Informacje

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy: Miasto Jasło na targach w Rzeszowie

Miasto Jasło po raz trzeci uczestniczyło w międzynarodowej imprezie targowo-konferencyjnej „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”, która odbyła się w dniach od 12 do 14 września w Rzeszowie.

Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle
Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Tegoroczna edycja targów odbywała się pod hasłem „Karpaty – pomiędzy mistyką
a inteligentnym rozwojem”
i poświęcona była inauguracji Marki Karpackiej „CARPATHIA”, innowacyjnej terytorialnej marki Karpat.

Promocja Jasła przygotowana została w oparciu o nową strategię wizerunkową Jasło winne klimaty. Na stanowisku pod egidą Miasta, Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” prezentowało osiągnięcia w klimacie winnym. Sekretarz Stowarzyszenia Barbara Czajka prowadziła prezentacje dotyczące winiarstwa, rozwoju enoturystyki oraz degustacje win jasielskich z Winnicy Vanellus Barbary i Mariusza Czajki oraz z Winnicy Dwie Granice Marka Nowińskiego.

Jasielskie wina zaprezentowane zostały również podczas panelu dyskusyjnego „Innowacyjności po szwajcarsku. Mission impossible dla środkowoeuropejskiego modelu wsparcia innowacji w gospodarce”, jako element łączący region Karpat z szwajcarskim regionem Lozanny.

Na jasielskim stanowisku w formie multimedialnej prezentowano także działania w „innych klimatach” takich jak: kultura, edukacja, sport, przedsiębiorczość oraz współpraca międzynarodowa.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE