Informacje

Awanse i odznaczenia w 95 lat po powołaniu Policji państwowej

Mija 95. rocznica powołania Policji państwowej. Z tej okazji 48 funkcjonariuszy jasielskiego garnizonu odebrało w środę nominacje na wyższe stopnie służbowe. Czterech – odznaczenia przyznane przez zaprzyjaźnioną straż pożarną, dwóch – nagrodę samorządu miejskiego i powiatowego. Kolejnych ośmiu zostanie uhonorowanych podczas wojewódzkiego Święta Policji.

W 95 rocznicę powołania Policji państwowej na maszcie zawisła biało-czerwona flaga narodowa. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
W 95 rocznicę powołania Policji państwowej na maszcie zawisła biało-czerwona flaga narodowa.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

FOTORELACJA: Święto Policji 2014

Powiatowe obchody Święta Policji w Jaśle rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, której przewodniczył ksiądz proboszcz Tadeusz Paszek. Później funkcjonariusze wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli w asyście Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Ireneusza Fatygi oraz pocztu sztandarowego do Parku Miejskiego, gdzie dowódca uroczystości Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Jerzy Duszyński złożył meldunek zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Andrzejowi Sabikowi.

Kierując słowa do policjantek i policjantów oraz pracowników cywilnych jasielskiej komendy, zaproszonych gości, a także mieszkańców miasta Jasła i powiatu jasielskiego Komendant Powiatowy insp. Andrzej Wędrychowicz w okolicznościowym przemówieniu z okazji 95. rocznicy powołania przez Sejm RP Policji państwowej podkreślił, że tegoroczne święto nieprzypadkowo organizowane jest w otoczeniu Parku Miejskiego.

Formacja policyjna została utworzona w Polsce na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji państwowej. Ustawa ta dokonała unifikacji wcześniej istniejącej formacji policyjnych, tj. milicji ludowej powołanej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 9 grudnia 1918 roku i policji komunalnej powołanej dekretem Naczelnika Państwa w dniu 9 stycznia 1919 roku. – przypomniał.

Jak zauważył Komendant, po roku 1989 obserwowane są zmiany w sposobie funkcjonowania Policji.

Policja przestała być instytucją oddzieloną od społeczeństwa i kojarzącą ze stosowania represji. Coraz częściej jawi się jako organ służący społeczeństwu. Widoczne też jest uspołecznienie działań Policji, która przestaje być traktowana jako jedyny organ odpowiedzialny za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a staje się jednym z wielu organów i instytucji, które służą realizacji tego celu. Prawdziwy przełom nastąpił jednak po roku 1999 kiedy to Policja rozpoczęła bardziej ścisłą współpracę z samorządem, otwarła się na współpracę ze społecznością lokalną, z działającymi w miejscu instytucjami i organizacjami oraz innymi służbami związanymi z ochroną ładu i porządku. W ciągu ostatnich 25 lat w Policji dokonały się głębokie zmiany. Policja stała się nie tylko elementem systemu bezpieczeństwa państwa, ale także gwarantem praworządności. – dodał.

Obchody Święta Policji są corocznie dniem, w którym funkcjonariusze odbierają awanse na wyższe stopnie służbowe. W tym roku nominacje odebrało: 2 policjantów w korpusie oficerskim, 30 w korpusie aspiranckim, 14 w korpusie podoficerskim oraz 2 w korpusie szeregowych.

Awansowani w korpusie oficerów Policji zostali: Robert Gomułka (rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego z dnia 4 lipca 2014 roku z nadkomisarza na podinspektora) oraz Bartosz Pusz (rozkazem personalnym Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Zdzisława Stopczyka z dnia 3 lipca 2014 roku z podkomisarza na komisarza).

Awansowani w korpusie aspirantów: Ewa Świder, Mariusz Wojnar, Krzysztof Kościółek, Adam Pałka (ze starszego aspiranta na aspiranta sztabowego), Przemysław Kasprzyk, Bartłomiej Mitan, Ireneusz Pykosz, Grzegorz Stygar, Dariusz Świędrych, Grzegorz Świędrych, Renata Zięba (z aspiranta na starszego aspiranta), Janusz Bizon, Tomasz Grzyb, Iwona Hajduk, Marcin Kolbusz, Edyta Maziarz, Paweł Nowakowski, Marta Owsiana, Anna Palcar, Robert Siepietowski, Krzysztof Wojdyła, Stanisław Wypasek, Janusz Zaleśny (z młodszego aspiranta na aspiranta), Marcin Andrzejak, Dawid Kwilosz, Wacław Sychta, Jerzy Szot, Sławomir Świszcz, Mieczysław Wójcik, Krystian Kawalec (z sierżanta sztabowego na młodszego aspiranta).

Awans na młodszego aspiranta odbiera Dawid Kwilosz. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Awans na młodszego aspiranta odbiera Dawid Kwilosz.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Awansowani w korpusie podoficerów: Łukasz Bacza, Łukasz Brej, Sławomir Gucwa, Michał Kąkol, Damian Kiciliński, Edyta Koś, Łukasz Martynkiewicz, Adam Solecki, Mirosław Wojdyła, Tomasz Wojdyła, Dariusz Zawiliński (z starszego sierżanta na sierżanta sztabowego), Wojciech Węgrzyn (z sierżanta na starszego sierżanta), Paweł Bors, Barbara Pawłowska (ze starszego posterunkowego na sierżanta).

Awansowani w korpusie szeregowych: Dominik Hołda, Michał Zięba (z posterunkowego na starszego posterunkowego).

Przyznanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medalami „Za długoletnią służbę” odznaczono pięciu funkcjonariuszy z Jasła: podinsp. Jerzego Duszyńskiego (złotym), mł. insp. Artura Dudka, kom. Grzegorza Żytniaka, asp. sztab. Wiesława Wojtasa i st. asp. Leszka Placka (srebrnym). Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz „w uznaniu zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego” wyróżnił odznaką „Zasłużony policjant” trzech funkcjonariuszy z Jasła: podinsp. Andrzeja Przebiędę, kom. Jacka Krzyżaka i asp. Jerzego Poszelężnego (brązową). Wyżej wymienieni zostaną uhonorowani podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które odbędą się 1 sierpnia w Jarosławiu.

Wysiłek funkcjonariuszy, którzy aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych i angażują się społecznie, został doceniony przez zaprzyjaźnione służby mundurowe.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie (uchwała z dnia 27 czerwca 2014 roku) przyznało medale „Za zasługi dla pożarnictwa” dla: st. asp. Leszka Placka (złoty), kom. Jacka Krzyżaka, asp. Andrzeja Jarka i sierż. sztab. Grzegorza Smagackiego (brązowy). Wręczenia dokonali: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle Stanisław Święch oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek.

Tradycyjnie nagrodę za szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej przez funkcjonariuszy jasielskiej komendy przyznały samorządy: miejski i powiatowy. Nagrodę z rąk burmistrza Andrzeja Czerneckiego odebrała asp. sztab. Ewa Świder, natomiast starosty jasielskiego Adama Kmiecika asp. sztab. Krzysztof Gotfryd.

W uzasadnieniu napisano: „asp. Sztab. Krzysztof Gotfryd i asp. Sztab. Ewa Świder z powierzonych obowiązków wywiązują się wzorowo. W służbie mieszkańcom ziemi jasielskiej wykazują się inicjatywą i ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Ich wysiłek w zdecydowanym stopniu przyczynia się do osiągnięć jednostki i budowy zaufania społecznego do Policji”.

W imieniu awansowanych, odznaczonych i nagrodzonych policjantów głos zabrał komisarz Bartosz Pusz:

Mam zaszczyt podziękować za wręczone wyróżnienia. Dziękuję przełożonym za dostrzeżenie naszych osiągnięć oraz za stworzenie dogodnego klimatu służącemu rzetelnemu wypełnianiu naszych obowiązków dla dobra i bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dziękuję naszym rodzinom i najbliższym, bez których wyrozumiałości, cierpliwości trudno byłoby nam wykonywać ten pełen zagrożeń zawód. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom powiatu jasielskiego, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powodzenia naszych działań. Dzisiejsze wyróżnienia są dla nas bardzo cenne. Będą nas motywować do jeszcze lepszej służby. W imieniu wszystkich policjantów jasielskiej jednostki zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej sprostać wymaganiom ludzi, których chronimy, by zasłużyć sobie na społeczne uznanie i podnosić poziom bezpieczeństwa naszego powiatu.

Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie reprezentował jego zastępca Andrzej Sabik. W swoim wystąpieniu podkreślił, że funkcjonariusze jasielskiego garnizonu są bardzo dobrze postrzegani w lokalnej społeczności i pozytywnie oceniani za codzienną służbę, którą podejmują na rzecz drugiego człowieka.

Zwracając się do uczestników uroczystego apelu powiedział: – Święto Policji jest okazją do tego, żeby podziękować policjantom za trud i wkład w codzienną służbę, którą realizują na rzecz drugiego człowieka. 95 lat temu powołana została Policja państwowa, która w pierwszym artykule miała za zadanie służyć ludziom i dbać o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dzisiejsi policjanci są spadkobiercami tych policjantów. Tamci policjanci to byli żołnierze, którzy przeszli ze służb, które wywalczyły niepodległość dla Polski. Dzisiejsi policjanci to również patrioci, to również ludzie, którzy dbają o bezpieczeństwo, są żywotnie zainteresowani bezpieczeństwem ludzi wokół których żyją i pracują.

Dodał również, że policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni komendy w bardzo dobry sposób realizują podstawowe zadania przypisane tej formacji.

Od kilku lat głównym miernikiem oceny Policji nie są dane statystyczne tylko jest to zaufanie, którym cieszy się dana Policja w swoim lokalnym środowisku. 64 procent Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie. Blisko 90 procent naszego społeczeństwa czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Myślę, że ta opinia społeczna na terenie powiatu jasielskiego i województwa podkarpackiego jest jeszcze lepsza. Dziękuję wszystkim policjantom, którzy w codziennej służbie pokazujecie, że drugi człowiek jest dla Was najważniejszy. Dziękuję Wam za to, że jesteście bliżej ludzi, bliżej tych codziennych spraw. Dziękuję, że podejmujecie inicjatywy, które mają na celu zdiagnozować i zwalczać różnego rodzaju nieprawidłowości, które pojawiają się w codziennej pracy. – powiedział Andrzej Sabik.

W Święcie Policji uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnego samorządu (starosta jasielski Adam Kmiecik, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura, wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, wójt gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn, wójt gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, sekretarz gminy Brzyska Grzegorz Mikoś), służb mundurowych (Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wiesław Latoszek, zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Bogdan Ziemba, Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie st. bryg. Piotr Rędziniak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Ryszard Mastej, dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Władysław Lechowski), Prokurator Rejonowy Jan Dziuban, kapelan powiatowy policjantów ks. Gerard Stanula oraz proboszcz jasielskiego „Kościółka” ks. Tadeusz Paszek.

________

Na koniec grudnia ubiegłego roku w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle służbę pełniło 189 policjantów (w tym 33 w jednostkach terenowych) oraz 36 pracowników cywilnych (w tym 14 pracowników korpusu służby cywilnej). W skład struktury organizacyjnej jednostki wchodzą: Komenda Powiatowa w Jaśle, Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie oraz Posterunki Policji w: Kołaczycach, Tarnowcu i Skołyszynie. W 2013 roku na terenie działania garnizonu odnotowano 1 556 przestępstw oraz 41 420 wykroczeń. Na drogach regionu doszło do 77 wypadków, których skutkiem była śmierć trzech osób. Obrażeń ciała doznało w nich 102 osoby. Ponadto zaistniały 562 kolizje drogowe. Policjanci zatrzymali w tym okresie 571 nietrzeźwych kierowców. Na czele jasielskich policjantów stoi insp. Andrzej Wędrychowicz. To pierwszy komendant w dziejach miejscowego garnizonu w randze oficera starszego Policji (odpowiednik pułkownika w Wojsku Polskim).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE