Informacje

Po raz szósty zainaugurowano Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

Od uroczystego złożenia ślubowania i odebrania symbolicznych indeksów ponad setka małych studentów rozpoczęła dzisiaj nowy rok akademicki na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. Zajęcia skierowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu do czerwca 2016 roku. Pierwsze wykłady już w następną sobotę.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego miała miejsce w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. błogosławionego księdza Władysława Findysza. W szóstej edycji realizowanego przez lokalny samorząd projektu edukacyjnego skierowanego do mieszkających na terenie Jasła dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat oraz ich rodziców i opiekunów, weźmie udział ponad setka młodych „żaków”. Dokładnie 117, czyli tylko o trzy mniej niż przewidywał limit miejsc (22 pięciolatków, 27 sześciolatków, 29 siedmiolatków, 20 ośmiolatków, 10 dziewięciolatków i 8 dziesięciolatków). Rekrutacja trwała od 11 do 25 września br.

Dla niektórych to nie pierwsza podróż uniwersytecka, ponieważ część dzieci uczestniczy już po raz kolejny. Nie wiem czy znajdują się wśród nas ci, którzy uczestniczą w zajęciach przez okrągłe sześć lat, ponieważ Jasielski Uniwersytet Dziecięcy właśnie obchodzi swoje szóste urodziny. A dla niektórych dzieci to pierwsza podróż w edukację, naukę, oświatę. – powiedziała podczas okolicznościowego wystąpienia Elwira Musiałowicz-Czech, drugi zastępca burmistrza miasta Jasła.

Reprezentująca samorząd miejski pani wiceburmistrz przypomniała, że od 2011 roku w wykładach i warsztatach organizowanych w ramach Juniwersytetu wzięło udział blisko pół tysiąca najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Każdego roku spływa do nas tak wiele podań, że jesteśmy dumni, że ta sława nie słabnie i jest coraz mocniejsza. – podkreśliła Musiałowicz-Czech.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański, witając w murach uczelni małych studentów wraz z ich rodzicami, podkreślał rangę dzisiejszych uroczystości.

Inauguracja jest szczególną uroczystością rozpoczynającą nowy rok akademicki. Jest okazją do powitania nowych, młodych studentów, rozpoczynających zajęcia edukacyjne. Jest również okazją do wyrażenia uznania organowi założycielskiemu, a zarazem prowadzącemu uniwersytet dziecięcy, którym jest Urząd Miasta na czele z burmistrzem Ryszardem Pabianem wraz z pracownikami. Słowa uznania kieruję także dla wolontariuszy zaangażowanych w działalność uniwersytetu. Szczególne słowa uznania kieruję do rodziców tychże młodych studentów, którzy znaleźli czas, aby w trakcie zjazdów mogli zaopiekować się swoimi pociechami. Jestem pewny, że uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych przyczyni się do rozwoju intelektualnego. – powiedział.

Dzieci stały się pełnoprawnymi „studentami” Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego po złożeniu uroczystego ślubowania, którego treść odczytała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz-Czech: „Ciekawi tego, co dla nas nowe i nieodkryte, będziemy z radością odkrywać wiedzę o otaczającym nas świecie. Ślubujemy.”. Chwilę później słowa studenckiego hymnu „Gaudeamus Igitur” oświadczyły o rozpoczętym właśnie kolejnym sezonie akademickim na Juniwersytecie.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Z rąk przedstawicieli samorządu miasta, które obok zastępczyni burmistrza obecna reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Urszula Czyżowicz oraz rektora PSW młodzi „studenci” odebrali symboliczne indeksy.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to projekt edukacyjny, którego celami nadrzędnymi rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy, a także podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu maksymalnie przez jedną godzinę.

Najbliższe – już w przyszłą sobotę (24.10). W Centrum Edukacji „Sowa” przy ulicy Kazimierza Wielkiego 11 o tajnikach sztuki teatralnej będą mówić aktorzy Teatru „Pacynka” z Rabki-Zdroju. Organizatorzy zapraszają na godzinę 10-tą grupę żółtą (pięciolatki), na godzinę 11-stą grupę pomarańczową (sześciolatki), na godzinę 12-stą grupę czerwoną (siedmiolatki), a na godzinę 13-stą grupy: niebieską (ośmiolatki), zieloną (dziewięciolatki) i fioletową (dziesięciolatki).

Tematykę, miejsce oraz termin kolejnych zajęć organizatorzy będą na bieżąco publikować poprzez stronę internetową: www.juniwersytet.pl.

Jednym z miejsc, które dzieciaki z pewnością odwiedzą w trakcie roku akademickiego, będzie obserwatorium astronomiczne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Projekt Jasielski Uniwersytet Dziecięcy jest elementem kampanii „Postaw na rodzinę” realizowanej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dla nas rodziców najważniejsze jest to, żeby uczyć dzieci poprzez zabawę i pozwalać im bawić się tak, aby wyciągały z tej zabawy jak największą wiedzę. Mamy nadzieję, że to wszystko co robimy dla dzieci zaskutkuje tym, że świat nauki będzie dla nich światem przyjemnym, przystępnym. Chcielibyśmy by tak nauka, oświata, edukacja kojarzyła się dzieciom przez wszystkie lata. My z naszej strony obiecujemy, że będziemy sięgać po wszelakie środki i możliwości, aby ta edukacja w Jaśle stała na coraz wyższym poziomie. – podkreśla Elwira Musiałowicz-Czech.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Sobotnią inaugurację poprzedził blisko półgodzinny program artystyczny w wykonaniu Beskidzkiego Teatru Iluzji iluzjonisty Rafała Mulki – finalisty czwartej edycji telewizyjnego show „Mam Talent” emitowanego w jednej z ogólnopolskich stacji komercyjnych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE