Informacje

65 tysięcy złotych na wsparcie uzdolnionej młodzieży z Jasła

62 uczniów jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów odebrało w piątek z rąk burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego stypendia za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe. Na wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży samorząd miejski przeznaczył w tym roku prawie 65 tysięcy złotych.

Podczas dzisiejszej uroczystości zorganizowanej w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, w obecności burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego, dyrektorów szkół, pedagogów oraz rodziców stypendia za wyniki w nauce odebrało 45 uczniów czterech publicznych szkół podstawowych i trzech publicznych szkół gimnazjalnych natomiast stypendia za osiągnięcia jednokierunkowe 17 uczniów dwóch publicznych szkół podstawowych oraz jednej publicznej szkoły gimnazjalnej.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Stypendia są przyznawane na podstawie przyjętego przez miasto Jasło „Lokalnego programu wspierania edukacji zdolnych dzieci i młodzieży”. O stypendium mogli się ubiegać uczniowie klas szkół podstawowych i uczniowie klas gimnazjalnych. Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe. Stypendium za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen 5,6 w przypadku szkół podstawowych i 5,4 w przypadku szkół gimnazjalnych. Taki uczeń powinien również wykazywać się zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Stypendium za wybitne osiągnięcia mógł otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty o zasięgu co najmniej ponad wojewódzkim albo olimpiady co najmniej drugiego stopnia lub innego konkursu, turnieju bądź zawodów sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Mimo że kryteria są tak wysoko postawione to mamy w tym roku 62 uczniów, którzy te stypendia uzyskają. W ubiegłym roku było ich 38. Także postęp jest wyraźny. – powiedział Andrzej Czernecki.

Wedle Zarządzenia nr III/92/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 sierpnia 2014 roku wysokość środków na stypendia za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe wynosi łącznie 62 400 złotych. Jest to jednorazowa nagroda pieniężna przyznawana w kwocie 700 złotych dla ucznia szkoły podstawowej i 1 200 złotych dla ucznia szkoły gimnazjalnej.

Uczniowie klas szóstych publicznych szkół podstawowych, którzy zostali w tym roku stypendystami Burmistrza Miasta Jasła za wyniki w nauce: Katarzyna Majka (średnia ocen 5,91), Anna Pachana (średnia ocen 5,83), Jakub Tomkiewicz (średnia ocen 5,66) – wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta; Jakub Świątek (średnia ocen 5,60), Michał Więcek (średnia ocen 5,60), Adam Górka (średnia ocen 5,60), Zuzanna Krzyszczuk (średnia ocen 5,80), Julia Kołcz (średnia ocen 5,60), Małgorzata Bugała (średnia ocen 5,75), Justyna Wilk (średnia ocen 5,75), Sylwia Kołodziej (średnia ocen 5,92) – wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej; Łukasz Paździerz (średnia ocen 5,70), Patrycja Bania (średnia ocen 5,70), Aleksandra Potempa (średnia ocen 5,80), Aleksandra Dzik (średnia ocen 5,60), Dominik Ziomek (średnia ocen 5,90), Anna Kuźnar (średnia ocen 5,80), Kamil Miśkowiec (średnia ocen 6,00), Magdalena Wojtan (średnia ocen 5,60) – wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego; Wiktoria Śliwa (średnia ocen 5,67) – Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza.

Uczniowie klas I-III publicznych gimnazjów, którzy zostali w tym roku stypendystami Burmistrza Miasta Jasła za wyniki w nauce: Olga Błażowska (klasa I, średnia ocen 5,64), Karol Haberek (klasa I, średnia ocen 5,50), Julia Dołęga (klasa I, średnia ocen 5,71), Martyna Jarecka (klasa I, średnia ocen 5,50), Paweł Mak (klasa II, średnia ocen 5,50), Julia Czyżowicz (klasa II, średnia ocen 5,43), Wiktoria Furmanek (klasa II, średnia ocen 5,43), Magdalena Adamik (klasa II, średnia ocen 5,50), Ewelina Mastej (klasa III, średnia ocen 5,64), Wiktoria Łaba (klasa III, średnia ocen 5,43), Katarzyna Stachacz (klasa III, średnia ocen 5,42), Aleksandra Stęgowska (klasa III, średnia ocen 5,50); Jakub Hańba (klasa III, średnia ocen 5,42), Aleksandra Kwast (klasa III, średnia ocen 5,56), Izabela Piątek (klasa III, średnia ocen 5,50), Mateusz Mikrut (klasa III, średnia ocen 5,79), Natalia Madej (klasa III, średnia ocen 5,64), Małgorzata Majewska (klasa III, średnia ocen 5,55) – wszyscy z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej; Julia Passowicz (klasa I, średnia ocen 5,40) – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza; Witold Augustowski (klasa II, średnia ocen 5,53), Mateusz Biesiadowski (klasa II, średnia ocen 5,66), Franciszek Koszelnik (klasa II, średnia ocen 5,46), Agata Petrycka (klasa II, średnia ocen 5,50), Aleksandra Przetacznik (klasa III, średnia ocen 5,82), Mateusz Twaróg (klasa III, średnia ocen 5,60) – wszyscy z Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta.

Uczniowie szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, którzy zostali w tym roku stypendystami Burmistrza Miasta Jasła za osiągnięcia jednokierunkowe: Radosław Chudy (klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 2), Marek Patrzałek (klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 2), Natalia Jankowska (klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 4), Natalia Nocula (klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 4), Katarzyna Kolbusz (klasa I, Gimnazjum nr 1), Paulina Górniak (klasa I, Gimnazjum nr 1), Kornelia Gierlicka (klasa II, Gimnazjum nr 1), Anna Zając (klasa II, Gimnazjum nr 1), Kamil Gajewski (klasa II, Gimnazjum nr 1), Konrad Pawlik (klasa II, Gimnazjum nr 1), Oliwia Brągiel (klasa II, Gimnazjum nr 1), Joanna Nocula (klasa II, Gimnazjum nr 1), Karolina Stachura (klasa III, Gimnazjum nr 1), Cezary Bania (klasa III, Gimnazjum nr 1), Agnieszka Ziara (klasa III, Gimnazjum nr 1), Katarzyna Dyrek (klasa III, Gimnazjum nr 1), Paulina Pietrusza (klasa III, Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie).

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Piątkową uroczystość uświetnił występ Michała Babiarza, ucznia Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej, laureata I edycji „Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem”, który wykonał na fortepianie trzy utwory: Nokturn cis moll opus 27 nr 1 Fryderyka Szopena, Preludium i Fuga G-dur „Das Wohltemperierte Klavier” Jana Sebastiana Bacha i etiudę c-moll opus 10 nr 12 Fryderyka Szopena.

Spotkanie zakończyła pamiątkowa fotografia nagrodzonych z gospodarzem naszego miasta.

20140905-003stypendia

20140905-004stypendia

20140905-005stypendia

20140905-006stypendia

20140905-007stypendia

20140905-008stypendia

20140905-009stypendia

20140905-010stypendia

20140905-011stypendia

20140905-012stypendia

20140905-013stypendia

20140905-014stypendia

20140905-015stypendia

20140905-016stypendia

20140905-017stypendia

20140905-018stypendia

20140905-019stypendia

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE