Kultura | rozrywka | edukacja

Razem – ponad podziałami

Gminna Biblioteka Publiczna w Szebniach

W II edycji konkursu Razem’89 do Fundacji Wspomagania Wsi wpłynęło 20 wniosków. Przyznano 8 dotacji. Pozostałe wnioski nie spełniały kryteriów poznawczo-edukacyjnych. Wśród zwycięzców znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach z zadaniem pt. Razem ponad podziałami.

W 2014 roku Polska obchodzić będzie wyjątkowe święto – 25 rocznicę demokratycznych przemian w naszym kraju, których symbolicznym początkiem stały się wybory 4 czerwca 1989 roku.

Organizacje pozarządowe, inicjatywy samorządowe, lokalni aktywiści i ich obywatelskie akcje, inne formy samoorganizacji społecznej – wszyscy jesteśmy dziećmi 4 czerwca. Chcemy, by cały jubileuszowy 2014 rok stał się okazją do dzielenia radości z polskich sukcesów oraz refleksji nad tym, co się udało, a co jeszcze można w Polsce zmienić. To od zaangażowania nas wszystkich zależy obywatelski wymiar obchodów 25-lecia.

Celem programu jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski. Przekazanie im wiedzy o funkcjonowaniu demokratycznego państwa. Chcemy, by młodzież dowiedziała się, od świadków tamtych wydarzeń, że starsze pokolenie miało swój zryw narodowy a poprzez udział w spotkaniach mogli przekazać tę wiedzę innym a także przypomnieć mieszkańcom gminy o ważnych, ale czasem już zapomnianych wydarzeniach, które miały ogromny wpływ na nasz naród i na nasze obecne życie.

Spotkanie z uczestnikami tamtych wydarzeń połączone z wystawą Razemˈ89, wieczorem wspomnień, projekcją filmu oraz piknikiem to oferta przygotowana przez biblioteki publiczne gminy Jasło oraz ich partnerów w zadaniu: Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej, Kołem Gospodyń Wiejskich gminy Jasło, Ochotniczą Straż Pożarną, ZS w Trzcinicy i SP w Osobnicy.

Nasz program obchodów rozpoczynamy 8 maja w GBP w Szebniach oraz w SP w Osobnicy, 9 maja ZS w Warzycach, 15 maja w ZS w Trzcinicy, 26 maja uroczysty piknik połączony ze spotkaniem pokoleń w Szebniach i koncertem poetyckim Gdy runą mury…, 6 czerwca – spotkanie z filmem o L. Wałęsie, i wieczór wspomnień o ks. J. Popiełuszce, J. Kuroniu i T. Mazowieckim w Filii GBP w Warzycach oraz 29 czerwca biennale w Trzcinicy.

W siedzibie GBP od 16 – 30 czerwca będzie można zwiedzać wystawę fotografii Cień lat 80-tych przygotowaną przez Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej i młodych wolontariuszy.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE