Informacje

Zmiana w składzie Rady Powiatu w Jaśle: Snoch w miejsce Lechowskiego

Do grona radnych powiatowych dołączył dzisiaj Robert Snoch. Zastąpił w tym gremium Witolda Lechowskiego w związku z objęciem przez niego stanowiska wicewojewody podkarpackiego.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Komisarz Wyborczy w Krośnie Arkadiusz Trojanowski wygasił z dniem 21 grudnia 2015 roku mandat radnego Rady Powiatu w Jaśle Witolda Lechowskiego w związku z jego pisemnym zrzeczeniem się. Było to konieczne z uwagi na objęcie przez byłego już radnego Prawa i Sprawiedliwości stanowiska wicewojewody podkarpackiego.

Wobec wygaszenia mandatu w miejsce Witolda Lechowskiego wstąpił Robert Snoch, który w wyborach samorządowych uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym przed pełnoprawnym objęciem mandatu radnego przez Roberta Snocha zostało odebrane od niego ślubowanie. Miało to miejsce podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu w Jaśle – pierwszego w 2016 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – oświadczył w obecności koleżanek i kolegów radnych, Zarządu Powiatu, kierownictwa jednostek organizacyjnych powiatu oraz zaproszonych gości nowo powołany radny.

Treść ślubowania zwieńczył wyrażeniem „Tak mi dopomóż Bóg”.

49-letni Robert Snoch ma już za sobą doświadczenie w pracy samorządu powiatowego, pełnił funkcję radnego przez trzy pierwsze kadencje (1998-2002, 2002-2006 i 2006-2010). Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, od wielu lat kieruje pracami Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

Podczas wyborów w 2014 roku kandydował z drugiego miejsca na „miejskiej” liście Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując 495 głosów. W obecnej kadencji zasili szeregi klubu radnych tej partii.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE