Informacje

W Jaśle powstaną dwa nowe przedszkola

W miejsce planowanych do likwidacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na osiedlach Brzyszczki i Sobniów władze Jasła planują utworzenie nowych przedszkoli miejskich. Działania te wymusza na samorządzie nowela ustawy o systemie oświaty.

Fot. © terazJaslo.pl / DP
Fot. © terazJaslo.pl / DP

Jak wyjaśnia burmistrz Jasła Ryszard Pabian konieczność likwidacji oddziałów przedszkolnych przy funkcjonujących szkołach podstawowych wynika ze znowelizowanych przepisów prawa. Na ich mocy oddziały te zostaną przekształcone w przedszkola.

Takie zmiany weszłyby z mocy prawa 1 września 2019 roku. One miały wejść już w tym roku, ale przesunięto to o trzy lata. My chcemy przygotować się do sytuacji, która może się w mieście pojawić, a więc tych dzieci w wieku przedszkolnym może się pojawić więcej niż do tej pory. Mniej więcej mamy rozeznane ile dodatkowo dzieci w wieku przedszkolnym może się w mieście pojawić i chcemy być na to przygotowani. – tłumaczy.

W miejsce zlikwidowanych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 (osiedle Sobniów) i Szkoły Podstawowej nr 10 (osiedle Brzyszczki) urzędnicy planują utworzenie odpowiednio: Przedszkola Miejskiego nr 15 i Przedszkola Miejskiego nr 14. Docelowo Szkoła Podstawowa nr 10 i Przedszkole Miejskie nr 14 zostaną połączone w Zespół Szkół Miejskich nr 6.

Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy rozpoczęli cały proces likwidacji. Podejmując stosowne uchwały zobowiązali i upoważnili burmistrza Jasła do dokonania niezbędnych czynności, w tym: zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do niego z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie. Na mocy istniejących przepisów prawnych zmiany mogą zostać dokonane w przypadku jego pozytywnej odpowiedzi.

Jeśli Kurator uzna za zasadne działania podjęte przez miejscowy samorząd, wówczas zostaną przygotowane projekty uchwał: już w sprawie docelowej likwidacji oddziałów przedszkolnych oraz zmieniającej uchwałę w sprawie sieci przedszkoli publicznych.

Ciążą na nas pewne obowiązki. Musimy występować do różnych instytucji o uzyskanie opinii w tym zakresie. Decydującą będzie opinia kuratora oświaty, bo ona jest dla nas wiążąca. Ale myślę, że weźmie on pod uwagę cel jaki przyświeca tym uchwałom. – informuje burmistrz.

Planowana likwidacja nastąpiłaby z dniem 31 sierpnia 2016 roku.

Zadaniem samorządu będzie zapewnienie możliwości kontynuowania edukacji przedszkolaków w utworzonym w tym miejscu przedszkolu lub w innym przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Jasło.

Dwie uchwały, które dzisiaj były podejmowane przez radnych miejskich rzeczywiście mają w swojej treści zamiar likwidacji oddziałów przedszkolnych. Natomiast chciałem wszystkich uspokoić: po prostu wynika to z obowiązujących przepisów. Naszym celem jest zupełnie coś odwrotnego: utworzenie przedszkoli w ich pełnym wymiarze, a nie tylko oddziałów przy tych szkołach, a potem powołanie zespołów szkół miejskich. Tak więc mimo dosyć drastycznego słowa jakim jest likwidacja to nasz zamiar jest odwrotny. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Pytany przez radnych o koszty utworzenia nowych przedszkoli miejskich gospodarz naszego grodu wyjaśniał, że będą one znane dopiero wtedy kiedy do urzędu wpłynie informacja o liczbie dzieci zgłoszonych do tych placówek.

W tej chwili trwają prace przygotowawcze, które umożliwią przyjęcie tych dzieci natomiast rzeczywiste koszty zostaną poznane wtedy kiedy poznamy liczbę oddziałów, które będziemy musieli w tych przedszkolach utworzyć. – tłumaczy.

I dodaje: – Z tego co nam na tą chwilę wiadomo, z grupy pięćdziesięciu sześciolatków niewiele osób wyraziło zgodę na ich oddanie do szkół. Stąd też przedszkolaki w tym wieku zostaną w przedszkolach, a wiadomo, że pojawią się nowe dzieci w wieku trzech lat. Stąd potrzeba zorganizowania im miejsc. W dwóch przedszkolach mamy możliwość utworzenia dwóch dodatkowych oddziałów, a poza tym przy tych szkołach, w których likwidujemy oddziały przedszkolne również mamy nadzieję, że będzie możliwość przyjęcia więcej ilości dzieci przedszkolnych.

Ponadto, dopytywany przez radnych burmistrz wyjaśnił, że „te uchwały nie pociągają za sobą likwidację etatów osób biorących udział w procesie wychowania przedszkolnego”. – Wręcz odwrotnie: może pojawić się możliwość zatrudnienia dodatkowych osób w tym zakresie. – dorzucił.

Radni z osiedli, na których planowane są zmiany na mapie edukacyjnej miasta podkreślili, że rodzice dzieci pozytywnie odnoszą się do pomysłu urzędników.

Krzysztof Pec, reprezentujący osiedle Sobniów: – Po piątkowym spotkaniu w szkole podstawowej, głównie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego, rodzice bardzo pozytywnie wyrażają się w tym temacie pod tym warunkiem, że zostanie utworzone przedszkole, o czym zapewniłem rodziców.

Krystyna Sikora, radna i przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Brzyszczki: – Również u nas w szkole odbyło się spotkanie z rodzicami. W sumie społeczeństwo jest bardzo pozytywnie nastawione, doceniają ten fakt i widzą nadzieję na przyszłość funkcjonowania tej szkoły. A co będzie to wszystko przed nami.

Mniej optymistycznie do tego zagadnienia podchodzi były wiceburmistrz miasta odpowiedzialny za oświatę Leszek Znamirowski, który obok Jana Pierzchały i Krzysztofa Czeluśniaka wstrzymał się od głosu przy obu projektach uchwał.

Nie jestem przekonany w stu procentach czy w wyniku przekształcenia będą większe korzyści. Myślę, że przekształcenie następuje stosunkowo za wcześnie, bo z mocy ustawy będzie to dopiero 1 września 2019 roku. Te kroki podejmuje się za wcześnie i nie wiem czym są one uzasadnione. Czy to się sprawdzi? Okaże się dopiero wtedy jak będą dzieci. Funkcjonuje tam jeden oddział przedszkolny. Czy będzie potrzebne przedszkole i będzie na tyle dzieci? Zadecydują o tym rodzice, bo to oni poślą swoje pociechy do tej szkoły. – mówi.

Jego zdaniem, w infrastrukturze szkolnej musiałyby nastąpić pewne zmiany przystosowujące obiekt do przyjęcia dodatkowej liczby przedszkolaków.

Na dzień dzisiejszy nie ma tam warunków na dwa oddziały przedszkolne. – podkreśla.

A więc będzie to generowało dodatkowe koszty dla miasta? – dopytuję.

Na pewno tak. Dzisiaj są wyśrubowane wymogi dotyczące adaptacji pomieszczeń, tym bardziej dla małych dzieci. Do tego dochodzą odpowiednie warunki sanitarne więc niestety będzie to generowało dodatkowe koszty. – dodaje radny.

Podczas dzisiejszego posiedzenia w zakresie edukacji burmistrz Pabian odniósł się ponadto do pytania zadanego przez radnego Krzysztofa Czeluśniaka dotyczącego zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 (osiedle Żółków).

Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 7 to na razie nie podejmowaliśmy tego tematu dlatego, że zbyt wiele mamy niewiadomych na tą chwilę. Szkoła funkcjonuje i na tą chwilę żadnej uchwały z zamiarem ewentualnej likwidacji tej szkoły nie ma. Jeżeli chodzi o szkołę w „Żółkowie” to wszystko odbywa się na dotychczasowej zasadzie funkcjonowania oświaty na terenie miasta Jasła. – wyjaśnił.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE