Informacje

„Tylu powrotów, ile wyjazdów” – życzą jasielskim strażakom przełożeni i samorządowcy

Na co dzień ratują życie, zdrowie i mienie poszkodowanych w pożarach, wypadkach komunikacyjnych czy innych miejscowych zagrożeniach. Dzisiaj podczas uroczystego apelu zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, z rąk przełożonych i władz samorządowych odebrali awanse na wyższe stopnie służbowe oraz życzenia „tylu samo powrotów, co wyjazdów”. Mowa o strażakach z jasielskiej Państwowej Straży Pożarnej, którzy tradycyjnie już w maju obchodzą święto swojego patrona – świętego Floriana.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców całego powiatu jasielskiego. Każdego roku wyjeżdżają do dziesiątek pożarów, wypadków komunikacyjnych, pomagają ofiarom powodzi, likwidują skutki katastrof ekologicznych, zwalczają zagrożenia ze strony środowiska naturalnego. Przychodzi jeden dzień w roku, w trakcie którego strażacy za swoją codzienną służbę na rzecz lokalnej społeczności otrzymują od przełożonych oraz lokalnego samorządu podziękowania i gratulacje.

Tegoroczne święto patrona strażaków – świętego Floriana – zbiegło się z jubileuszem dwudziestolecia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa naszego państwa.

Trzon tego systemu stanowią jednostki Państwowej Straży Pożarnej, a przede wszystkim Ochotniczych Straży Pożarnych. Na co dzień strażacy zmagają się z wieloma wyzwaniami, biorąc udział w wielu działaniach, niosąc pomoc i ratunek wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Te działania prowadzimy o bardzo szerokim wachlarzu. To nie są tylko pożary, ale także różnego rodzaju zagrożenia i usuwanie skutków tych zagrożeń podczas zdarzeń z ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego i wielu innych. Strażacy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych systematycznie i stale przygotowują się, by być dobrze przeszkolonym do coraz to poważniejszych wyzwań. – powiedział st. bryg. Wiesław Latoszek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

List okolicznościowy do uczestników uroczystej zbiórki z okazji Dnia Strażaka w Jaśle skierowali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Waldemar Pawlak.

Napisali w nim: „Strażackie święto daje szczególną sposobność, by pod adresem wszystkich państwa skierować gorące słowa podziękowań oraz wyrazić najwyższe uznanie dla codziennego trudu Waszej służby społecznej i zawodowej na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności. Jego faktyczną wartość nie łatwo oszacować, gdy istotą i miarą wysiłku staje się ocalenie, a na szali spoczywa bezpieczeństwo środowiska, mienia, a przede wszystkim zdrowie i życie poszkodowanych i potrzebujących pomocy. Wiele i wielu z nas łączy przynależność oraz podległość formułom Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkich nas wierność uniwersalnym ideałom ochrony przeciwpożarowej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest tej idei emanacją, a w jubileuszowym roku 20-lecia funkcjonowania jawi się także jako nasz wspólny wkład w zintegrowane bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Każdy dzień stawia przed strażakami coraz bardziej odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Współczesna ochrona przeciwpożarowa to wszechstronna, nowoczesna i nieprzerwanie samodoskonaląca się struktura oraz pewne i mocne ogniwo systemu bezpieczeństwa państwa. Jej wizerunek niezmiennie pieczętowany społecznym zaufaniem jest dziełem Waszego powszedniego uporu i determinacji, konsekwentnego zaangażowania, entuzjazmu i kreatywności. Wszystkim Wam życzymy, by te wysiłki przynosiły radość i satysfakcję, a innym inspirację do działań na rzecz zbiorowego pożytku. Niech Wam służy dobre zdrowie, a strażackie szczęście i wszelka pomyślność towarzyszy każdemu działaniu na niwie zawodowej i społecznej, jak i w każdej sferze osobistego zaangażowania. W tym dniu w sposób szczególny z należnym szacunkiem odnosimy się do dorobku seniorów i weteranów zawodowego i ochotniczego pożarnictwa, solidnego w fundamenty trwałych wartości, na których opiera się nasza tradycja. Etos służby jest dziełem pokoleń i z nadzieją, że będzie godnie podtrzymywany witamy w naszych szeregach młodzież, dla której strażacki mundur jest symbolem pasji lub także drogi zawodowej, a w każdym przypadku powodem do uzasadnionej dumy. Serdeczne słowa kieruję do wszystkich, którzy wspierają i współdzielą trudy strażackiej służby, podtrzymując ciepło domowego ogniska, z cierpliwą wyrozumiałością. Nie zapominamy o rodzinach i bliskich tych, którzy z naszych szeregów odeszli na zawsze”.

W dniu strażackiego święta trzech funkcjonariuszy tutejszej komendy zostało uhonorowanych medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”: Mateusz Błasik (srebrnym), Rafał Borkowski i Mariusz Olecha (brązowymi).

Przyznano również odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dla: Andrzeja Bugajskiego, Marka Forystka, Marka Górniaka, Wojciecha Kiełbasy, Dariusza Łaby, Wacława Pasterczyka, Grzegorza Rogowskiego, Wojciecha Walaszczyka, Andrzeja Walczyka, Jacka Wickowskiego (wszyscy srebrną), Pawła Opałki, Janusza Wnęka, Marcina Wnęka i Mariusza Wójcikiewicza (wszyscy brązową). Ponadto brązową odznakę odebrał członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Zdzisław Gołębiowski.

Dziewiętnastu funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. W trakcie uroczystości w Jaśle odebrali je: kpt. Józef Kutyna (awans na starszego kapitana), mł. ogn. Krystian Depczyński (awans na ogniomistrza), mł. ogn. Mirosław Niezgoda (awans na ogniomistrza), mł. ogn. Mariusz Wójcikiewicz (awans na ogniomistrza), mł. ogn. Paweł Wnęk (awans na ogniomistrza), sekc. Rafał Bilski (awans na starszego sekcyjnego), sekc. Mariusz Olecha (awans na starszego sekcyjnego), sekc. Tomasz Opałka (awans na starszego sekcyjnego), sekc. Paweł Roszkowicz (awans na starszego sekcyjnego), sekc. Grzegorz Szot (awans na starszego sekcyjnego), sekc. Robert Telma (awans na starszego sekcyjnego), sekc. Jakub Wachowski (awans na starszego sekcyjnego) i sekc. Paweł Wójcik (awans na starszego sekcyjnego).

5 maja podczas centralnych uroczystości w Warszawie nominacje na stopień młodszego kapitana odebrali: st. asp. Mateusz Błasik, st. asp. Janusz Wnęk oraz asp. Rafał Borkowski natomiast trzech kolejnych funkcjonariuszy awanse na młodszego brygadiera otrzymają na uroczystościach województwa podkarpackiego w Przemyślu (st. kpt. Sławomir Madejczyk, st. kpt. Andrzej Bugajski i st. kpt. Jan Szeląg).

Staramy się wykonywać nasze obowiązki na co dzień najlepiej jak potrafimy. Całe nasze życie zawodowe staramy się wszystko czynić, aby podnosić nasze kwalifikacje czego dowodem są awanse, zwłaszcza trzech naszych funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski. Różnego rodzaju szkolenia, przez które przechodzą nasi strażacy, służą przede wszystkim temu, aby mieszkańcy miasta Jasła i powiatu jasielskiego czuli się zdecydowanie pewniej. Rok 2014 pokazał, że tych zdarzeń mieliśmy bardzo dużo. W tym roku mamy już wzrost zdarzeń o przeszło dwieście. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie ochotnicy na pewno będą mieli co robić. Oby tych zdarzeń i potrzeby, żebyśmy pokazywali swój profesjonalizm było jak najmniej. – podkreślił st. bryg. Wiesław Latoszek.

Nagrodę rzeczową ufundowaną przez samorząd powiatu jasielskiego otrzymał w tym roku st. ogn. Jacek Wickowski.

Jest to szczególna służba, która zapewnia nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Stanowicie jedno z ogniw systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też z okazji tego święta w imieniu samorządu powiatu jasielskiego chcę Wam podziękować za Waszą codzienną służbę, życzyć wszelkiej pomyślności w dalszej pracy zawodowej, a także w życiu osobistym. Szczególnie chcę podziękować tym, którzy zostali w dniu dzisiejszym wyróżnieni, odznaczeni i awansowani. Jest to wyraz uznania dla Waszej codziennej pracy. Życzę Wam z tej okazji wszelkiej pomyślności. – zwrócił się do strażaków starosta jasielski Franciszek Miśkowicz.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Roman Kołacz odczytał list okolicznościowy skierowany przez szefa podkarpackiego garnizonu nadbryg. Bogdana Kuligi do wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych jasielskiej komendy:

„Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz druhom i druhnom z ochotniczych straży pożarnych ziemi jasielskiej serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję za kolejny rok ofiarnej służby, za poświęcenie i ponoszony trud na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia oraz wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków dla dobra Rzeczypospolitej i jej obywateli. Dziękuję Wam za dwie dekady współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego jubileusz dwudziestolecia obchodzimy w tym roku. Wszak wysiłek, poświęcenie i profesjonalizm w działaniu spotykają się z uznaniem oraz szacunkiem społeczeństwa. Wyrazy pamięci i wdzięczności kieruję do naszych seniorów, którzy przekazali nam swój dorobek oraz podzielili się doświadczeniem. Życzę bezpiecznej służby, satysfakcji z pełnionych powinności oraz zdrowia i osobistego szczęścia.”

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch podziękował zawodowcom za codzienną współpracę pomiędzy obiema formacjami pokładaną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jasielskiego.

Pozwólcie, że w dniu tego święta podziękuję wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, pracownikom cywilnym, weteranom pożarnictwa oraz druhom z ochotniczych straży pożarnych za dotychczasową działalność i niejednokrotnie pełną wyrzeczeń służbę, za zaangażowanie, ofiarność i wytrwałość w walce z żywiołami i innymi zagrożeniami, a także ochronę tego co najważniejsze – życia, zdrowia, mienia i środowiska. Dziękuję za wszelkie działania, które podejmujecie nie szczędząc sił, własnego zdrowia oraz wielkie oddanie społeczeństwu i służbie społecznej jaką wspólnie niesiemy na terenie powiatu jasielskiego i w różnych częściach naszego województwa. Wyrażam przekonanie, że nadal z oddaniem będziemy realizować swoje zadania tak, aby spełniać oczekiwania niezbędne dla zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa naszego powiatu. Życzę Wam rycerze świętego Floriana samych dobrych, spokojnych dni, spełnienia planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Niech w podejmowanych przez nas działaniach zawsze towarzyszy dewiza: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. – powiedział.

Na placu przed komendą zebrali się strażacy w umundurowaniu wyjściowym oraz pełniący tego dnia służbę, kompania honorowa na czele z pocztem sztandarowym, a także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych (m.in. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Paweł Filipek, p.o. Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Paweł Szynal, Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Władysław Lechowski, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle Krzysztof Kowal), samorządowcy (wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, drugi zastępca burmistrza miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, starosta jasielski Franciszek Miśkowicz, przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Grzegorz Pers, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz), duchowieństwo (Krajowy Kapelan Strażaków ks. dr Jan Krynicki, kapelan strażaków powiatu jasielskiego ks. Tadeusz Wawryszko), szefowie ościennych jednostek zawodowych straży pożarnej, emerytowani funkcjonariusze, przedstawiciele parlamentarzystów ziemi jasielskiej, a także prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Apel, który poprzedziła okolicznościowa msza święta odprawiona w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM, uświetniła Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta pod przewodnictwem Ireneusza Fatygi.

Dowódcą uroczystości był st. kpt. Sławomir Madejczyk, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE