Informacje

„Ratujemy i uczymy ratować”. Idea bezpieczeństwa wypisana na płacie sztandaru

W niedzielne (15.06) popołudnie na płycie Rynku odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru dla Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. To jedna z nielicznych organizacji pozarządowych w powiecie jasielskim oraz jedyna spośród 24 automobilklubów, klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego szczycąca się posiadaniem takiego symbolu.

Sztandar JKMiRD

ZOBACZ FOTORELACJĘ AUTORSTWA MARCINA PAŁACA Z UROCZYSTOŚCI

Uroczystemu przekazaniu sztandaru towarzyszyła Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, motocykliści zrzeszeni w Jedlickim Stowarzyszeniu Motocyklowym „Sherwood Riders” oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego podmiotów: Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu (gmina Osiek Jasielski), Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, a także zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych, burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu jasielskiego, prezesi automobilklubów i klubów okręgu rzeszowskiego Polskiego Związku Motorowego, działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz mieszkańcy Jasła.

Komitetowi honorowemu przewodniczył starosta jasielski Adam Kmiecik, który w imieniu fundujących sztandar przekazał go na ręce Prezesa Związku Polskiego Związku Motorowego w Warszawie Andrzeja Witkowskiego. Ten z kolei wręczył go prezesowi Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józefowi Biernackiemu. Poczet sztandarowy tworzyli: Grzegorz Smagacki (chorąży), Marcin Betlej i Jacek Bućko (asystenci).

Sztandar został poświęcony przez proboszcza Kolegiaty Farnej ks. kanonika Zbigniewa Irzyka.

Jego wręczenie zostało potwierdzone uchwałą nr 3/II/2014 Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego z dnia 10 lutego 2014 roku.

Sztandar Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego ma wymiary 90 x 110 cm. Na zlecenie Klubu wykonała go Pracownia Sztandarów Małgorzata Czarnecka z Murowanej Gośliny. Tworzą go atłasowe płaty obszyte frędzlami. Lewa strona sztandaru projektu Józefa Biernackiego ma kolor jasny niebieski. Centralne miejsce zajmuje logotyp Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. U jego podnóża umieszczono laur o żółtej barwie. Na tej stronie znajduje się też napis: „Ratujemy i uczymy ratować”. Na wysokości belek krzyża w logotypie Klubu umieszczono daty: po lewej stronie „1997” nawiązującej do momentu założenia stowarzyszenia, a po prawej stronie „2014” – nadanie sztandaru. W górnych rogach umieszczono znaki graficzne: Polskiego Związku Motorowego (lewym) oraz ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego (prawym).

Prawa strona sztandaru jest koloru czerwonego. Widnieje na niej biały orzeł w koronie, otoczony napisem: „Rzeczpospolita Polska”.

Zawisł on na drzewcu wykonanym z drewna w jasnym kolorze zwieńczonym metalową puszką koloru srebrnego, na której zawarte są inicjały „JKMiRD” oraz głowicą w kształcie logotypu Polskiego Związku Motorowego. W drzewce zostały wbite pamiątkowe gwoździe przez dwanaście osób wchodzących w skład komitetu honorowego.

W celu jego uroczystego wręczenia zostały powołane dwa komitety: honorowy i organizacyjny. W skład tego pierwszego weszli: starosta jasielski Adam Kmiecik (przewodniczący), burmistrz Jasła Andrzej Czernecki (zastępca przewodniczącego), prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki (sekretarz), prezes Związku PZM w Warszawie Andrzej Witkowski, prezes Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie Zdzisław Grzyb, senator RP Alicja Zając, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, prezes Zarządu Trans-Wiert sp. z o.o. w Jaśle Zbigniew Myśliwiec oraz działacz JKMiRD Łukasz Gliwa.

Z okazji niedzielnej uroczystości prezes Związku Polskiego Związku Motorowego w Warszawie Andrzej Witkowski skierował okolicznościowy list, w którym czytamy:

„Nie wątpię, że tak jak rozpoznawalne jest logo Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, tak rozpoznawalny wkrótce stanie się Sztandar tego Klubu. Wieloletnia, skuteczna działalność Jasielskiego Klubu, jego aktywność i zaangażowanie, szczególnie w działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawiają, że na stałe zagościł on w świadomości nie tylko mieszkańców regionu, z którym jest bezpośrednio związany, ale jest jednym z najbardziej zauważalnych klubów członkowskich sfederowanych w Polskim Związku Motorowym. Jego intensywne działania w zakresie ratownictwa drogowego, aktywne włączenia się w działania PZM służące budowaniu wizerunku ze wszech miar profesjonalnego Ratownika Drogowego PZM powodują, że ratownictwo drogowe i umiejętności ratowników drogowych w Polsce są na coraz wyższym poziomie. Jest to praca tym bardziej ważna i odpowiedzialna, że poziom wyszkolenia ratowników drogowych, ich sprawność i szybkość działania, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich, nie tylko na drogach, ale we wszystkich przestrzeniach życia człowieka. Cieszę się, że Polski Związek Motorowy może dzielić z Państwem radość i przyjemność uczestniczenia w tej uroczystej chwili nadania Sztandaru, która jak wierzę stanie się kolejnym przekroczonym progiem w działalności Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego i inspiracją dla działaczy Klubu zarówno do poszukiwania nowych form popularyzowania tych niezwykle pożytecznych idei, jak i rozwijania zupełnie nowych form działalności”.

Sztandar został uhonorowany dwoma wyróżnieniami: tytułem „Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego” oraz Medalem im. doktora Henryka Jordana przyznanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Uhonorowani zostali również poszczególni działacze oraz osoby współpracujące na co dzień z Klubem. Odznaki Honorowe „Przyjaciel Dziecka” przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odebrali dziś: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, zastępca Komendanta PSP mł. bryg. Bogdan Ziemba, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Jacek Krzyżak, Adam Krzyżak oraz Stanisław Radzik. Odznakę Honorową Polskiego Związku Motorowego otrzymali: senator RP Alicja Zając (w stopniu złotym), Jacek Bućko i Bartosz Biernacki (w stopniu srebrnym), zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle mjr Krzysztof Kowal, prezes Ośrodka Szkolenia Kierowców „Renoma” w Jaśle Tadeusz Dzięglewicz, Adam Kozak i Łukasz Gliwa (w stopniu brązowym).

Każdy z uczestników niedzielnej uroczystości otrzymał na pamiątkę drukowany informator z materiałami źródłowymi oraz odznakę z charakterystycznym okrągłym logotypem JKMiRD (przypinkę do marynarki). Aby upamiętnić swoją obecność zainteresowani mogli wbić symboliczny gwóźdź w tarcze, które zawisną w honorowym miejscu w siedzibie Klubu.

Impreza wpisała się w tegoroczne obchody „Dni Jasła”.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego to powstała w kwietniu 1997 roku z inicjatywy Józefa Biernackiego, Romana Tulei, Stanisława Radzika i dwudziestu innych osób organizacja społeczna, mająca siedzibę w Jaśle przy ulicy Piotra Skargi 86/9. W chwili obecnej użytkuje dwa pomieszczenia biurowe udostępniane nieodpłatnie przez jasielski magistrat.

Jego działalność statutowa skupia się w głównej mierze na sześciu segmentach: organizacji szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; organizacji turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i turniejów motoryzacyjnych; organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym; popularyzacji wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie przygotowującym ich do uzyskania karty rowerowej i motorowej oraz uczestnictwu i rywalizacji w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje.

Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Motorowego, bezpośrednio reprezentowanym przez Zarząd Okręgowy w Rzeszowie.

Władze w stowarzyszeniu pełni: pięcioosobowy Zarząd Klubu (Józef Biernacki – prezes, Krzysztof Godek – wiceprezes, Roland Szafarz – wiceprezes, Zdzisław Maciocha – skarbnik, Jerzy Adam – sekretarz), trzyosobowa Komisja Rewizyjna (Janusz Rak – przewodniczący, Stanisław Radzik – zastępca przewodniczącego, Marian Baran – sekretarz) oraz Walne Zebranie Członków Klubu. Obecna kadencja trwa od 2011 do 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego liczył 158 członków. Zainteresowani mogą realizować swoje pasje w pięciu sekcjach tematycznych: samochodów terenowych „Traper 4×4”, turystyki motorowej, ratowników drogowych, Ligi Obrony Kraju oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W swoich szeregach skupia licencjonowanych: sędziów sportów motorowych I i II stopnia, instruktorów ratownictwa drogowego PZM, organizatorów sportu popularnego, osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, ratowników drogowych PZM oraz dyplomowanych ratowników medycznych.

Trzykrotnie był współorganizatorem finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym: XXXIII dla uczniów szkół podstawowych (w 2010 roku), XXXIV dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2011 roku) i XXXVII dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2014 roku). Ponadto w 2013 roku zorganizował, po raz pierwszy w województwie podkarpackim, finał centralny Turnieju. Wszystkie zostały rozegrane na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz nowoczesnym przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego imienia Ryszarda Libuchy.

„Sztandarowymi” przedsięwzięciami, których corocznie jest organizatorem i które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń lokalnych, są: ogólnopolski program edukacyjny „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” (realizowany na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, która posiada w naszym mieście swój zakład) – w ramach którego do wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w powiecie jasielskim na początku każdego roku szkolnego trafia nieodpłatnie ponad tysiąc światełek odblaskowych oraz pakietów edukacyjnych; finały powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; gminne Dni Dziecka (co roku w innej z gmin powiatu jasielskiego), Zloty Samochodów Terenowych 4×4 w gminie Osiek Jasielski oraz gminie Korczyna; Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości, czy piknik „Bezpieczne wakacje” z osiedlem Mickiewicza.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE