Informacje

Modernizacja Jasielskiego Domu Kultury: przenosiny do innych obiektów

Działalność administracyjno – merytoryczna Jasielskiego Domu Kultury, w związku z planowaną modernizacją, została przeniesiona do dwóch budynków: przy ul. Modrzejewskiego 12 oraz Sokoła 8. Jednocześnie trwają prace adaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń i sali kinowej w budynku po dawnym kinie Syrena, gdzie kontynuowana będzie dotychczasowa działalność JDK (m. in. kino). Numery telefonów pozostają bez zmian.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Rozbudowa i przebudowa Jasielskiego Domu Kultury realizowana jest w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domu kultury w Jaśle i Liptovskim Mikulášu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.
 
Zakres prac obejmuje m.in. dobudowanie nowej części budynku, termomodernizację dachu i elewacji, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz szereg prac wykończeniowych, które poprawią estetykę pomieszczeń. 

JDK to budynek, który świecił blaskiem ponad 40 lat temu, a współczesne wymagania dotyczące bezpieczeństwa ppoż. i przepisów budowlanych wymuszają przystosowanie – tej jakże okazałej przed laty placówki – do standardów XXI wieku. Na sali widowiskowej powstaną szlaki ewakuacyjne dostosowane do obowiązujących przepisów budowlanych, zainstalowane zostaną nowoczesne fotele. Natomiast w całym budynku zostanie zainstalowany nowy system wodno-kanalizacyjny, CO, nowa instalacja elektryczna i co ważne – klimatyzacja. Jednym słowem będzie świeżo, nowocześnie i pięknie – mówi Janusz Szewczyk, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

Po przebudowie powierzchnia Jasielskiego Domu Kultury powiększy się o 789,50 m2, czyli wyniesie 3 924,60 m2. 

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Jasło, a partnerami inwestycji Jasielski Dom Kultury i Dom Kultury w Liptovskim Mikulášu na Słowacji. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3,9 mln euro, z czego 2,8 mln euro stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W związku z przebudową i rozbudową Jasielskiego Domu Kultury wszystkie instytucje i organizacje tam funkcjonujące musiały znaleźć nowe lokum. Projekt rozbudowy JDK ma zostać zakończony we wrześniu br.

Struktury i formacje Jasielskiego Domu Kultury mieścić się będą w dwóch siedzibach przy ul. Modrzejewskiego 12 i Sokoła 8. Obecnie trwają prace adaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń i sali kinowej w budynku po dawnym kinie Syrena, tutaj mieścić się będzie między innymi kino.

Miejska Biblioteka Publiczna – wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, pracownicy zajmujący się edukacją czytelniczą i medialną dla dzieci i młodzieży – znajduje się teraz w małej sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1, natomiast w lokalu przy ul. Kościuszki 47 (dawna Cepelia) mieści się dział informacyjno-bibliograficzny – czytelnia gówna, Centrum Informacji Lokalnej, dział gromadzenia i opracowania zbiorów. W Domu Kultury Kolejarz na ul. Kościuszki 30 ulokowane zostały: sekretariat, dyrektor, administracja i księgowość. Jednocześnie przypominamy, że cały czas funkcjonują filie MBP: Filia nr 1 (ul. Sobniowska 34), Filia nr 2 (ul. Kopernika 8), Filia nr 3 (ul. Szopena 22). Szczegółowe informacje www.mbp.jaslo.pl

Organizacje, które mieściły się w JDK: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Jasło, Jasielska Federacja Konsumentów, Pogórzański Związek Pszczelarzy oraz Zarząd Osiedla Śródmieście zostały przeniesione do budynku przy ul. Śniadeckich 15 (w budynku przy stadionie). Numery telefonów do wszystkich instytucji pozostają bez zmian.

O terminie wznowienia swojej działalności w nowych miejscach, instytucje powiadomią w najbliższym czasie.

(JDK) / (UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE