Kultura | rozrywka | edukacja

Stypendia Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza dla uzdolnionej muzycznie młodzieży

Młodzi, wybitnie utalentowani muzycznie jaślanie będą mogli ubiegać się o Nagrodę im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, której fundatorem jest jej patron.

Fot. © Tomasz Kasprzyk
Fot. © Tomasz Kasprzyk

Nagrody przyznawane będą na podstawie zarządzenia, wydanego 9 listopada br. przez dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Zasady organizowania przez JDK konkursu, w którym twórcom wybitnie uzdolnionym muzycznie, związanym z Jasłem przyznawane będą nagrody, określa specjalny regulamin.

Przyznawanie Nagrody im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób związanych z Jasłem, które nie ukończyły 25 lat, a mają wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie muzyki. Za osoby związane z Jasłem uznaje się – według regulaminu – osoby urodzone w Jaśle lub osoby zamieszkałe w Jaśle przez minimum 10 lat.

Fundator nagrody – Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, wybitny muzyk i kompozytor pochodzący z Jasła, który niedawno wsparł niebagatelną sumą (50 tys. zł) zakup koncertowego fortepianu najwyższej klasy dla JDK, przeznaczył na nagrody swojego imienia łącznie 20 tys. zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat nagród, regulamin ich przyznawania, termin zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej JDK.

SŁOWA KLUCZOWE