Informacje

Dzień otwarty, konkurs ekologiczny, otwarcie ogrodu do hortiroterapii – działo się w Nowym Żmigrodzie

To już po raz trzeci Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie zorganizował (21.10) konkurs proekologiczny pod nazwą: „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem”. Temu wydarzeniu towarzyszył Dzień Otwarty oraz otwarcie ogrodu do hortiterapii.

231015(1)

231015(2)

W konkursie promującym postawy ekologiczne wzięło udział 9 placówek o podobnym charakterze jak Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie: ŚDS w Potoku, Cergowej, Przysiekach, Brzostku, Krośnie (ul. Kletówki), SOSW w Jaśle, DPS w Foluszu, Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach, Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z filią w Bobowej.

Uczestnicy konkursu „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem” przygotowywali prace w dwóch kategoriach: eko-biżuteria oraz drewniany ludek z jesiennym akcentem. Uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością i pomysłowością tworząc swoje prace.

W konkursie nagrodzeni zostali:
Kategoria Praca przestrzenna „Drewniany ludek z jesiennym akcentem”
I miejsce – Dominik Hendzel – Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Jaśle
II miejsce – Jan Sokulski – ŚDS w Nowym Żmigrodzie
III miejsce – Urszula Czyszczoń ŚDS w Krośnie ul. Kletówki
Wyróżnienie – Gabriel Nowak – Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach
Kategoria Eko Biżuteria
I miejsce – Ewa Maj ŚDS w Krośnie ul. Kletówki
II miejsce – Monika Trzesińska ŚDS w Potoku
III miejsce – Maria Stawan ŚDS w Brzostku
Wyróżnienie – Mirosław Jędryczka ŚDS w Przysiekach

231015(3)

231015(4)

231015(5)

Na Dzień Otwarty do Środowiskowego Domu zawitali goście: Dyrektor Biura Senator Alicji Zając, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Joanna Bril, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Dyrektor LO w Nowym Żmigrodzie Alicja Wiśniewska, Kierownicy i Dyrektorzy zaproszonych placówek.

Oprócz konkursu ekologicznego pracownicy Magurskiego Parku Narodowego poprowadzili eko-quiz dla uczestników konkursu. Zaangażowanie jakie wkłada w przygotowanie co roku ŚDS w Nowym Żmigrodzie w organizację konkursu ekologicznego docenił Poseł Piotr Tomański, który przesłał szczególne wyróżnienie i nagrodę dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Trzeci dzień otwarty ŚDS stał się doskonałą okazją do uroczystego otwarcia ogrodu do hortiterapii. Został on wykonany z ramach projektu „Nowy pokład energii tkwi w ogrodzie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście oraz przedstawiciele jednostek, z którymi współpracuje ŚDS w Nowym Żmigrodzie.

231015(6)

231015(7)

(ŚDS w Nowym Żmigrodzie)

SŁOWA KLUCZOWE