Kultura | rozrywka | edukacja

Zasmakować tradycyjnego polskiego miodu

Już po raz ósmy na stadionie sportowym w Kołaczycach zorganizowano imprezę plenerową pod hasłem „Podkarpackie Miodobranie”. Podczas wydarzenia można było przyjrzeć się z bliska jak wygląda proces pozyskiwania miodu, a także skosztować jego różne rodzaje. Wydarzeniu towarzyszył również szereg wydarzeń kulturalnych oraz stoiska z lokalnymi produktami spożywczymi.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

„Podkarpackie Miodobranie” jak co roku otworzyło wprowadzenie figury świętego Ambrożego – patrona pszczelarzy. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha oraz prezes Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Jaśle Michał Wasik.

Pszczelarstwo ma podstawowe znaczenie dla stabilizacji ekosystemu, poziomu produkcji roślinnej, bezpieczeństwa żywności, jak również zamożności ludzi. Światowe statystyki przedstawiają poważne zagrożenia dla pszczół w Polsce. Przyczyn tego zagrożenia jest wiele m.in. chemizacja rolnictwa, niewłaściwe stosowanie pestycydów, monokultury upraw, jak również choroby. Dlatego też bardzo ważne jest tworzenie współpracy między pszczelarzami, władzami samorządowymi i rolnikami w celu stworzenia zdrowych, bezpiecznych pożytków dla pszczół. Wzorem takiej współpracy jest m.in. właśnie dzisiejsza impreza VIII Podkarpackie Miodobranie, zorganizowane przez samorząd miasta Kołaczyce przy osobistym zaangażowaniu burmistrz Małgorzaty Salachy, Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na czele z Ewą Piekarską i Pogórzański Związek Pszczelarzy. W imieniu jasielskich pszczelarzy chciałem bardzo serdecznie podziękować współorganizatorom za wieloletnią współpracę. – powiedział Michał Wasik.

Wśród gości zaproszonych na niedzielne wydarzenie znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Tadeusz Górczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle Andrzej Smyka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle Dariusz Pomprowicz, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki, radni gminy Kołaczyce, przedstawiciele służb mundurowych, szefowie lokalnych instytucji publicznych oraz księża.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Maria Kurowska gratulowała w imieniu marszałka Władysława Ortyla oraz własnym organizatorom wspaniałego wydarzenia, które wpisało się na stałe w kalendarz przedsięwzięć kulturalnych województwa podkarpackiego:

Chcę pogratulować pani burmistrz pomysłu organizowania tej imprezy, która ma dosyć szeroki wymiar. Odbywa się tutaj konferencja na temat miodu, pszczół, pszczelarstwa. Pamiętajmy, że jest takie powiedzenie, że jeżeli zginie ostatnia pszczoła to potem zginie człowiek. Myślę więc, że ta dziedzina gospodarki rolnej jest bardzo istotna. Gratuluję pszczelarzom, że mimo trudnych warunków, różnego rodzaju przeciwności, wciąż się tym parają i wkładają w to ogromny wysiłek, aby gospodarka pszczelarska rozrastała się. Gratulując Pogórzańskiemu Związkowi Pszczelarskiemu pragnę poinformować, że dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, którego mam zaszczyt być wicemarszałkiem, pszczelarstwo jest ważne. Dotujemy niektóre sfery działalności rolniczej, a w tej chwili myślimy nad programem dla pszczelarzy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy program, który wsparłby organizacyjnie i finansowo, aby pszczelarstwo na Podkarpaciu, gdzie jest najbardziej ekologiczne rolnictwo, się rozwijało. Wszystkim nam na tym zależy, aby produkty rolnicze, które są nośnikami zdrowia, były na Podkarpaciu i abyśmy mogli nimi obdarowywać również innych.

Z kolei poseł Bogdan Rzońca zaznaczył, że jest żywo zainteresowany sprawami polskiego pszczelarstwa.

Dziękuję za możliwość spotkania się z pszczelarzami. Widzę tutaj wśród pszczelarzy moich sąsiadów. Ja też mam małą pasiekę. Jestem zainteresowany tym w jakich warunkach rozwija się w Polsce pszczelarstwo, bo to bardzo osobliwa dziedzina, niezwykle trudna i wymagająca ogromnej wiedzy, staranności, pilności. To jest w pewnym sensie nawet i wiedza tajemna dla wielu. Ja podziwiam tych wszystkich, którzy znakomicie prowadzą swoje pasieki. Kosztuję miód, częstuję miodem, czasem też kupuję jak jest w rodzinie potrzebny. Myślę, że dzisiaj porozmawiamy o warunkach, które są niezbędne, aby można było mówić o zdrowym polskim miodzie. – powiedział.

Działacze Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy przygotowali sceniczny pokaz pozyskiwania miodu, a profesjonalny komentarz dla zgromadzonej na kołaczyckich Błoniach publiczności zapewnił dr Grzegorz Borsuk, adiunkt w Zakładzie Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po zakończeniu prezentacji zaproszeni goście mogli skosztować miodu.

Zorganizowano konkurs na najsmaczniejszy kołaczycki piernik, przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości.

Na miejscowym stadionie sportowym swoje stoiska przygotowali pszczelarze skupieni wokół Pogórzańskiego Związku Pszczelarskiego, a także spoza regionu.

Wydarzeniu towarzyszy rokrocznie szereg wydarzeń kulturalnych skierowanych do odbiorców w każdym przedziale wiekowym. Wstęp na teren imprezy plenerowej był bezpłatny.

FOTOGALERIA: VIII Podkarpackie Miodobranie w Kołaczycach

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE