Informacje

(W)inne klimaty w Jaśle?

Winne klimaty – to nowe hasło, mające przyciągać do Jasła potencjalnych turystów i inwestorów. Powstało razem ze „Strategią Wizerunkową Miasta Jasła 2013-2018”. Jak podkreślają autorzy dokumentu, jesteśmy pierwszym samorządem w Polsce, który w swojej promocji stawia na motyw wina.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Aż siedemnastu oferentów było zainteresowanych opracowaniem strategii promocji miasta Jasła na najbliższe sześć lat. Najkorzystniejszą pod względem finansowym ofertę przedstawiła Polska Agencja Rozwoju Regionalnego z Lublina. Za kwotę 34 900 złotych brutto powstał kilkuset stronicowy dokument, w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone za pomocą wywiadów telefonicznych wśród ponad 1200 respondentów.

Byli to mieszkańcy Jasła, przedsiębiorcy jasielscy, inwestorzy zewnętrzni oraz turyści. Badania jednoznacznie pokazują, że w ponad trzydziestu analizowanych przez nas obszarach tylko jeden obszar buduje pełną zgodność zarówno społeczną, jak i gospodarczą. Tym obszarem jest winiarstwo. Na tej podstawie stworzyliśmy strategię marki, która ma ukazywać Jasło jako pierwsze w Polsce miasto, które stawia na enoturystykę. – mówi Piotr Stec, dyrektor Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Enoturystykę, czyli turystykę związaną z winiarstwem. – Ale także turystyka związana z kuchnią lokalną i regionalną, kulturą, historią, tworzoną sztuką. Czyli to, co miłośnika wina interesuje, aby dane miejsce odwiedzić. Hasło promocyjne miasta Jasła to są winne klimaty. Z jednej strony winne, a więc stawiające na enoturystykę, z drugiej strony inne, które stawiają na kulturę, sztukę, muzykę, kuchnię regionalną. Podstawowym założeniem tej strategii jest to, że Jasło jest pierwszym w Polsce miastem, które stawia w swojej promocji na motyw wina. Żaden inny samorząd w Polsce nie promuje się w ten sposób. Jasło jest absolutnym pionierem. – podkreśla Stec.

Hasło promocyjne Jasła ma budzić trzy skojarzenia: w inne klimaty, winne klimaty i inne klimaty, wyróżniające miasto na tle innych samorządów w Polsce.

„Jasło winne klimaty” jest hasłem kojarzącym się jednoznacznie z winem. Jasło jest jednym z niewielu miast w Polsce, na terenie którego i w najbliższych okolicach jest tyle winnic. I to nowoczesnych winnic, bo świeżo powstałych. Jasło rozpoczyna swoją drogę na ścieżce enoturystyki. Jesteśmy miastem, w którym jest spokojnie i rodzinnie, bo o tym mówiły badania, które poprzedzały wykonanie strategii wizerunkowej. – mówi burmistrz miasta Andrzej Czernecki.

Jasło zyskało również logotyp, na bazie którego chce budować fundament swojego turystycznego rozwoju. Wpisano w niego nazwę miasta oraz hasło promocyjne.

„Od strony wizualnej logotyp zbudowany jest z miękkich liter pisma odręcznego. Wypełnienie nadaje wrażenie charakterystycznego śladu koloru wina, którym napis »Jasło« został namalowany. Całość jest łagodna i przyjazna w odbiorze. Hasło promocyjne jest krótkie, jednak zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej może być odczytane na wiele sposobów, co zwiększa szanse na jego zapamiętanie. Odnosi się zarówno do wina, jak i do klimatu (w rozumieniu produktu, pogody i nastroju) oraz innego (niepowtarzalnego) charakteru miasta i produktów z niego pochodzących. Znak jest czytelny i prosty do wdrażania” – czytamy w opracowaniu.

Chcemy go maksymalnie promować nie tylko za pośrednictwem realizowanych przez Urząd Miasta kampanii reklamowych, ale także z wykorzystaniem możliwości różnych środowisk społecznych. Chcemy mieć skojarzenie, że Jasło jest miastem, w którym jest klimatycznie: jest klimat wina, różnorodności i stąd ta inność w klimacie. Jest przede wszystkim miastem, które jest miastem z przyszłością. – podkreśla burmistrz.

Są już pierwsi chętni przedsiębiorcy na wykorzystanie logotypu miasta w swoich materiałach. – Ja zachęcam władze do tego, aby każdy mieszkaniec, przedsiębiorca mógł korzystać z tego logotypu na zasadzie efektu zwiększenia skali: im więcej tego logo, tym więcej będziemy utożsamiać się z nim. – mówi Piotr Stec.

Autorzy dokumentu proponują miastu wykorzystanie logotypu w różnoraki sposób. Na przykład: jako znak certyfikacji gospodarczej „Jasło – innowacyjna marka”, symbol odznaczenia „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Jasła”, element bilboardów reklamowych czy element wykorzystywany w przestrzeni publicznej miasta.

Wśród działań marketingowych, jakie miasto powinno wdrożyć w najbliższych latach, wyliczono m.in.: wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta, modernizację oficjalnej strony internetowej urzędu, obecność Jasła na portalach społecznościowych, ustawienie witaczy na drogach wjazdowych do miasta, czy przeprowadzanie systematycznych kampanii wizerunkowych w mediach ogólnopolskich i branży winiarskiej.

O nas musi być głośno, o nas musi się mówić, musimy się dobrze kojarzyć. – zaznacza burmistrz, który przekazał dziennikarzom gadżety opatrzone nowym logotypem miasta.

Strategia już wdrażana

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Część z przedstawionych w strategii zadań już udaje się skutecznie realizować. Na przykład od końca ubiegłego roku wdrażany jest jednolity system identyfikacji wizualnej miasta poprzez oznakowanie ulic tabliczkami z herbem miasta i nazwą lub patronem, które mają ułatwić na przykład dostęp do miejsc użyteczności publicznej.

Dokument zawiera też szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wybiegający aż do 2018 roku.

To jest oczywiście propozycja, która – mam nadzieję – będzie konsekwentnie realizowana przez kolejne samorządy. Wiemy, że to wykracza poza kadencję i to nie jednego samorządu. Ona zawiera szereg różnego rodzaju propozycji. Myślę, że ta najłatwiejsza i możliwa do najszybszego zrealizowania to przygotowanie różnego rodzaju materiałów marketingowych, które będą promowały ten logotyp. Na przykład witaczy. Mam nadzieję, że uda się, a to zależy od środowiska winiarskiego, że w Jaśle powstanie Akademia Wina. Bardzo by nam na tym zależało. I że ruszy pełną parą enoturystyka w mieście. Myślę, że to jest możliwe już w tym roku. Kolejne lata pokazują różnego rodzaju działania, m.in. mówi się o winnym SPA, o wykorzystywaniu logotypu w różnych częściach miasta, np. w restauracjach, gdzie będzie można podawać jasielskie wino. Cały czas liczymy na to, że wszystkie bariery administracyjne, które sprzedaż wina stawiają pod znakiem zapytania ze względu na różnego rodzaju koszty, ustąpią i będziemy miastem, które będzie do tego świetnie przygotowane. Nie sposób przytoczyć tych wszystkich działań. Jedne opierają się wyłącznie o budżet miasta, inne o różnego rodzaju programy, w których będzie szansa uzyskać dofinansowanie na promocję. – powiedział Andrzej Czernecki.

Część przedsięwzięć będzie możliwa do realizacji jedynie przy włączeniu się zewnętrznych inwestorów, natomiast ogólnopolskie kampanie reklamowe uzależnia się od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł finansowych innych niż budżet Jasła.

Budżet jest skonstruowany w ten sposób, że z roku na rok on rośnie, ale też stwarza realne szanse na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na finansowanie. Budżet, który jest przez nas przyjęty, praktycznie mieści się w granicach tych pieniędzy, które do tej pory Jasło wydawało na promocję. W związku z tym poprzez optymalizację wydatków promocyjnych, czyli promowanie obszarów, które są wprost związane z Jasłem, uzyskuje się zamierzony efekt natomiast nie ponosi się dodatkowych kosztów. Oczywiście są działania, które są bardzo drogie, na przykład w 2017 bądź 2018 roku jest ogólnopolska promocja Jasła, która kosztuje milion złotych. Bez finansowania zewnętrznego tego typu działania się nie zrealizuje. Budżet maksymalny w 2018 roku nie przekracza trzech milionów złotych. Jeżeli odejmiemy od tej kwoty milion złotych na kampanię ogólnopolską to mamy wydatki rzędu 1,5-1,8 milina złotych. Czyli podobne pieniądze, jakie do tej pory Jasło przeznaczało na swoje działania promocyjne. – wyjaśnia Piotr Stec.

Przedstawiciel firmy, która przygotowała miastu strategię wizerunkową jednoznacznie podkreśla, że dokument nie zakłada promocji picia alkoholu w postaci wina.

Ona ma rozłożyć akcenty z jednej strony na ukazanie tego winnego charakteru miasta, pasji mieszkańców do tworzenia wina, ale także pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców, którzy będą obsługiwać enoturystów. Ta marka stwarza realne szanse na założenie firm i wzrost dochodów, ale także na przyciągnięcie inwestorów, ponieważ wino jest elementem, który w niebanalny sposób wyróżnia Jasło. Jeżeli inwestor jest miłośnikiem wina to on się zainteresuje Jasłem. Jeżeli tutaj napotka na przygotowane tereny inwestycyjne, dobrą infrastrukturę, zbuduje tutaj swoją fabrykę i zatrudni kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Po prostu pozwoli mieszkańcom zarabiać pieniądze. Marka ma na celu wzrost dochodu mieszkańców i poprawę jakości życia, a w żaden sposób promowania picia alkoholu. – dodaje Stec.

Z pełną treścią dokumentu mogą Państwo zapoznać się pod adresem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/um_jaslo/statut/wizerunkowa

KOMENTARZ:

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła:Jasło stawia przede wszystkim na przyszłość, żebyśmy się mogli w nowoczesny sposób rozwijać. Ta strategia mówi też o tym, że powinniśmy się zająć marketingiem terytorialnym. Strategia wizerunkowa jest właśnie elementem tego marketingu terytorialnego. Do tego strategia wizerunkowa, czyli budowanie dobrych skojarzeń w oparciu o hasło „Jasło winne klimaty”. Jest nam to potrzebne po to, żebyśmy budzili dobre skojarzenia. Jak będziemy budzić dobre skojarzenia to będą do nas ludzie przyjeżdżać. To zainteresowanie miastem może zaowocować różnego rodzaju skutkami. Generalnie jest to wszystko robione po to, żeby nam się wszystkim w Jaśle lepiej mieszkało. To brzmi jak truizm, ale wszystkie działania, które możemy podjąć, mają temu służyć. To zainteresowanie miastem daje szanse np. rozwoju turystyki. Wiadomo, że nie mamy w tym momencie sektora turystycznego bardzo mocno stojącego. Jeżeli będzie taka potrzeba to tak działa gospodarka rynkowa, że jeżeli jest możliwość pozyskania pieniędzy to tworzą się działania w postaci nowych miejsc noclegowych czy różnego rodzaju działania firm turystycznych, które będą zachęcać turystów do odwiedzania i z tego tytułu będą miały dodatkowe pieniądze. Jest taka możliwość, że osoba, która przyjedzie do miasta zastanawia się, gdzie ulokować swój kapitał inwestycyjny może poczuć się na tyle dobrze w tym mieście, że tutaj zdecyduje się podjąć tą działalność.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE