Informacje

Przebudowa drogi powiatowej Kołaczyce – Sieklówka – Lubla

Wiosną planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla w miejscowościach Bieździedza i Bieździadka. Przebudowa tego odcinka spowoduje, że droga Kołaczyce – Sieklówka – Lubla będzie zmodernizowana w całości.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przebudowa drogi Kołaczyce–Sieklówka–Lubla przebiegała etapami. – Teraz przystępujemy do prac na ostatnim jej odcinku i po ich zakończeniu możliwa będzie sprawna i bezpieczna komunikacja miedzy północną częścią powiatu jasielskiego a powiatem strzyżowskim – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Planowana inwestycja zakłada nie tylko wykonanie nowej nawierzchni. W miejscowości Bieździedza wybudowany zostanie brakujący ok. 200-metrowy odcinek chodnika. Powstaną również zatoki autobusowe i bariery energochłonne, dzięki czemu zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo i podniosą się parametry użytkowe drogi.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 3,7 mln zł, z czego dotacja z tzw. „schetynówki” stanowić będzie 50% wartości. Również Gmina Kołaczyce zobowiązała się dofinansować inwestycję. – Na mocy zawartego porozumienia Gmina Kołaczyce zadeklarowała partycypację w kosztach w wysokości 500 tys zł – dodał starosta.

Rozpoczęcie prac planowane jest wiosną, a ich zakończenie w trzecim kwartale 2014 r.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE