się udzielać informacji samodzielnie. W niektórych sprawach głos zabierali także jego zastępca i skarbnik miasta, pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej. O poruszanych kwestiach w dalszej części naszego materiału.

Według informacji przedstawionej przez Andrzeja Czerneckiego, przewidywane zadłużenie miasta na koniec grudnia 2013 roku ma wynieść 15,97 procenta. Samorząd musi szukać oszczędności w wydatkach bieżących, a największymi gałęziami, które je generują to oświata i energia. W 2013 roku na samą tylko oświatę wydatkowano ponad 41 milionów złotych, z czego 17 329 677 złotych z budżetu miasta i 23 676 066 złotych jako subwencję oświatową z państwa. W roku szkolnym 2012/2013 do placówek edukacyjnych zarządzanych przez miasto (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół) uczęszczało 4663 uczniów – to o ponad setka dzieci i młodzieży mniej niż w roku szkolnym 2011/2012. Za mniejszą liczbą uczniów przemawia subwencja oświatowa, a koszty bieżące utrzymania poszczególnych jednostek pozostają. Burmistrz nie wyklucza cięć, ale – jak zapewniał na spotkaniach – nie dotkną one bezpośrednio samych uczniów.

Kolejną gałęzią życia społecznego, w której poczyniono już pewne kroki w celu obniżenia kosztów to energia. W bieżącym roku wykonano audyt energetyczny i zinwentaryzowano wszystkie punkty oświetleniowe na terenie miasta. Gotowy dokument pozwolił na aplikowanie do realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Sowa – energooszczędne oświetlenie uliczne”. Jasielski projekt zyskał uznanie i znalazł się na drugim miejscu krajowej listy przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym w ramach pierwszej edycji programu.

1495 lam oświetleniowych będzie wymienione na energooszczędne. Szacujemy, że po zrealizowaniu całego tego projektu oszczędności roczne będą wynosiły 800 tysięcy złotych w stosunku do roku bazowego. Termin zakończenia kredytu to 15 grudnia 2015. W tej chwili jesteśmy jeszcze na etapie negocjacji. Jesteśmy na drugim miejscu spośród wszystkich samorządów, które startowały w tym konkursie. Przed nami czas realizacji. Przy okazji mamy pełną informację na temat wszystkich punktów oświetleniowych w mieście. Kolejna rzecz to zmiana taryf. Oszczędności roczne na samej zmianie taryf, czyli inne podejście do negocjacji z operatorami sieci daje nam mniej więcej 25 tysięcy złotych oszczędności miesięcznie. To jest efekt prac głównego energetyka miasta. To stanowisko utworzyłem w bieżącym roku. W tej chwili zarządzanie energią poprzez profesjonalistów w tak dużej skali, jaką jest miasto, jest niezbędne. – tłumaczył burmistrz.

Co udało się zrealizować?

Pierwszym ze zrealizowanych projektów, którymi chwalą się samorządowcy, jest „Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle”. Realizowane w okresie od marca do września przedsięwzięcie kosztowało 4 121 102,47 złotych, z czego 3 254 845,27 złotych pochodziło z funduszy europejskich.

Zakres prac obejmował: odbudowę dużego basenu otwartego o wymiarach 21m x 50m i głębokości od 1,2 m do 3,6 m, odbudowę brodzików dla dzieci o powierzchni 120 m2 każdy, odbudowę stacji filtrów, montaż zjeżdżalni rurowej i rodzinnej, adaptację byłego pomieszczenia przebieralni na pomieszczenie socjalno – natryskowe dostępne z zewnątrz obiektu, uporządkowanie terenu otwartego w zakresie komunikacji podstawowej i małej architektury oraz remont boisk do piłki siatkowej.

Niestety zakończyliśmy to, ze względu na cykl wykonawczy, w październiku. Będzie się można kąpać od przyszłego roku. Myślę, że dla każdego będzie coś miłego. Cała inwestycja będzie mniej wymagająca jeśli chodzi o konserwację, bo niecka jest zrobiona ze stali nierdzewnej, a z drugiej strony zmieniliśmy system uzdatniania wody, co powinno wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacji. Generalnie jest to przykład tego, że jeżeli coś robimy to po to, aby obniżyć wydatki bieżące, a jednocześnie chcemy to robić za niewielkie pieniądze. – podkreśla Czernecki.

To przedsięwzięcie to efekt środków pozyskanych przez urzędników na zniwelowanie skutków powodzi, która trzy lata temu dotknęła praktycznie 1/3 obszaru naszego miasta. Stąd też kolejne zadanie pod nazwą „Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”. Zadanie objęło dwa miejskie przedszkola: nr 9 przy ulicy Szkolnej i nr 11 przy ulicy Sikorskiego.

Na pierwszym z wymienionych obiektów wykonano następujące prace: odbudowę ogrodzenia, odbudowę chodników i dojazdów, odbudowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie balustrad, odbudowę tarasu, odbudowę schodów, wykonanie poręczy i barierek oraz odbudowę placu zabaw z montażem 18 elementów zabawowych. W drugim: odbudowę chodników, odbudowę wjazdu z ulicy Sikorskiego, odbudowę schodów zewnętrznych (od placu zabaw, od drogi, od wejścia do budynku), odbudowę piwnicy, odbudowę piaskownic i odbudowę placu zabaw z montażem 20 elementów zabawowych.

Zadanie trwało od marca do września i kosztowało 637 148,20 złotych, w tym 585 515,78 złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Problem polegał na tym, że zapomniano przy wskazywaniu obiektów, które były dotknięte powodzią, o tych dwóch obiektach. Ze względów formalnych. Myśmy po rozmowach z panem marszałkiem i panią wojewodą doprowadzili do tego, że tą listę zmieniono i stąd udało się te dwie rzeczy zrobić za niewielkie pieniądze. – przyznał burmistrz.

2013 rok to kontynuowanie cyklu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Jaśle. Tym razem procesowi zostały poddane: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej (od sierpnia do października) oraz hala i budynek główny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle (od października do czerwca 2014 roku). Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w skali globalnej kosztuje 3 090 322,58 złotych, w tym 1 515 040,50 złotych jako dotacja z unijnych funduszy pomocowych. Na temat obu realizowanych inwestycji poświęcamy odrębne artykuły w naszym portalu.

W bieżącym roku oddano do użytku, z ponad miesięcznym poślizgiem czasowym, zmodernizowane targowisko przy Placu Bartłomieja. – Realizowała go jasielska firma. Zrobiła to z lekkim opóźnieniem czasowym, natomiast jak odliczymy VAT to wydatek z budżetu miasta na tą inwestycję jest na poziomie blisko 300 tysięcy złotych. Wyglądało to źle wcześniej, teraz wygląda znacznie lepiej. Myślę, że dla większości klientów jest to miejsce, gdzie się przyjemnie prowadzi handel. Ta zmiana jest ewidentnie na plus. – mówi.

Projekt przebudowy „Zielonego Rynku” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Targowica nie przypomina już tej sprzed października 2012 roku, kiedy na dobre robotnicy weszli na plac budowy. Obiekt zyskał nową nawierzchnię, przeszklone zadaszenie części placu handlowego oraz budynek sanitarny, którego wcześniej tutaj nie było.

Czy prace zostały wykonane z pozytywnym skutkiem? Sam burmistrz podkreślał na spotkaniu, że jest kilka mankamentów do wyeliminowania w najbliższej przyszłości, a sygnalizują mu te problemy zarówno handlowcy, jak i sami kupujący.

Trzy „mniejsze” przedsięwzięcia prezentowane podczas spotkań osiedlowych to m.in. projekt pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle”. Zadanie realizowane było grudnia 2011 do czerwca 2013 roku i objęło wszystkie dziewięć szkół podstawowych w Jaśle. Było skierowane do 2120 uczniów najmłodszych klas, dla których przeprowadzono dodatkowych 6200 godzin lekcyjnych. Ponadto zakupiono różnego rodzaju elementy dydaktyczne do poszczególnych placówek, które wzmocniły proces nauczania dzieci.

Kolejne to „Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza” opiewający na kwotę 199 020,08 złotych, z czego miasto Jasło wydatkowało na niego raptem 10 tysięcy złotych. Jednym z wymiernych elementów zadania są drewniane budki wystawowe wystawione na miejskim rynku. Jednorazowy wydatek na ich zakup pozwoli teraz na lokalizowanie w przyszłości kolejnych przedsięwzięć w centrum miasta, aktywizujących lokalną społeczność. Najbliższe – przed świętami Bożego Narodzenia.

One będą wykorzystywane do jarmarków w okresach świątecznych. Było wiele sygnałów ze strony mieszkańców o to, żeby w okresie przedświątecznym Rynek także żył. Dlatego w tym roku oprócz tradycyjnej choinki będzie kiermasz świąteczny. Do tego będziemy mieli ślizgawkę na Rynku. Chodzi o to, aby atmosfera przedświąteczna była taka jak w większości liczących się miast rzeczywiście odświętna. To się będzie działo za naprawdę „symboliczne” pieniądze. – przyznaje gospodarz miasta.

„Promocja lokalnych produktów miasta Jasła” to z kolei przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Kosztowało 24 tysiące złotych. Marką regionalną wyróżniającą Jasło spośród innych miast województwa ma być wino i całe otoczenie z nim związane, co zostanie odzwierciedlone w opracowywanej strategii promocji miasta.

Wino było, jest i zawsze będzie popularne, stąd w naszym marketingu stawiamy na to skojarzenie. Nie na wino w sensie bezpośrednim, ale na skojarzenie z nim związane. – podkreślał na spotkaniu osiedlowym Andrzej Czernecki. – My nie będziemy zagrożeniem dla Hiszpanów, czy Włochów. Natomiast enoturystyka, nawet w małej skali, jest pewnym uzupełnieniem naszej oferty turystycznej i gospodarczej, a jednocześnie jest bardzo interesującym wyznacznikiem.

Montaż instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej i domach prywatnych to kolejna inwestycja, wprawdzie realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ale która bezpośrednio dotknie mieszkańców naszego miasta. Przedsięwzięcie realizowane za ponad 82 miliony złotych na terenie wszystkich gmin należących do ZGDW, a dla samego Jasła przypadła pula 12 122 928,41 złotych.

Na chwilę obecną zostało zawartych „zaledwie” 270 umów, a to tylko połowa z przyznanych miejsc. – Jeżeli mieszkańcy Jasła się nie zdecydują to będę zmuszony przekazać te pieniądze do któryś z gmin, która ma w tej chwili nadkomplet w tym projekcie, bo projekt jest realizowany na terenie całego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, czyli dwudziestu gmin. 72 procent dopłaca budżet Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, czyli ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy, natomiast 25 procent to są udziały mieszkańców. W skali całego projektu mamy już praktycznie pokrycie całego zapotrzebowania. Na razie Jasło jest gminą, w której jest mniejsze pokrycie niż spodziewaliśmy się tego. A szkoda. – mówi burmistrz.

Solary zostaną zamontowane m.in. na Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego, budynku administracyjnym na stadionie piłkarskim „Czarnych Jasło” przy ulicy Śniadeckich, Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej oraz obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (krytej pływalni, hali sportowej).

Finansowo przedsięwzięcie wspierają fundusze ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przetarg na wyłonienie dostawcy urządzeń i ich montaż ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku, a realizacja potrwa do marca 2016 roku.

Myśląc o nowym rozdaniu unijnych środków

Miasto Jasło, jako lider oraz beneficjenci: powiat jasielski i wszystkie gminy powiatu jasielskiego, realizuje do 31 lipca 2014 roku projekt pod nazwą „Jasielska Strefa Usług Publicznych”. Na ten cel pozyskano ponad milion złotych dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a całość jest warta 1 174 100 złotych (każdy z partnerów przekazuje w odpowiedniej proporcji wkład własny – od kilku do kilkunastu tysięcy złotych).

Chyba jesteśmy pierwsi w kraju, którzy robią taką strategię na takim poziomie. – nie ukrywa burmistrz.

Wymiernym efektem będą dokumenty, które posłużą poszczególnym samorządom do skutecznego aplikowania o dofinansowanie w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Uzyskamy strategię, która będzie odnosiła się do podstawowych usług publicznych na terenie powiatu jasielskiego: zdrowia, edukacji, komunikacji, usług komunalnych i kulturalnych. Ta strategia będzie mówiła oprócz tego jakie są problemy, jak je rozwiązać. Później będziemy wspólnie aplikować ze wszystkimi gminami powiatu jasielskiego lub z większością, która będzie zainteresowana i kolejnym etapem po uzyskaniu dofinansowania będzie realizacja różnego rodzaju zamierzeń. Cała dokumentacja będzie zakończona w czerwcu przyszłego roku. To będzie solidny dokument, który będzie pokazywał obraz powiatu jasielskiego, w tym centrum tego powiatu, którym jest miasto Jasło. – podkreśla.

Samo Jasło za dokument wart ponad milion złotych zapłaci ze swojego budżetu 20 tysięcy złotych.

Wspólnie z powiatem jasielskim (lider), powiatem krośnieńskim i gminą Krosno miasto Jasło przystąpiło do projektu pod hasłem „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”. Tutaj powstaną kolejne dokumenty, które pozwolą na realne wzmocnienie współpracy między powiatem jasielskim i krośnieńskim oraz miastami Jasło i Krosno na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów charakterystycznych dla obszaru funkcjonalnego.

Stawiając na rozwój potencjału gospodarczego miasta, przystąpiono do budowy drogi na terenie strefy ekonomicznej w Warzycach, która pozwoli na zaoferowanie potencjalnemu inwestorowi możliwość rozwoju swojej działalności na gruntach miejskich. Bez wątpienia skorzystają na tym sami mieszkańcy, dla których powstaną w przyszłości nowe miejsca pracy.

Pierwszy etap drogi o symbolu KDL1 ma być gotowy w połowie grudnia br. Prace te pochłoną 1,8 miliona złotych, ale na ich dokończenie zabraknie ponad drugie tyle. A samorząd musi się spieszyć z jej oddaniem, ponieważ w czerwcu przyszłego roku ma być oddana w tym miejscu nowoczesna fabryka mebli Grupy Nowy Styl.

To nie jest tylko i wyłącznie dla fabryki Nowego Stylu, ale tam na końcu jest 3 hektary terenu miejskiego jako ofertą inwestycyjną miasta Jasła adresowaną do potencjalnych inwestorów. – wyjaśnia Czernecki.

Szukano możliwości udźwignięcia takiego wydatku przy wsparciu funduszy pomocowych, dlatego samorząd aplikował do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2014 rok. Ze względu na „obcięcie” rządowych środków przeznaczonych na poszczególne województwa i po znalezieniu się w połowie listy rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania praktycznie z tego źródła nie uda się uzyskać żadnych pieniędzy.

Wiele samorządów jest zawiedzionych tą decyzją. Ale to nie jest nasza ostatnia szansa. Całość inwestycji opiewa na około 4 miliony złotych. Zależy nam na tym, żeby otwierając tą najnowocześniejszą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w świecie fabryki mebli, a meble to jest teraz jedna z głównych sił eksportowych naszego kraju, nie odstawali przygnębiająco z tą infrastrukturą. Wtedy jest szansa, że inwestor zacznie się od nas odwracać. Chcemy to wszystko trzymać na odpowiednim poziomie i stąd nasze działania inwestycyjne w tamtym rejonie. – mówi.

W prezentowanych przez włodarzy materiałach były też informacje na temat projektów realizowanych przez jednostki podległe Urzędowi Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w zakresie pomocy społecznej) i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (w zakresie gospodarki komunalnej).

„Powodziówka”

Podczas spotkań osiedlowych, mając na uwadze kataklizm jaki dotknął nasze miasto w maju i czerwcu 2010 roku, poruszane były kwestie związane z zabezpieczeniem Jasła przed powodzią. W tym roku oddano do użytku brakujący fragment prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy chroniącego osiedle Rafineryjne.

W 2011 roku nie było nawet decyzji uzupełnienia tych 360-metrów brakującego obwałowania na rzece Ropie. Działania wojewody i pełnomocnika do spraw zabezpieczeń w dorzeczu Górnej Wisły Jerzego Millera, który jest wojewodą małopolskim zaczęły przynosić bardzo wymierne efekty. Zakończyła się ta budowa. Co prawda jeszcze nie ze środków na ten program, ale to są dopiero początki realizacji tego programu. – powiedział burmistrz.

Kolejne przedsięwzięcia, które są planowane w kolejnych latach to przede wszystkim budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Wisłoki pomiędzy osiedlem Niegłowice, a Dębowcem. Obecnie trwa projektowanie budowli, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie społecznych sprzeciwów przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, inwestycja ruszy pełną parą w jeszcze w przyszłym roku.

Następne to m.in. podniesienie obwałowań na osiedlu Śródmieście poprzez poprawę bulwaru wzdłuż rzeki Jasiołki oraz budowa kanału ulgi rzeki Wisłoki na wysokości mostu wzdłuż ulicy Mickiewicza.

Burmistrz: – Coraz większą część miasta mamy chronioną przy pomocy obwałowań. W związku z tym w miejscach, które nie mamy chronione obwałowaniami, będziemy mogli tam koncentrować nasze służby zabezpieczające. W tym momencie na przykład Hankówka nie ma obwałowania. Tam będziemy się mogli koncentrować i nie będziemy rozproszeni w razie problemu.

Projekty do realizacji w roku przyszłym

Największym przedsięwzięciem pod względem finansowym, jakie założyło sobie miasto na przyszły rok, byłaby modernizacja domu kultury przy ulicy Kołłątaja 1 i przekształcenie go w Regionalne Centrum Kultury i Sztuki. To projekt o wartości ponad 16 milionów złotych, który obejmowałby przebudowę budynku i zwiększenie jego powierzchni użytkowej, zakup wyposażenia, digitalizację zbiorów bibliotecznych i muzealnych oraz działania informacyjno-promocyjne.

W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie jest szansa na uzyskanie 12,5 miliona złotych. Gdyby to się udało to samorząd przystępuje do prac od stycznia przyszłego roku i zakończy je w październiku 2015 roku.

Konkurencja jest duża, bo jak na początku 2008 roku było po 40 naborów rocznie, tak teraz mamy 1 nabór na pół roku. Myśmy złożyli projekt, który ma poprawić infrastrukturę Jasielskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poprzedni projekt przygotowywany w 2008 roku do funduszy transgranicznych Polska-Słowacja dawał szansę rozbudowy Jasielskiemu Domowi Kultury, a zapomniano kompletnie o bibliotece. Mało tego, ja się nie spotkałem z żadnym wskazaniem, gdzie ta biblioteka ma funkcjonować po zrealizowaniu tego projektu. Część biblioteki znikała na rzecz rozbudowy domu kultury. W związku z tym musieliśmy coś z tym fantem zrobić i zaprosiliśmy do współpracy znakomitych projektantów współczesnych bibliotek, żeby udało się połączyć w zadaniu te dwie funkcje w jednym budynku po rozbudowie. – mówił na spotkaniu Andrzej Czernecki.

Na obecnym etapie trwa ocena projektów, której wyniki będą znane pod koniec grudnia br. Jasło ma sporą konkurencję, ale jak widać po wcześniej wspomnianym projekcie „Sowa”, nie jesteśmy na ostatnim miejscu w całej stawce.

Pozostając w sferze kultury to kolejnym przedsięwzięciem na najbliższy rok będzie stworzenie „Apteki Łukasiewicza”, zlokalizowanej w kamienicy przy Rynku. Miasto dysponuje już koncepcją programową i wizualizacją poszczególnych pomieszczeń, a te mają być podzielone na trzy strefy: informacji o regionie, odnoszącej się do przemysłu naftowego i gdzie można poeksperymentować.

To jest raptem 90 metrów kwadratowych. Chcieliśmy dużo pokazać na małej powierzchni, więc zdecydowaliśmy, że do tego celu chcemy użyć nowoczesnych technik wizualnych. Tak też ten projekt został pomyślany. – informuje burmistrz.

Na dzień dzisiejszy pozostaje kwestia uregulowania własności lokalu, który miałoby użytkować przyszłe muzeum. Póki co z miejskiej kasy na wynajem kompletnie pustego lokalu jest wydatkowane ponad trzy tysiące złotych miesięcznie!

Jednocześnie burmistrz podkreśla, że promując się Jasło nie uzurpuje sobie praw do osoby Ignacego Łukasiewicza, a jedynie chce upamiętnić jego działalność i to, co dokonał dla ludzkości, żyjąc właśnie w tym miejscu.

Dwa kolejne zadania, jakie wyliczał samorządowiec, to termomodernizacja Domu Ludowego na osiedlu Hankówka oraz budynku gospodarczego na stadionie piłkarskim przy ulicy Sportowej, o dofinansowanie których złożono dokumenty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wartość obu zadań oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych.

Głosy mieszkańców

Sami mieszkańcy mieli też szereg uwag co do poczynań włodarzy naszego grodu. Dotyczyły one m.in. wprowadzonej od lipca br. „ustawy śmieciowej”, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego smogiem, braku śmietników wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych miasta Jasła, słabego oznakowania wizualnego poszczególnych ulic, problemów z psimi odchodami na chodnikach, czy wreszcie z przejezdnością miasta w tzw. „godzinach szczytu”.

Odpowiadając na ostatnią z wymienionych kwestii, burmistrzowie poinformowali o działaniach zmierzających ku poprawie płynności ruchu na terenie Jasła. Pierwszym z elementów tych zamierzeń jest budowana właśnie sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych przy ulicy deptaku i wjeździe na parking koło Starostwa Powiatowego. Te zostaną zsynchronizowane z działającą już sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego, Szajnochy i Modrzejewskiego i w pewien sposób mają „ucywilizować” poruszanie się pieszych po tychże właśnie oznakowanych przejściach.

W przyszłym roku samorządowcy chcieliby realizacji dwóch kolejnych zadań: likwidacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Baczyńskiego i 3-go Maja (na wysokości tzw. „wieżowców”) i wybudowanie w tym miejscu ronda. Chcą też przebudować dwa skrzyżowania: Kościuszki z Kadyiego oraz Kazimierza Wielkiego z Szajnochy poprzez wydzielenie pasów skrętu w prawo.

Pozostając jeszcze przy sprawach bezpieczeństwa to dowiedzieliśmy się, że planowane jest zwiększenie monitoringu wizyjnego miasta poprzez montaż pięciu dodatkowych obrotowych kamer: dwóch na osiedlu Rafineryjnym i po jednej na: ulicy Franciszkańskiej, ośrodku sportowo-rekreacyjnym „Przystanek Kwiatowa” i parku linowym na osiedlu Gądki.


Artykuł powstał w oparciu o materiały i wypowiedzi burmistrza Andrzeja Czerneckiego prezentowane podczas spotkania konsultacyjnego dla osiedla Śródmieście.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE