Informacje

Po wyborach osiedlowych na nową kadencję

W ubiegłym tygodniu zakończyły się wybory do szesnastu jednostek pomocniczych miasta Jasła. Na pięciu osiedlach (Sobniów, Rafineria, Mickiewicza, Kopernika i Gądki) wybrano nowych przewodniczących zarządu.

Herb Jasła

W związku z upływającą czteroletnią kadencją (2011-2015) Rada Miejska Jasła w dniu 23 marca 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do szesnastu Zarządów Osiedli w naszym mieście, jednocześnie upoważniając burmistrza miasta Ryszarda Pabiana do opracowania szczegółowego harmonogramu wyborów.

Termin poszczególnych spotkań osiedlowych został wyznaczony między 14 kwietnia, a 12 maja. W każdym z nich uczestniczyli przedstawiciele władz miasta (burmistrz wraz ze swoimi zastępcami, sekretarzem, skarbnikiem miasta oraz kierownikami wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta) oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Głosowania na przewodniczącego oraz członków poszczególnych Zarządów Osiedli były tajne.

Dwa pierwsze spotkania odbyły się 14 kwietnia: na osiedlu Kopernika (w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Wincentego Pola 9) i osiedlu Mickiewicza (w Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38).

Nową przewodniczącą Zarządu Osiedla Jasło-Kopernika została Bogusława Wójcik (otrzymała 54 głosy), wyprzedzając dwóch kontrkandydatów: dotychczasowego „szefa” osiedla Romana Strojka (43 głosy) i Łukasza Ziębę (23 głosy). W skład sześcioosobowego Zarządu weszli: Zofia Berezowska, Krzysztof Czekaj, Stanisław Kmak, Roman Kościow, Danuta Mroczka i Łukasz Zięba.

Tego samego dnia nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło-Mickiewicza. Mieszkańcy powierzyli tę funkcję Jerzemu Okarmie (39 głosów), który wyprzedził Wacława Duszę (37 głosów) i Monikę Michalską (36 głosów). Na członków Zarządu wybrano siedem osób: Katarzynę Bednarz, Andrzeja Bialika, Jerzego Filipowicza, Marię Gubałę, Pawła Kosibę, Monikę Michalską i Danutę Zioła.

16 kwietnia zorganizowano spotkania na osiedlach: Niegłowice (w Domu Ludowym przy ulicy Niegłowickiej 27) i Żółków (w Domu Ludowym przy ulicy świętego Jana z Dukli 91).

W Niegłowicach jedyną kandydatką zgłoszoną na stanowisko przewodniczącego Zarządu Osiedla była Maria Jagielska (otrzymała 40 głosów). Do Zarządu wybrano pięć osób: Józefę Byczek, Andrzeja Myśliwca, Mariusza Myśliwca, Martę Sochę oraz Grażynę Stój.

Nowym-starym przewodniczącym Zarządu Osiedla Jasło-Żółków został Ryszard Kłęk (22 głosy). W skład Zarządu weszli: Henryk Bartczak, Mieczysław Czyżowicz, Roman Dubiel, Wiesław Ginter, Ewa Kamińska oraz Maria Szudy.

21 kwietnia odbyło się spotkanie na osiedlu Jasło-Brzyszczki (w Domu Ludowym przy ulicy Bieszczadzkiej 1). Na funkcję przewodniczącego Zarządu zgłoszono dwie kandydatki: Krystynę Sikorę oraz Marię Filip-Niwelt. Pierwsza z pań otrzymała 88 głosów i pozostała „szefową” osiedla na kolejną kadencję. Byłą radną miejską poparły z kolei 62 osoby. Skład Zarządu uzupełnili: Wojciech Bezak, Piotr Juszczyk, Ewa Kawalec, Anna Kras, Tomasz Maczuga oraz Magdalena Żygłowicz.

23 kwietnia miały miejsce wybory na dwóch osiedlach: Rafineria i Gądki (oba w Zespole Szkół Miejskich nr 1 przy ulicy Rafineryjnej 3a).

Mieszkańcy obu z nich dokonali zmian na stanowisku przewodniczących Zarządu. W Rafinerii został wybrany Mariusz Filip (47 głosów), który pokonał Adama Polaka (17 głosów). Do Zarządu Osiedla powołano: Tomasza Jareckiego, Bożenę Pętlak, Adama Polaka i Jerzego Szopniewskiego. Natomiast w nowej kadencji Gądkami będzie „rządził” Michał Rybka (otrzymał 32 głosy), który w wyborach nie miał żadnego kontrkandydata. Razem z nim w Zarządzie Osiedla będą zasiadać: Dorota Golonka, Andrzej Grodzicki, Sylwester Jurkowski, Anna Madej oraz Marta Pająk.

Po pięciodniowej przerwie, 28 kwietnia zorganizowano spotkania osiedlowe w Bryłach (w Domu Ludowym przy ulicy Mickiewicza 115) i Kaczorowach (w Domu Ludowym przy ulicy Kaczorowy 55).

Mieszkańcy Brył na kolejną kadencję powierzyli stanowisko przewodniczącego Zarządu Osiedla Zofii Kras (otrzymała 74 głosy, nie mając żadnego kontrkandydata). Ponadto członkami Zarządu zostali: Grzegorz Kras, Józef Lenartowicz, Henryk Rak i Lucyna Turek. Bez zmian także w Kaczorowach. Przewodniczącym pozostał nadal Andrzej Lechowski (36 głosów), pokonując Wacława Dybowskiego (28 głosów) i Tadeusza Gorczycę (13 głosów). Skład Zarządu uzupełnili: Janusz Kras, Michał Lechowski, Barbara Pilut oraz Piotr Warżołek.

30 kwietnia swoich przedstawicieli do Zarządu Osiedla wybierali mieszkańcy Hankówki (w Domu Ludowym przy ulicy Hankówka 109). Kandydatami na stanowisko przewodniczącego byli tam: Józef Twarduś (poparło go 37 osób) i Barbara Pankiewicz (otrzymała 11 głosów). Członkami Zarządu zostało sześć osób: Bogusław Banaś, Barbara Kocot-Zioła, Łukasz Kotulak, Rafał Krok, Krzysztof Kudłacz oraz Ryszard Małek.

Na dzień 5 maja zarządzono spotkania osiedlowe w Gamracie (w świetlicy osiedlowej przy ulicy Mickiewicza 124) i Krajowicach (w Domu Ludowym przy ulicy Okrężnej 1). Jedyną kandydatką na przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło-Gamrat była Urszula Czyżowicz (otrzymała poparcie 58 osób), której w pracach Zarządu będą pomagać: Halina Byczek, Jerzy Gajda, Krystyna Kulig, Anna Kmiotek, Anna Madejczyk oraz Tomasz Przybyłowicz. W Krajowicach stanowisko przewodniczącego Zarządu zachowała Jolanta Brągiel (79 głosów), która pokonała Mieczysława Leśniaka (25 głosów). Do Zarządu na nową kadencję weszli: Dorota Furmanek, Paweł Gadzała, Elżbieta Hajduk, Roman Hołowicki, Elżbieta Kaszowicz, Adam Rabenda i Andrzej Zienkiewicz.

7 maja w Urzędzie Miasta odbyły się spotkania dwóch kolejnych osiedli: Jasło-Ulaszowice oraz Jasło-Śródmieście. W obu przypadkach do pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu zgłoszono dotychczasowych „szefów” osiedli. Na Ulaszowicach Stanisław Lechwar (poparło go 95 mieszkańców) blisko dziewięciokrotną różnicą głosów pokonał Bartłomieja Kaczorkiewicza (otrzymał aprobatę 11 mieszkańców). Skład Zarządu Osiedla Jasło-Ulaszowice uzupełnili: Zbigniew Hap, Leon Matysik, Józef Piękoś, Kazimierz Sanokowski, Edward Soczek i Mieczysław Stachaczyński. Na Śródmieściu kandydaturę Tomasza Kasprzyka na przewodniczącego poparło 65 osób. W pracach Zarządu pomagać mu będą: Piotr Chojecki, Małgorzata Furmanek, Aleksandra Gryc-Trelińska, Krzysztof Jamróg, Irena Pastuszczak oraz Barbara Żegleń.

Miesiąc wyborczy zakończyły 12 maja spotkania na osiedlach: Górka Klasztorna (w Urzędzie Miasta) i Sobniów (w Domu Ludowym przy ulicy Sobniowskiej 25). Na kolejną kadencję mieszkańcy osiedla Górka Klasztorna powierzyli pełnienie obowiązków przewodniczącego Zarządu Janowi Pierzchale (128 głosów). Razem z nim w skład Zarządu weszli: Wojciech Cetnar, Krystyna Cynarska, Adam Fortuna, Henryk Grzywacz, Grażyna Krajciewicz, Anna Pszczoła oraz Krzysztof Trześniowski.

Na zmianę przewodniczącego Zarządu zdecydowali się mieszkańcy osiedla Sobniów. Tomasz Stanek (85 głosów) pokonał dotychczasową „szefową” Elżbietę Bernal (39 głosów) i drugą kontrkandydatkę Anetę Gałuszkę-Hendzel (38 głosów). W skład Zarządu powołano: Anetę Gałuszkę-Hendzel, Jan Kosiba, Wojciech Kras, Danuta Misiołek, Rafał Muzyka, Ryszard Ostalecki oraz Krzysztof Pec.

W terminie 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów wpłynął wpłynął jeden protest wyborczy z osiedla Jasło-Kopernika. W skardze przedłożonej burmistrzowi miasta grupa mieszkańców osiedla podniosła cztery zarzuty dotyczące: nieodpowiedniego lokalu, niemożności swobodnej wypowiedzi wszystkich zebranych, braku kontroli nad głosowaniem oraz manipulację wyborami.

Sprawę skierowano do Komisji Samorządowo-Statutowej, która po wnikliwej analizie wydała opinię o odrzuceniu protestu w całości, uznając wniosek za bezzasadny. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła na wczorajszym posiedzeniu Rada Miejska.

Burmistrz Ryszard Pabian krótko podsumowuje kampanię wyborczą na osiedlach: – Od 14 kwietnia do 12 maja, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Jasła, zostały przeprowadzone wybory do Zarządów Osiedli. Frekwencja na tych zebraniach była różna: od dwudziestu kilku osób do ponad stu sześćdziesięciu. W stosunku do poprzedniego stanu na pięciu osiedlach nastąpiła zmiana przewodniczącego, zaś jedenastu przewodniczących objęło funkcję na nowo.

Osiedla są jednostkami pomocniczymi miasta. Zgodnie z przyjętymi statutami rolą każdego z nich jest realizacja zadań publicznych mających istotne znaczenie dla ich mieszkańców, udział w realizacji zadań własnych miasta, opiniowanie oraz realizowanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Jasła, mają też możliwość występowania do burmistrza i Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw osiedlowych, które wykraczają poza możliwości organizacyjne właściwego zarządu.

W granicach administracyjnych miasta Jasła funkcjonuje szesnaście osiedli: Bryły, Brzyszczki, Gamrat, Gądki, Górka Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Krajowice, Mickiewicza, Niegłowice, Rafineria, Sobniów, Śródmieście, Ulaszowice i Żółków.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE