Informacje

Nie wstydźmy się być patriotami

Wiadomo, że sytuacja w naszej Ojczyźnie jest trudna i że wielu niestety musi wyemigrować, ale zawsze powinni pamiętać skąd są ich korzenie. – mówił podczas sobotniej homilii odprawionej na płycie jasielskiego Rynku z okazji Święta Matki Bożej Królowej Polski i 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ks. dr Marek Dzik W patriotycznych uroczystościach wzięły udział dziesiątki mieszkańców naszego miasta.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiaj przypada kolejna rocznica uchwalenia drugiego na świecie i pierwszego w Europie oficjalnego dokumentu regulującego stosunek Państwa do obywatela jakim była Konstytucja z 3 maja 1791 roku. To także kościelne święto upamiętniające Matkę Bożą Królową Polski. Stąd okolicznościowe uroczystości w Jaśle rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez księży miejscowych parafii. Słowo Boże wygłosił do zebranych, wywodzący się z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, ks. dr Marek Dzik.

Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie nawiązując w homilii do kart historii naszego narodu podkreślił, że wszystkim podniosłym wydarzeniom towarzyszyła Matka Boża.

My, jako Polacy, od chwili kiedy na naszej ziemi stanął krzyż Chrystusa, mamy prawo tak jak inne narody czcić Najświętszą Maryję Pannę. Zapraszając na naszą ziemię i do naszych serc Chrystusa zapraszamy równocześnie Jego matkę. Budując królestwo boże pośród nas, budujemy równocześnie naszą ziemską Ojczyznę. Polacy nigdy nie mieli problemów z takim rozumieniem Matki Bożej Najświętszej. Od samego zarania naszych dziejów wyraźnie zaznaczyła się w nich Jej obecność. Pierwsza znana pieśń „Bogurodzica” jest tego najwymowniejszym przykładem. Śpiewały ją Wojska Polskie pod Grunwaldem przez decydującym starciem z wojskami krzyżackimi. Śpiewał ją lud w czasie różnych kataklizmów i nieszczęść narodowych. (…) Matka Boża obroniła klasztor jasnogórski, dając w ten sposób wszystkim warstwom społecznym w Polsce świadomość przynależności narodowej, a przy tym budząc ducha odwagi i nadziei na przyszłe zwycięstwo. – powiedział.

W okolicznościowym kazaniu wielokrotnie nawiązywał do osoby Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Jasła, wyniesionego w minioną niedzielę do rangi świętego przez papieża Franciszka.

Wiemy, że ta kanonizacja połączyła wielu ludzi, ale niestety nie wszystkich. Dla niektórych zimne kalkulacje polityczne stały się ważniejsze niż jedność narodowa, niż miłość bliźniego. Ale oprócz osoby świętego Jana Pawła II powinna nas łączyć jego nauka. Warto zatem przypomnieć sobie jaką postawę w stosunku do Matki Bożej i Ojczyzny przyjmował święty Jan Paweł II oraz co mówił na ten temat. Dla Jana Pawła II Maryja była przewodniczką na drogach życia. Myślę, że wszyscy pamiętamy to słynne jego zawołanie „Totus Tuus”, czyli „cały Twój”. Temu wyzwaniu był wierny przez całe swoje życie. Maryja prowadziła go do Chrystusa, Maryja wspierała go, Maryja opiekowała się nim w trudnych momentach jego życia jak na przykład podczas zamachu na jego życie. – mówił.

Kapłan podkreślił, że drugą matką dla Ojca Świętego Jana Pawła II była właśnie Ojczyzna.

Apelował również, aby wsłuchując się w naukę papieża Polaka eliminować ogólnonarodowe wady jak chciwość czy chęć dorobienia się na ludzkim nieszczęściu.

Kiedyś w naszej Ojczyźnie obowiązywała zasada „Bóg. Honor. Ojczyzna”. Te zasady obracały się wokół wartości duchowych jako fundamentu szczęścia doczesnego i wiecznego. Dziś niestety zaczyna dominować inna zasada: „Bożek. Zysk. Korporacja”. Bożek, czyli wszystko to co nas odciąga od Boga. To co zamiast kierować nasz wzrok ku niebu kieruje nasz wzrok ku wartościom niższego rzędu. Zysk, który w słowniku antonimów jest przeciwieństwem honoru. Dążenie do zysku za wszelką cenę zabija w nas wyższe wartości. Sprawia, że zamiast serca mamy worek na pieniądze. A matka, która jest naszą Ojczyzną przestaje się liczyć. Korporacja to dbanie o interesy jakiejś małej grupy ludzi zamiast dbanie o interes całego narodu. Jeżeli istnieje takie nastawienie nie należy się dziwić, że – jak ostatnio podano – 83 procent Polaków chce wyemigrować. Przestaje się dla nich coś, co dla milionów naszych przodków było wartością najważniejszą, a więc miłość Ojczyzny. Ponieważ zaczynają dominować wartości niższego rzędu dlatego też zaczynamy szukać szczęścia tylko i wyłącznie w jakimś zysku, który nie liczy się z miłością do drugiego człowieka, z miłością do całego narodu. Wiadomo, że sytuacja w naszej Ojczyźnie jest trudna i że wielu niestety musi wyemigrować, ale zawsze powinni pamiętać skąd są ich korzenie. – dodał ks. dr Marek Dzik.

Z okazji przypadającej dzisiaj 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja pod pamiątkową tablicą usytuowaną na ścianie frontowej bloku przy ulicy Kołłątaja burmistrz miasta Andrzej Czernecki, starosta jasielski Adam Kmiecik, senator RP Alicja Zając oraz doradca Wojewody Podkarpackiego Elwira Musiałowicz-Czech złożyli w imieniu mieszkańców Jasła symboliczne wiązanki kwiatów.

Dalsza część lokalnych obchodów odbyła się w Parku Miejskim, gdzie można było wysłuchać pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru „Soli Deo” z I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego, solistów Jasielskiego Domu Kultury oraz Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej. Dla zainteresowanych przygotowano na tą okazję śpiewniki z tradycyjnymi melodiami nawiązującymi do historycznych kart naszej Ojczyzny.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W wystąpieniu burmistrza Andrzeja Czerneckiego usłyszeliśmy: – To już 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Sejm czteroletni, po burzliwej debacie, właśnie 3 maja 1791 roku uchwalił przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 maja. Była to druga w świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Ten niezwykły dokument wcale nie jest dokumentem z przeszłości. To ciągle dowód mądrości i wiary Polaków w to, że wolność Ojczyzny jest naszym największym dobrem, a my Polacy potrafimy a przede wszystkim chcemy o nią walczyć i dbać. Niepodległość jest prawdziwym darem. Umiejmy ją docenić, umiejmy się nią cieszyć, umiejmy być z tego dumni. Takiego właśnie patriotyzmu uczył święty Jan Paweł II, Honorowy Obywatel Miasta Jasła, którego kanonizację wspólnie przeżywaliśmy w ubiegłą niedzielę.

Samorządowiec przypomniał o dziesiątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W kontekście wydarzeń dziejących się u naszego ukraińskiego sąsiada bardzo ważne okazuje się uczestniczenie we wspólnych strukturach bezpieczeństwa i gospodarczych. To, że jesteśmy we wspólnej Europie jest dla nas wielkim historycznym wydarzeniem, historyczną szansą, ale też i wielkim obowiązkiem, żebyśmy w tych strukturach zajmowali właściwe, przynależne Polsce miejsce. (…) Po tych dziesięciu latach zmieniło się też nasze miasto. Nie chcę przytaczać tutaj wszystkich projektów, które przez te dziesięć lat udało się dokonać. Chcę przypomnieć, że za kilka miesięcy przy wsparciu środków unijnych zostanie uruchomiona jedna z najnowocześniejszych w świecie, a na pewno w Polsce, fabryka mebli, którą realizuje w tej chwili Nowy Styl. Na Kwiatowej jest zrewitalizowany ośrodek, który kiedyś był cegielnią, a teraz jest miejscem wypoczynku. Jesteśmy też pośród tych miast, które zrobiło jeden z największych projektów unijnych za ponad 40 milionów euro. To gospodarka wodno-ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Gdyby nie ta decyzja sprzed dziesięciu laty to pewnie bylibyśmy w innym miejscu. – powiedział.

Korzystając z okazji burmistrz Andrzej Czernecki zaapelował do mieszkańców naszego miasta o wzięcie udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego i o głosowanie na miejscowych kandydatów, którzy „najwięcej dla nas mogą zrobić”. Wśród obecnych na dzisiejszych obchodach było ich trzech: senator Alicja Zając, starosta Adam Kmiecik i burmistrz Jasła poprzedniej kadencji Maria Kurowska.

FOTOGALERIA: 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jaśle i Brzyskach

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE