Informacje

Genowefa Szerląg uhonorowana Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Genowefa Szerląg została uhonorowana Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę, odwiedzając seniorkę w domu 13 grudnia 2013 r., wręczył w imieniu Ministra Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Ze względu na stan zdrowia uhonorowanej Starosta Jasielski Adam Kmiecik w obecności wnioskodawcy, radnego Zbigniewa Dranki, wręczył odznaczenie Pani Genowefie, odwiedzając ją w domu.

Pani Genowefa jest niestrudzoną propagatorką działalności kulturalnej i społecznej Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim – współorganizowała działalność ponad 150 kół. W 2000 roku podjęła się wspólnie z innymi Paniami reaktywowania funkcjonowania KGW w Powiecie Jasielskim. Z jej inicjatywy powstała Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszająca 1400 gospodyń z 9 naszych gmin. Na przestrzeni lat była liderką wielu poczynań Rady, a teraz jest jej honorową przewodniczącą.

Wspólnie z Paniami z KGW była propagatorką i organizatorką wielu pokazów i pogadanek m.in. z zakresu rolnictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa, prowadzenia gospodarstwa domowego, funkcjonalnego urządzenia kuchni, kroju i szycia, dziewiarstwa, oświaty sanitarnej, wychowania i opieki nad dziećmi. W parze z kursami inicjowała organizację lokalnych i powiatowych świąt i uroczystości: opłatków, kolędowania, majówek, obchodów nocy świętojańskiej, Dnia Dziecka, Dnia Matki, dożynek, festynów.

Uwieńczeniem bogatej działalności kulturotwórczej i kulturalnej Pani Genowefy była inicjatywa opracowania i wydanie pozycji książkowej opisującej losy i przemiany zachodzące na jasielskiej wsi – „Kobieta jasielskiej wsi w XX wieku”.

Pani Genowefa Szerląg swoim życiem i działalności zasłużyła na odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE