Na drogach

Zapobiegać wypadkom z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego

Przeprowadzeniu eliminacji ogólnopolskich turniejów: bezpieczeństwa ruchu drogowego i motoryzacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 na szczeblu powiatu jasielskiego było poświęcone spotkanie, którego gospodarzem była Komenda Powiatowa Policji w Jaśle. O celach przedsięwzięcia mówił prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki. W finałach powiatowych, które odbędą się w maju br. w Jaśle i Nowym Żmigrodzie, weźmie udział ponad setka uczniów wraz z opiekunami.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x6)
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x6)

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle wraz z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego po raz kolejny włączają się w przeprowadzenie eliminacji na szczeblu powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy z nich organizowany jest już po raz trzydziesty ósmy, drugi – po raz dziewiętnasty.

Główną ideą przyświecającą realizacji obu przedsięwzięć jest chęć popularyzowania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie wśród najmłodszych użytkowników naszych dróg partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.

W powiecie jasielskim corocznie dochodzi do kilkudziesięciu wypadków drogowych, w których śmierć lub obrażeń ciała doznają najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego.

W ubiegłym roku na drogach powiatu jasielskiego zginęło osiem osób. To jest bardzo dużo, ponieważ w roku 2013 zginęły trzy osoby. Mówię tylko o drogach publicznych, bo nie wykazujemy statystycznie wypadków ze skutkiem śmiertelnym poza drogami publicznymi. Niemniej jednak ten stan bezpieczeństwa ruchu drogowego z roku na rok się poprawia. Dziennie jest rejestrowanych prawie siedemdziesiąt nowych pojazdów, a dróg nam nie przybywa. Staramy się wprowadzać jakieś nowe rozwiązania. Chętnie też oczekujemy od Państwa jakiś swoich spostrzeżeń, które to problemy na pewno będziemy starać się rozwiązać. Jest wiele do zrobienia. Wszystko obija się tutaj głównie o środki finansowe. W tym roku może przebudujemy skrzyżowanie za rondem Steinhausa na prawoskręt, bo rondo nam trochę blokuje ruch, ale głównie blokują przejścia dla pieszych. Troszeczkę się to poprawiło w Rynku. Piesi już nie wchodzą prosto pod jadący pojazd. – tłumaczy podinsp. Andrzej Przebięda, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Jak przyznaje szef jasielskiej „drogówki”, Policja przez cały rok prowadzi szereg działań profilaktycznych o różnym charakterze i zasięgu w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach naszego regionu.

Dziękuję samorządom. Kupujecie Państwo elementy odblaskowe. Wiadomo, że od września ubiegłego roku obowiązuje nas nosić te elementy odblaskowe poza obszarem zabudowanym. Jest to fajna inicjatywa. Prosiłbym, aby w dalszym ciągu realizować ten temat. Duży nacisk kładziony jest właśnie na reakcję pieszych, bo prawie 46% wypadków w ubiegłym roku było spowodowanych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stąd nasze działania ukierunkowane na pieszych. Natomiast muszę powiedzieć, że odwrócił się trend jeśli chodzi o nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, ponieważ mamy znaczny spadek. Widzę, że społeczeństwo już dorasta. W niedługim czasie wejdą jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kierowania w stanie po użyciu, stanie nietrzeźwości czy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Będzie to dla nas dosyć dolegliwe. Każdy będzie się musiał pilnować. Nasz kraj jest prawie na równi z Bułgarią i Rumunią jeśli chodzi o wypadkowość. Byłem w tamtym roku w Bułgarii i muszę powiedzieć, że ta kultura jest chyba o wiele bardziej lepsza niż u nas w kraju. Nasze działania w dalszym ciągu będą ukierunkowane na pieszych, bo oni ciągle „robią” nam najwięcej wypadków drogowych. – wyjaśnia.

Jednym z przedsięwzięć, w jakie włączają się policjanci, jest właśnie organizacja turniejów adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wespół z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego oraz lokalnymi samorządami zostaną zorganizowane eliminacje powiatowe.

Konkurs ma charakter wieloetapowy. Najpierw odbywa się na poziomie szkolnym, później gminnym. Zwycięskie drużyny reprezentujące poszczególne dziesięć gmin powiatu jasielskiego spotkają się na eliminacjach powiatowych, które zaplanowano na 7 maja o godzinie 9-tej w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ulicy Szkolnej 38. Tam rywalizować będą ze sobą czteroosobowe reprezentacje szkół podstawowych (dwie dziewczynki i dwóch chłopców) oraz trzyosobowe reprezentacje szkół gimnazjalnych. Najmłodsi będą uczestniczyć w teście pisemnym oraz trzech konkurencjach sprawnościowych: jeździe na miasteczku ruchu drogowego, jeździe po rowerowym torze przeszkód oraz w punkcie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dwie najlepsze drużyny (szkoła podstawowa i gimnazjum) otrzymają prawo reprezentowania powiatu jasielskiego na eliminacjach wojewódzkich. Zmagania zakończy na początku czerwca br. finał krajowy.

Dla pełnoletnich uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych adresowany jest z kolei Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, który w bieżącym roku szkolnym odbywa się już po raz dziewiętnasty.

Eliminacje dla powiatu jasielskiego zostaną przeprowadzone w dniu 14 maja na obiektach Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Podobnie, jak w przypadku turnieju BRD, młodzież będzie rozwiązywać pisemny test oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w zainscenizowanym przez organizatorów zadaniu. Ponadto jeden z przedstawicieli zespołu weźmie udział w jeździe sprawnościowej samochodem osobowym po specjalnie wyznaczonym torze. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ na masce pojazdu zostanie zamontowane tzw. koło Stewarda. Za każde wypadnięcie piłeczki tenisowej z obrębu koła przy nieumiejętnym manewrowaniu na torze drużyna będzie tracić punkty do końcowej klasyfikacji.

W powiecie jasielskim jest dwanaście szkół ponadgimnazjalnych. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie posiada odpowiednie zaplecze techniczne do przeprowadzenia eliminacji, własny samochód do przeprowadzenia jednej z konkurencji sprawnościowych, stąd gościmy tam od kilku lat. Dotychczasowe finały odbywały się na wysokim poziomie. Do zawodów przystępują trzyosobowe reprezentacje wraz z opiekunem. Zwykle mamy maksymalnie dziewięć drużyn, pozostałe się wyłamują. Mam nadzieję, że w tym roku szkolnym będą wszystkie. My przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich dwunastu ekip. – mówi Józef Biernacki.

Organizacji turniejów na poszczególnych szczeblach było poświęcone dzisiejsze spotkanie w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W imieniu gospodarza głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Artur Dudek. Prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego przedstawił w formie prezentacji multimedialnej główne założenia przedsięwzięcia, harmonogram czasowy oraz partnerów turnieju.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół, w których odbędą się finały powiatowe – Aleksandra Zajdel-Kijowska (Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle) i Aneta Kowalkowska (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie), Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle Piotr Zoła, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle kom. Łukasz Gliwa, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle Stanisław Święch, a także przedstawiciele urzędów miast i gmin powiatu jasielskiego oraz nauczyciele-opiekunowie zaangażowani w udział poszczególnych zespołów szkolnych w poprzednich edycjach.

Dzisiaj ruszyła machina przeprowadzenia eliminacji w powiecie jasielskim. Jak co roku, Komenda Powiatowa Policji oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego dokładają wszelkich starań, żeby turnieje zostały przeprowadzone na wysokim poziomie. Nie chodzi nam o to, żeby tylko odbębnić. Każde dziecko, które bierze udział w turnieju, musi być nagrodzone, musi otrzymać drożdżówkę, napoje i ciepły posiłek, a nie tak jak na terenie jednego z powiatów, gdzie wybiera się drużynę, która reprezentuje go później na finale wojewódzkim. Później nas się ocenia za te działania na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Marszałku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jestem jej członkiem i co roku zdaję relację. Każdego roku eliminacje przeprowadzone w powiecie jasielskim są stawiane za wzór dla pozostałych samorządów, z czego możemy być naprawdę dumni. – powiedział.

20150225-003

20150225-004

20150225-006

Józef Biernacki podziękował za zaangażowanie, jakie poszczególne strony dokładają w celu sprawnej organizacji działań zmierzających do polepszenia sytuacji w bezpieczeństwie ruchu drogowego dzieci i młodzieży.

Kieruję podziękowania do jednostek samorządu terytorialnego za wsparcie finansowe organizacji finałów w roku ubiegłym i poprzednich latach, dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie eliminacji na szczeblu szkolnym i gminnym. Te podziękowania płyną od Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle oraz osobiście ode mnie. Liczymy na Państwa zaangażowanie także w tegorocznej edycji. Środki przekazane przez poszczególne gminy zostają przeznaczone na zakup ciepłego posiłku, drożdżówek, zimnych i ciepłych napojów dla uczestników i ich opiekunów oraz na zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych dla wszystkich drużyn biorących udział w finałach powiatowych. Każdy uczestnik eliminacji powiatowych w Jaśle i Nowym Żmigrodzie otrzyma symboliczną nagrodę rzeczową. – podkreślił.

W skład komitetu organizacyjnego finału powiatowego 38. OTBwRD i 19. OMTM wchodzą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Józef Biernacki, prezes Zarządu JKMiRD (przewodniczący), Andrzej Przebięda, Naczelnik WRD KPP Jasło (zastępca przewodniczącego), Damian Palar (sekretarz), Adam Smorul, Artur Domasławski, Bogusław Muszański – działacze JKMiRD (członkowie), Grzegorz Smagacki, WRD KPP Jasło (członek).

Rangę wydarzenia podnoszą patronaty honorowe. W tym roku nad poszczególnymi turniejami sprawują je: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, Starosta Jasielski, Burmistrz Miasta Jasła oraz Wójt Gminy Nowy Żmigród.

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz formularze zgłoszenia są dostępne na oficjalnej stronie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Portal regionalny terazJaslo.pl objął oba Wydarzenia swoim patronatem medialnym.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE