Informacje

20 maja Dniem Otwartym w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych (zapowiedź)

Wzorem lat ubiegłych Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniu 20 maja br. „Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych”.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W dniu 20 maja 2015 r., w godzinach 9.00 – 14.00, podczas dyżuru pełnionego w Oddziale ZUS w Jaśle oraz w podległych Inspektoratach w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z porad specjalistów, m.in. z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasad wypełniania i kompletowania dokumentów, programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej oraz aktywizacji zawodowej. Zostaną także udostępnione ulotki, broszury, poradniki, w tym Informator dla Osób Niepełnosprawnych, opracowany przez ZUS i PFRON.

Zaprezentowana będzie również Platforma Usług Elektronicznych jako zestaw usług dla Klientów Zakładu, a w tym sposób dostępu do własnego konta w ZUS i forma kontaktu z Zakładem przez Internet.

Zapraszamy do naszych placówek ZUS.

Więcej – Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych.

(ZUS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE