Kultura | rozrywka | edukacja

Pisz i chwal się!

Trwa XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Piszesz wiersze lub opowiadania i jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej? Zamiast przechowywać swoją twórczość na dysku komputerowym lub w głębinach szuflady, zaprezentuj ją szerszemu kręgowi odbiorców.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu i przyślij maksymalnie 5 wierszy i/lub 2 opowiadania. Regulamin konkursu i kartę uczestnika wraz z oświadczeniem można pobrać ze strony biblioteki: www.mbp.jaslo.pl. Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w regulaminie będą rozpatrywane przez jury konkursu. Prace laureatów zostaną nagrodzone i opublikowane w tomiku wydawanym przez bibliotekę. Powstanie również wystawa nagrodzonych utworów w holu biblioteki, udostępniona po uroczystym finale konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 10 stycznia 2014 r. Czekamy na Twoje utwory!

Szczegółowe informacje:
Oddział dla Dzieci MBP w Jaśle
Magdalena Chart
Tel. 13 446 26 02 wewn. 35
dzieci@mbp.jaslo.pl

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE