Informacje

Miasto dba o zabytki

Ze względu na zniszczenia II wojny światowej w Jaśle nie ma zbyt wielu zabytkowych obiektów. Te, które zostały co roku poddawane są pracom remontowo-konserwatorskim. W latach 2011-2014 samorząd przeznaczył ponad 300 tys. zł (dofinansowanie 118 tys. zł) na renowację zabytkowych obiektów.

W 2011 roku wyremontowany został grobowiec Wojciecha Pietrzyckiego z figurą „Piety” autorstwa Józefa Sroczyńskiego z 1901 r. Koszt renowacji grobowca wyniósł 26.100, (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 6 tys. zł, Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle – 10,8 tys. zł, budżet Jasła – 9,3 tys. zł.) Blask odzyskała także kaplica cmentarna na najstarszej jasielskiej nekropolii. Na dokończenie prac renowacyjno – konserwatorskich miasto przeznaczyło7 tys. zł. Prace polegały na malowaniu wnętrza oraz konserwacji estetycznej partii figuralnej wraz z obramieniem. Konserwacji zostały poddane również trzy epitafia naścienne kaplicy.

W 2012 roku wyremontowany został Grobowiec Kleczkowskich usytuowany tuż przy bramie głównej zabytkowego cmentarza przy ulicy Zielonej. Grobowiec wykonany jest z piaskowca, obramowany metalową kutą balustradą umieszczoną na piaskowcowym cokole. Koszt renowacji grobowca wyniósł 27 tys. zł (Społeczny Komitet – 10 tys. zł, Miasto – 17 tys. zł). Renowacji poddana została również brama cmentarna. Koszt wyniósł 66 420 zł (Miasto – 46 420 zł, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – 20 tys. zł). Do dawnej świetności przywrócono glorietkę w parku miejskim. Prace kosztowały blisko 94,9 tys. zł (Miasto – 64,9 tys. zł, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – 20 tys. zł, Marszałek Województwa Podkarpackiego -10 tys. zł).

W 2013 roku wyremontowano nagrobek Romualda Palcha. Renowacja kosztowała 17 tys. zł (Społeczny Komitet- 10 tys. zł, Miasto – 7 tys. zł.). Renowacji poddany został także pomnik Tadeusza Kościuszki w parku miejskim w Jaśle. Koszt renowacji pomnika wraz z jego monumentalnym ogrodzeniem wyniósł 21 tys. zł (Marszałek Województwa Podkarpackiego – 10 tys. zł, Miasto – 11 tys. zł). Wyremontowany został również pochodzący z końca XIX wieku nagrobek Lazarowiczów. Koszt renowacji nagrobka wyniósł 11 tys. zł (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator zabytków – 9 tys. zł, Miasto – 2 tys. zł).

Odnowiony nagrobek profesora Andrzeja Karpińskiego. Fot. © UMJ
Odnowiony nagrobek profesora Andrzeja Karpińskiego. Fot. © UMJ

W 2014 roku również prowadzono prace remontowe nagrobków na starym cmentarzu w Jaśle. Renowacji poddano pochodzący z końca XIX w. nagrobek ś.p. Januszka Poruszyńskiego z figurą anioła. Prace kosztowały 10 450 zł (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – 5 tys. zł, Miasto – 5 450 zł). Za kwotę 20,5 tys. zł wyremontowany został pomnik nagrobny ś.p. Andrzeja Karpińskiego, profesora gimnazjalnego, pierwszego dyrektora jasielskiego Gimnazjum (Społeczny Komitet – 10 tys. zł, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – 5 tys. zł, Miasto – 5,5 tys. zł).

Odnowiony został także pomnik nagrobny Józefa Sroczyńskiego ze stylizowanym krzyżem i orłem – jasielskiego artysty rzeźbiarza. Koszt renowacji wyniósł 7,5 tys. zł (Wojewódzki Konserwator Zabytków – 3 tys. zł, Miasto – 4,5 tys. zł). Wyremontowany został także pomnik poświęcony żołnierzom walczącym w czasie I wojny światowej, usytuowany na Cmentarzu Wojennym nr 22, aut. J. Jägera. Koszt renowacji wyniósł blisko 3 tys. zł.

W 2014 r. przeprowadzono również prace konserwatorskie, przy pochodzącej z 1969 r. instalacji artystycznej wzniesionej na pamiątkę wodowania statku MS/Jasło. 45-letnia instalacja dobiega już półwiecza i wkrótce stanie się jasielskim zabytkiem. Koszt przeprowadzonej w br. konserwacji obiektu wyniósł 7.380.,- zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE