Informacje

Radny Adam Pawluś będzie zarządzał drogami wojewódzkimi w naszym regionie

Radny powiatowy Adam Pawluś wygrał postępowanie konkursowe na kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle. 58-letni jaślanin był jednym z dwóch kandydatów ubiegających się o to stanowisko.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

„Pan Adam Pawluś spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie predyspozycje wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku  Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle” – napisał w uzasadnieniu dokonanego wyboru dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Adam Maternia.

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przed kandydatami w procedurze konkursowej do głównych zadań nowo powołanego kierownika będzie kompleksowy nadzór nad działalnością Rejonu Dróg Wojewódzkich (zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami RDW), a także: organizowanie i koordynowanie pracy w Rejonie Dróg Wojewódzkich, nadzór nad prawidłowym stanem utrzymania dróg i mostów oraz realizacją planowanych zadań, prawidłowe i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi Rejonu Dróg Wojewódzkich, sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu działania Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz współpraca z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną samorządu województwa podkarpackiego. Tego, którego w latach 1999-2002 Adam Pawluś był dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego. Od 2006 do 2010 roku był etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Jaśle III kadencji. Obecnie przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Powiatu w Jaśle.

Rejon dróg w Jaśle obejmuje drogi wojewódzkie na terenie powiatu jasielskiego oraz fragmenty na terenie powiatów: krośnieńskiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE