Kultura | rozrywka | edukacja

Szkoła marzeń

W Przedszkolu Miejskim nr 6 im. Pluszowego Misia w Jaśle odbył się (22.06) okręgowy finał konkursu SZKOŁA MARZEŃ, zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci i Młodzieży.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

Konkurs składał się z dwóch części – okręgowej, organizowanej w biurach parlamentarnych oraz ogólnopolskiej. W organizację konkursu włączyło się 90 parlamentarzystów i 55 senatorów. W konkursie wzięło udział ponad 7500 uczestników, spośród których parlamentarzyści do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali 662 prace. Wszyscy autorzy prac wybranych do etapu ogólnopolskiego wzięli udział w uroczystym finale konkursu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zgłosiła do konkursu siedem prac plastycznych z FGBP w Osobnicy oraz jeden utwór literacki. Do etapu ogólnopolskiego z gminy Jasło zakwalifikowała się Milena Gajda z Zimnej Wody utworem literackim pt: Trudne pytania.

Podczas uroczystej gali uczestnicy ogólnopolskiego etapu z powiatu jasielskiego z rąk Alicji Zając – senator RP otrzymali dyplomy i nagrody. Dyplom z podziękowaniem otrzymała również GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE