Informacje

Wojewoda podkarpacki: samorządy lepiej przygotowane do powodzi niż przed 2010 rokiem

Miasto Jasło jest znacznie lepiej przygotowane do powodzi niż było przed rokiem 2010 – ocenia wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, która w poniedziałek (30.06) wzięła udział w spotkaniu z burmistrzami miast i wójtami gmin powiatu jasielskiego. Samorządowcy dyskutowali o koniecznych inwestycjach, które należy wykonać w zakresie kompleksowej ochrony naszych miejscowości przed przyszłymi wylewami w zlewni rzeki Wisłoki.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zdaniem burmistrza Andrzeja Czerneckiego miasto pozbierało się już po powodzi z maja i czerwca 2010 roku oraz wyciągnęło z tamtych doświadczeń wnioski, które pozwolą skuteczniej reagować w sytuacji kryzysowej.

Skutki powodzi z 2010 roku na terenie miasta Jasła zostały zlikwidowane. Prawie 37 milionów złotych zostało skierowane do Jasła w związku z tym, co wydarzyło się w maju i czerwcu 2010 roku. Dlaczego to jest ważne? Z jednej strony pokazuje zaangażowanie i skuteczność państwa polskiego, jeżeli chodzi o pomoc samorządom na rzecz zlikwidowania skutków w infrastrukturze i pomoc dla mieszkańców, a z drugiej strony w przypadku Jasła pokazuje jaka jest wartość mienia chronionego, czyli na ile potrzebne są inwestycje zabezpieczające, żeby nie powodować w przyszłości tego rodzaju skutków. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że Jasło jest znacznie lepiej przygotowane do obrony przed powodzią, niż było przed 2010 rokiem. – powiedział.

W sumie w skali całego województwa przekazaliśmy 282 miliony złotych rodzinom poszkodowanym na odbudowę swoich gospodarstw domowych i 459 milionów złotych jednostkom samorządu terytorialnego na odbudowę zniszczonej infrastruktury. – dodała Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wojewoda podkreśliła, że po powodzi sprzed czterech lat zostały wyciągnięte głębokie wnioski jeśli chodzi o ochronę przeciwpowodziową w regionie. Efektem tych analiz jest szereg inwestycji na zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat lub przygotowywanych do realizacji w latach kolejnych.

Przeprowadzenie tych inwestycji spowodowało to, że zagrożenie powodziowe, które dotyczyło miasta Jasła, zostało w tym roku zniwelowane. Ochrona przeciwpowodziowa Jasła jest zdecydowanie lepsza. Również w skali całego województwa zostało zrealizowanych kilka inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo. Przygotowaliśmy również nowoczesne elektroniczne narzędzia do podejmowania takich działań, które pomagają nam podejmować decyzje gdzie i jakie siły i środki kierować w sytuacji kryzysowej. Jesteśmy zdecydowanie lepiej przygotowani do powodzi niż w roku 2010. A to się przekłada przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia, gminy i miasta Jasła, jak również powiatu jasielskiego. – zaznaczyła Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Jednym z priorytetowych przedsięwzięć na terenie naszego miasta było uzupełnienie obwałowania rzeki Ropy na wysokości osiedla Rafineryjnego. Zdaniem burmistrza Czerneckiego wybudowanie blisko 300-metrowego odcinka wału zabezpieczy nie tylko to osiedle, ale również położone w dalszym biegu rzeki Gądki.

My przygotowujemy kolejne zabezpieczenia. Mówimy tym razem o rzece Wisłoce i zabezpieczeniu osiedla Niegłowice i Rafinerii Jasło oraz zabezpieczeniu od strony dawnego Gran-Piku. W tej chwili jest przygotowywany projekt. Mam nadzieję, że do końca roku będzie zrobiony. Kolejne lata powinny być latami, w których ta inwestycja będzie realizowana dzięki czemu znakomicie poprawi się bezpieczeństwo w mieście. Tak samo wystąpiliśmy o wykonanie kanału ulgi na moście przy ulicy Mickiewicza. Ten rok też pokazał jak przy takich stanach cierpią ogródki działkowe czy domy w tamtej okolicy. – mówi.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W ocenie gospodarza naszego grodu także służby miejskie są lepiej przygotowane do niesienia pomocy niż były jeszcze przed majem i czerwcem 2010 roku. – Jesteśmy dobrze zorganizowani, ponieważ ochotnicze straże pożarne są doposażone. Zakupiliśmy pompy wysokiej wydajności co teraz przy okazji wysokich stanów wód, które miały miejsce w maju, się sprawdziły. Były prowadzone ciągłe pompowania i dzięki temu taka ulica Żeromskiego była chronioną. A więc pod tym względem jest znacznie lepiej. – dodaje Czernecki.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska na spotkaniu z lokalnymi samorządowcami podkreślała, że ochrona przeciwpowodziowa regionu będzie dopiero wtedy skuteczna kiedy będzie ona zrealizowana kompleksowo, a nie w oderwaniu na poszczególne miejscowości. Dlatego wciąż najpoważniejszą inwestycją do zrealizowania w tym zakresie pozostaje budowa zbiornika wodnego na rzece Wisłoce, o którym mówi się już chyba od lat 70-tych ubiegłego stulecia, pomiędzy miejscowościami Myscowa, a Kąty w Beskidzie Niskim.

To jest cały czas kontynuowane. W tym momencie został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obecnie ta decyzja środowiskowa jest uzupełniana. Jest duża nadzieje, że do końca 2014 roku RDOŚ wyda tą decyzję. To będzie kluczowy moment, ponieważ wydanie decyzji środowiskowej umożliwi przygotowanie kolejnych etapów tej inwestycji. Budowa tego zbiornika zabezpieczy nie tylko powiat jasielski, miasto Jasło, ale również szerszą część naszego województwa. Na ochronę przeciwpowodziową nie możemy patrzeć fragmentarycznie i przez pryzmat danej miejscowości, ponieważ jest oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Patrzymy na tą ochronę przeciwpowodziową całościowo. – powiedziała.

Od 2011 roku samorządy mogą łatwiej przewidzieć potencjalne skutki podtopień dzięki wdrożonemu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim specjalnemu systemowi, który na bazie numerycznego modelu terenu województwa i pomiarów prowadzonych na wodowskazach potrafi określić w jaki sposób będą się zachowywać poszczególne rzeki: czy zmieszczą się w korycie, czy będą w międzywale, czy jednak wystąpią poza wał i mogą nastąpić zalania.

W szczególności opieramy się na informacjach z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako instytucji, która odpowiada za prognozowanie i przekazywanie komunikatów. Jeśli od nich otrzymujemy informację to jest ona niezwłocznie czy to systemem GIS czy systemem SMS wysyłana do osób funkcyjnych, które odpowiadają za bezpieczeństwo na swoim terenie, a następnie te osoby wysyłają dla mieszkańców komunikaty tak, aby zaplanować jakieś działania wyprzedzające. – wyjaśnia Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

W systemie funkcjonuje aktualnie pięćdziesiąt podmiotów: wszystkie inspekcje, służby i straże na poziomie województwa, Urząd Marszałkowski oraz wszystkie powiatowe centra zarządzania kryzysowego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE