Informacje

Tablety za projekty logo

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM odbyło się pod koniec grudnia br. w Urzędzie Miasta w Jaśle. Wyróżnionym uczniom nagrody wręczyli: burmistrz Jasła Andrzej Czernecki i przedstawiciel Grupy LOTOS Roman Kościow.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Konkurs został zorganizowany w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, dla uczniów, którzy nie należą do szkolnych grup badawczych realizujących projekt. Zadaniem tych, którzy zdecydowali się w nim uczestniczyć było zdobycie wiadomości czym jest Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM i zaprojektowanie loga jak najlepiej oddającego jej ideę. Z licznej grupy uczestników konkursu jury wyłoniło sześcioro uczniów, którym udało się to najlepiej.

W nagrodę wszyscy otrzymali tablety, które zostały wręczone podczas spotkania, z udziałem rodziców, zorganizowanego w Urzędzie Miasta Jasła. Przed rozdaniem nagród wszyscy obejrzeli krótki film, zrealizowany przy wsparciu Grupy LOTOS, przedstawiający w skoncentrowanej formie koncepcję i historię utworzenia Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM.

Gratulując wyróżnionym i ich rodzicom burmistrz Andrzej Czernecki, pomysłodawca utworzenia Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, podkreślił znaczenie dobrej współpracy samorządu z Grupą LOTOS. – Rozwojowi talentów trzeba pomagać, dlatego bardzo serdecznie dziękuję Grupie Lotos i panu prezesowi Olechnowiczowi. Bez wsparcia Grupy LOTOS to przedsięwzięcie nie udałoby się. Chcielibyśmy, żeby był to modelowy przykład współpracy pomiędzy samorządem, a środowiskiem gospodarczym – powiedział A. Czernecki.

Cieszę się, że realizujemy wspólnie z samorządem Jasła ten pilotażowy w skali kraju projekt, który wpisuje się znakomicie w społeczną odpowiedzialność biznesu, sferę niezwykle istotną dla Grupy LOTOS – stwierdził Roman Kościow, gratulując w imieniu swojej firmy wyróżnionym i ich opiekunom.

***
Wyróżnieni: Natalia Tomkiewicz z kl. III a Szkoły Podstawowej nr 1 (Zespół Szkół Miejskich nr 4), Natalia Lignar z kl. IV a SP nr 4, Szymon Zabawa kl. V SP nr 7, Anna Głogowska z kl. III Gimnazjum nr 1, Sylwia Rybka z kl. III b Gim. nr 2 (ZSM nr 3), Monika Kłosowska z kl. II Gim. nr 5.

***
W Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM uczestniczy 235 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy pod kierunkiem 44 nauczycieli realizują 91 projektów naukowo-badawczych. Projekty zostaną ocenione przez zespół specjalistów, a najlepsze nagrodzone przez Burmistrz Miasta Jasła i Grupę LOTOS.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE