Informacje

Jasielscy numizmatycy upamiętnili jubileusz 650-lecia miasta

W Jasielskim Domu Kultury otwarto wystawę, na której udostępniono walory numizmatyczne nawiązujące swoją tematyką do historii miasta i jego okolic. Na ekspozycji nie mogło zabraknąć akcentów związanych z wyjątkowym jubileuszem 650-lecia nadania praw miejskich naszemu grodowi przez króla Kazimierza Wielkiego.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Zbiory, które prezentowane są na wystawie, udostępnili dla lokalnej społeczności działacze jasielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. doktora Stanisława Kadyiego. W dwóch gablotach wyeksponowano walory nawiązujące tematycznie do historii miasta i otaczającego go powiatu wydarzeń.

Są to okolicznościowe medale, pamiątkowe żetony, banknoty z nadrukami okolicznościowymi, kartki korespondencyjne z jubileuszowym nadrukiem oraz znaczki pocztowe wydane na okoliczność 650-lecia miasta. Wydany każdy medal, żeton, kartka korespondentka ma zawartą w sobie treść okoliczności jej wydania. Patrząc na ten obiekt widzimy jaki jest cel jej wydania, zatem zawartą historię miasta Jasła i wydarzeń, które nie tylko obejmują samo miasto, ale też otaczający miasto powiat. – powiedział Józef Biernacki, jeden z działaczy miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Na wystawie można oglądać m.in. medale okolicznościowe z okazji jubileuszu stulecia klasztoru Sióstr Wizytek w Jaśle, koronacji figury Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu czy czterdziestolecia koła numizmatycznego w Jaśle. Są też te poświęcone wybitnym postaciom wpisującym się w historię naszej „małej Ojczyzny”, a więc medal Honorowego Obywatela Miasta Jasła nadany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II czy poświęcony twórcy przemysłu naftowego Ignacemu Łukasiewiczowi.

Odrębną gałąź, którą parają się jasielscy kolekcjonerzy, stanowi falerystyka, czyli dziedzina poświęcona orderom, odznaczeniom i pamiątkowym odznakom. Stąd na ekspozycji zaprezentowano odznaczenia z manewrów austro-węgierskich w 1900 roku, które osobiście wizytował cesarz Franciszek Józef I. Kwaterą główną i rezydencją cesarza był ówczesny budynek Rady Powiatu. Funkcję starosty w tym czasie sprawował hrabia Władysław Michałowski, a burmistrzem miasta był Alojzy Metzger. Odznaczenie wydano w języku polskim i niemieckim.

Kolejną ciekawostką są faksymile banknotów z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki.

Oryginały tych banknotów zostały wydrukowane we Francji w 1919 roku, ale do obiegu zostały wprowadzone dopiero w 1924 roku po reformie ministra Władysława Grabskiego. – mówi Józef Biernacki.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Oglądający walory spotkają się z liczną tematyką jasielskich zakładów pracy, często już nieistniejących.

Są też pamiątkowe banknoty z okolicznościowymi nadrukami, kalendarzyki z „grosikiem”, które rozdawane są w noc sylwestrową w Jaśle. Są w mieście kolekcjonerzy, które mają je wszystkie. Są one wydawane od bodajże drugiego roku, jak w polskim obiegu ukazał się jeden grosz. – dodaje.

Jasielscy numizmatycy kładą też akcent na przedmioty poświęcone ich społecznej działalności. I tak jej efektem jest wydany z okazji jubileuszu czterdziestolecia koła jeden golesz. To żeton, na wizerunku którego zawarto pozostałości podjasielskiego zamczyska Golesz oraz herb Królewskiego Wolnego Miasta Jasła z roku 1365.

Wystawę zorganizowano z okazji przypadającej w tym roku 650. rocznicy nadania praw miejskich Jasłu. Wobec tak wspaniałego jubileuszu numizmatycy nie mogli przejść obojętnie. Stąd miasto we współpracy z tutejszym Muzeum Regionalnym przygotowało okolicznościowe monety lokalne – grosze jasielskie. Można je było nabyć w trakcie koncertu galowego na płycie Rynku w dniu 26 czerwca, a także w czasie Dni Jasła zorganizowanych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.

M.in. inicjatywy księdza Marka Dyły z Parafii pw. Dobrego Pasterza w Jaśle-Sobniowie ukazały się także walory filatelistyczne.

Ks. Marek Dyło i Zbigniew Pięta - wiceprezes Oddziału PTN w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Ks. Marek Dyło i Zbigniew Pięta – wiceprezes Oddziału PTN w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Pragnę wspomnieć o dwóch datownikach, które ukazały się w tym roku na naszej poczcie. Pierwszy z racji uroczystości franciszkańskich i drugi właśnie z okazji 650-lecia miasta Jasła. Ostatni datownik był w Jaśle już dawno temu, bo ponad piętnaście lat, na stulecie franciszkanów. Dzięki współpracy z Franciszkanami i Urzędem Miasta się w tym roku takie datowniki wydać. – mówi.

Miejscowa poczta wydała też beznominałową kartkę z wizerunkiem patrona Jasła św. Antoniego Padewskiego oraz symbolami upamiętniającymi jubileusz.

Ekspozycję udostępniono zwiedzającym w holu Jasielskiego Domu Kultury. Będą się z nią mogli zapoznać m.in. uczestnicy okolicznościowej konferencji kończącej obchody roku jubileuszowego, która odbędzie się w przyszły czwartek (26 listopada).

Ponadto dyrekcja placówki zaprasza zorganizowane grupy ze szkół, a także zainteresowanych indywidualnych mieszkańców.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

650-lecie nadania praw miejskich Jasłu jest dla nas ważne. Dlatego jako dom kultury również włączamy się w realizację różnych projektów. Jest nam niezmiernie miło, że ten wyimek zbiorów, które udało się przez tyle lat zebrać, możemy podziwiać. Będziemy działać, aby jak największa liczba osób mogła je obejrzeć. Ta wystawa znalazła się w takim czasie kiedy odbywać się tu będzie finał obchodów 650-lecia Jasła. W związku z tym 26 listopada gro bardzo ważnych osób dla Jasła i nie tylko będzie miało okazję zapoznać się z tą wystawą. – powiedziała Helena Gołębiowska, wicedyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

Wystawę zbiorów jasielskich numizmatyków zainaugurowano w sierpniu br. w tutejszym magistracie. Później przeniosła się do Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle przy ulicy Stromej 2 i Banku PEKAO S.A. przy ulicy Staszica 6, by do połowy grudnia można ją było oglądać w Jasielskim Domu Kultury. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta Ryszard Pabian.

Inicjatorzy tego wydarzenia liczą, że ekspozycja licznych ciekawych przedmiotów związanych z historią naszej „małej Ojczyzny” spotka się z zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

20151118-06

20151118-07

20151118-08

20151118-09

20151118-10

20151118-11

20151118-12

20151118-13

20151118-14

20151118-15

20151118-16

20151118-17

20151118-18

20151118-19

20151118-20

20151118-21

20151118-22

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE