Informacje

Seniorzy będą doradzać

Szesnastoosobowa Rada Seniorów Miasta Jasła powołana na czteroletnią kadencję. W jej skład weszło dziewięć kobiet i siedmiu mężczyzn, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia. Reprezentują oni organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz środowisk osób starszych. Na pierwszym posiedzeniu radni wybrali spośród siebie czteroosobowe prezydium. W tajnym głosowaniu przewodniczącym został wybrany Adam Owiński.

Adam Owiński odbiera gratulacje od Henryka Raka | FOTOGALERIA Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Adam Owiński odbiera gratulacje od Henryka Raka | FOTOGALERIA
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Rada Seniorów Miasta Jasła została powołana uchwałą Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 listopada 2014 roku. Organizacje działające na rzecz osób starszych miały prawo zgłaszania kandydatów do tego gremium, a wybory odbyły się przed niespełna tygodniem (w piątek 27 lutego). Na pierwszą kadencję, która będzie trwała cztery lata, wyłoniono szesnastoosobowy skład:

Elżbieta Bernal, Zdzisław Dziedzic, Adam Owiński (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”), Waleria Ćwik, Józef Liniewski, Stanisława Turek (Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku), Felicja Jałosińska, Zdzisław Świstak, Henryk Zych (Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego), Maria Gubała (Klub Niezapominajki przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), Zofia Kawa (Polski Komitet Pomocy Społecznej), Teresa Krajewska, Wilhelmina Wąsik (Klub Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), Jan Paweł Łucki (Rodzinny Ogródek Działkowy „Nasz Ogródek” w Przysiekach), Maria Mazan (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle) oraz Marian Sobel (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych).

Wczoraj radni odebrali z rąk członków komisji skrutacyjnej: Katarzyny Bednarz oraz Józefa Laskowskiego zaświadczenie o wyborze, a także złożyli uroczyste ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Rady Seniorów Miasta Jasła sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta Jasła i reprezentowanych przeze mnie osób starszych”. Każda z osób mogła dopowiedzieć formułkę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pierwszym obradom przewodniczył najstarszy wiekiem radny Henryk Zych. Władze naszego grodu reprezentowali: sekretarz miasta Paweł Rzońca oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VII kadencji Henryk Rak, który w związku z wyborem na radnych Rady Seniorów Miasta Jasła złożył serdeczne gratulacje i słowa uznania.

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia mieszkańców, na LXVI Sesji Rady Miejskiej Jasła w dniu 3 listopada 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jasła oraz nadania jej statutu. Rada seniorów to ciało o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec Burmistrza Miasta jak również Rady Miejskiej Jasła, z którymi współpracuje na wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Przed Państwem duże wyzwanie. Liczymy na działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta. – powiedział Henryk Rak.

W trakcie okolicznościowego wystąpienia samorządowiec podkreślił, że obdarzenie mandatem radnego-seniora „jest jednocześnie wyrazem zaufania, ale też i nadziei na skuteczne zaangażowanie oraz aktywność w działaniach na rzecz lokalnej społeczności miasta Jasła”.

Licząc na owocną współpracę pomiędzy oboma gremiami Henryk Rak życzył „dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy społecznej”. – Niech zawsze Państwa nadrzędnym celem, będzie oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom Jasła. – dodał.

Podczas środowego posiedzenia powołano prezydium Rady Seniorów. Na jej pierwszego przewodniczącego wybrano Adama Owińskiego ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”, który w tajnym głosowaniu otrzymał dwanaście głosów.

Bardzo serdecznie dziękuję za ten wybór, nie spodziewałem się jego. Muszę szczerze powiedzieć, że nie zamierzałem kandydować, ale po zgłoszeniu mnie przez pana Liniewskiego, którego zasługi na rzecz funkcjonowania osób starszych w Jaśle znam, wyraziłem tę zgodę. Myślę, że z Państwa pomocą podołam tej funkcji. Funkcjonowałem w mieście przez cztery lata jako członek Zarządu Miasta, byłem przewodniczącym Rady Miasta przez ponad połowę kadencji, radnym. Rozeznanie organizacyjne, jak również osobowe w tym urzędzie mam. Myślę, że podołamy temu co mamy podołać. Tego chyba nie jest tak strasznie dużo. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie i za wybór. Myślę, że tego zaufania Państwa nie zawiodę. Myślę, że współpraca z Radą Miasta i burmistrzami tego miasta będzie się układała pozytywnie. – powiedział.

Wiceprzewodniczącymi zostały: Felicja Jałosińska (Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego) oraz Waleria Ćwik (Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku), natomiast sekretarzem Maria Gubała (Klub Niezapominajki przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Rada Seniorów Miasta Jasła jest organem opiniodawczym w kwestiach dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych zamieszkujących w naszym mieście. Jej członkowie sprawują swoją funkcję społecznie, nie pobierając z tego tytułu diety czy wynagrodzenia. Seniorzy mają się spotykać na sesjach organizowanych nie rzadziej niż raz na kwartał.

FOTOGALERIA: Rada Seniorów Miasta Jasła

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE