Kultura | rozrywka | edukacja

„Nic ważnego, to tylko sztuka”

W miniony piątek (10.04) odbył się wernisaż wystawy malarstwa artysty Slavo Čupila, malarza, dr. filozofii, metodyka i pedagoga (pod tytułem: „NIC WAŻNEGO, TO TYLKO SZTUKA“), urodzonego 16 czerwca 1948 r. w Petkovciach, powiat Vranov nad Topľou (Słowacja).

Fot. © Organizatorzy
Fot. © Organizatorzy

Maluje od dzieciństwa, ukończył Szkołę Średnią Artystyczną w Bratysławie (1962-1967), a następnie studia na FF UPJŠ (1972-1977) w Prešove. W 1985 r. na Pedagogicznym Fakultecie Filozoficznym UPJŠ w Prešove uzyskał tytuł doktora filozofii. Po studiach pracował w różnych instytucjach kulturalnych na terenie miasta, powiatu Vranov nad Topľou na różnych stanowiskach. Był metodykiem, kierownikiem wydziału, również dyrektorem. Jednocześnie uczył rysunku w Artystycznej Szkole Podstawowej.

„Efektem mojej pracy pedagogicznej były i są różne wystawy i konkursy, gdzie prace moich uczniów były i są zauważane i nagradzane. W ciągu ponad 22 lat pracy zorganizowałem kształcenie artystyczne w powiecie. Jednocześnie corocznie organizowałem różne seminaria o tematyce artystycznej. Były to kontakty z profesjonalnymi artystami i teoretykami sztuki takimi jak: Dr Pichonský – historyk sztuki Wschodnosłowackej Galerii w Košiciach, malarze: Juraj Kresila, Jozef Jackanič, Ivan Chapčák, rzeźbiarz Michal Czupil, itd.“ – mówi o swojej pracy Slavo Čupil.

Od 2013 roku jest członkiem grupy artystycznej “L´Art per l´Art” z Francji i “Paintig the World” z Rosji.

W swojej pracy artystycznej używa głównie takich technik jak akwarela, malarstwo olejne, rysunek. Na szczególną uwagę zasługują jego akwarele, które są niezwykle „lekkie“, a zarazem dbające o szczegół na przykład w tematach miejskich.

Wiele z prac powstało w jego ”autostudio”, to jest na siedzeniu w samochodzie, gdzie kierownica służy za sztalugę, na której mocuje specjalny uchwyt na papier. Wszystko to pozwala mu tworzyć i stwarza nieograniczoną wolność przemieszczania się i malowania w każdych warunkach atmosferycznych.

„W pracowni tworzę powoli, z namysłem, akwarele maluje korzystając z różnych technik akwarelowych. Studiuje dzieła innych artystów w dziedzinie sztuki malarskiej, oczywiście, ze swoim udziałem nieformalnej i formalnej wizji świata, atmosfery, wyczucia tematów, które są wolne od zbędnych balastów wizualnych, a wszystko to powstaje w tle muzyki ambient, która uzupełnia harmonię tworzenia“ – mówi artysta.

Na wystawie – w swoich pracach stara się pokazać ostatnie 10-15 lat życia, które było naznaczone licznymi podróżami i pobytami na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Austrii, a także w Polsce.

Twórczość Slavo Čupila porusza dwa tematy filozoficzne: ruch wielkomiejski i przyrodę (nazwany przez Slava: „zielony ślad“). To tam przeżywa dawkę romantyzmu, czasem melancholie, które dla dzisiejszych artystów są uczuciami bardziej lub mniej obcymi. Spotkania z ludźmi i z ich codziennymi problemami są dla niego również bardzo inspirujące.

Stale walczy ze sobą o dyscyplinę, aby mógł wykorzystywać jak najlepiej czas do malowania. Wiele czasu poświęca dyskusji z kolegami malarzami, artystami i zwykłymi ludzi. Wbrew sarkastycznemu tytułowi wystawy, twórczość swoją traktuje niezwykle poważnie.

Ważną osobą w twórczości jest jego żona Olga, która jest jego pierwszym krytykiem i ma głębokie zrozumienie do tego co tworzy.

Artysta zna dobrze Polskę i Jasło. Bywał tu wiele razy, między innymi na międzynarodowym plenerze malarskim organizowanym przez JDK w 2012 r.

Na wernisaż wystawy przybyło wielu gości, ze Słowacji oprócz autora i jego małżonki były władze Vranova nad Topľou na czele z burmistrzem Janem Raganem i Alfonz Kobielsky – dyrektor Domu Kultury, jak również przyjaciele artyści i znajomi. Jasło reprezentowała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz – Czech, dyr. JDK Janusz Szewczyk, artyści z grupy PLAJA, przyjaciele i wielu mieszkańców miasta.

Wystawę można oglądać, jak również zakupić prace artysty Slavo Čupila i innych artystów w MalGaleria w Jaśle do końca maja.

Kurator wystawy
art. rzeźbiarz Bogdan Samborski

SŁOWA KLUCZOWE