Informacje

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS 2015

Z okazji „Światowego Dnia AIDS” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała w Gimnazjum nr 1 w Jaśle „VIII Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS” dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Celem olimpiady było:
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół gimnazjalnych.
2. Kształtowanie właściwych postaw uczniów w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.
3. Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.

W Olimpiadzie udział wzięło 5 gimnazjów z terenu Jasła reprezentowanych przez 15 uczniów. Każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 30 pytań.

Komisja składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Oddziału Rejonowego PCK oraz Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Jaśle wyłoniła zespoły szkolne wg ilości zdobytych punktów i przyznała:

Fot. © archiwum PSSE w Jaśle
Fot. © archiwum PSSE w Jaśle

I miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2
II miejsce – Gimnazjum Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58
III miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle ul. Szkolna 38
IV miejsce – Gimnazjum Społeczne w Jaśle ul. Niegłowicka 174
V miejsce – Gimnazjum Nr 4 w Jaśle ul. Piotra Skargi 10

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle zasponsorowała dyplomy i poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

Organizatorzy dziękują Panu Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Gimnazjum Nr 1 za włożony trud i zaangażowanie w organizację Olimpiady.

Ponadto w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie został rozstrzygnięty XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS”. Komisja oceniła 312 prac, które napłynęły z 81 szkół województwa podkarpackiego i przyznała 10 nagród oraz 11 wyróżnień.

Wśród nagrodzonych są uczniowie: Aleksandra Gonera z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Natalia Nowak z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle. Wyróżnienie przyznano uczennicy Sandrze Gozdeckiej z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE