Kultura | rozrywka | edukacja

Niemcy spalili Jasło i Opatów

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej udostępnia mieszkańcom kolejne dokumenty archiwalne. Tym razem publikujemy artykuł dotyczący zagłady Jasła i Opatowa podczas II wojny światowej.

13 września 1944 roku rozpoczęło się wysiedlenie Jasła i okolicy. Po wypędzeniu z miasta ludności Niemcy rozpoczęli rabunek i niszczenie opustoszałego miasta. Podpalali i wysadzali w powietrze budynki publiczne oraz domy prywatne, były to działania systematyczne i zaplanowane. W 97% zniszczone Jasło wyzwolili spod okupacji niemieckiej 16 stycznia 1945 roku rosyjscy żołnierze z 76 Pierekopskiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej pod dowództwem płk. Fiodora Bolbata oraz oddziały artylerii Czechosłowackiej. Następnego dnia utworzono w Jaśle starostwo z siedzibą w Niegłowicach. 17 stycznia 2014 roku przypada 69 rocznica wyzwolenia Jasła.

Publikowany artykuł pochodzi z czasopisma „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” nr 5 wydanego w Londynie 5 stycznia 1945 roku, w którym opublikowano informację o spaleniu Jasła i Opatowa oraz grabieży dobytku mieszkańców.

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA dziękuje ofiarodawcy Grzegorzowi Kurowskiemu za udostępnienie archiwalnych czasopism przybliżających nam dzieje historyczne regionu jasielskiego.

Pozyskane archiwalia dostępne są w siedzibie GBP oraz pod adresem: http://szebnie.archiwa.org/.

(Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE