Informacje

Po pożarze w siedzibie WKU. Spokojnie, to tylko ćwiczenia!

Po wybuchu pożaru w jasielskiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, który odciął osobom bezpośrednią drogę ewakuacji z budynku, konieczne było użycie do ich uwolnienia specjalistycznego strażackiego podnośnika. Na szczęście ratownicy interweniowali w porę i nikomu nic się nie stało.

Fot. © terazJaslo.pl / (DP)
Fot. © terazJaslo.pl / (DP)

Rano pod siedzibę Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle podjechały zastępy strażackie, czuć było charakterystyczny swąd pożaru, widać było wydobywające się z okien kłęby gęstego dymu, dlatego ratownicy zmuszeni byli wejść do budynku wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych. Akcja musiała zostać przeprowadzona błyskawicznie, gdyż w obiekcie znajdowało się w tym czasie kilkanaście osób, które z uwagi na rozprzestrzeniający się ogień nie mogły samodzielnie wyjść z budynku na zewnątrz.

Na zapleczu budynku od strony Parku Miejskiego został rozstawiony podnośnik hydrauliczny, a znajdujący się w jego koszu strażak ewakuował po kolei znajdujących się na piętrze pracowników.

W budynku został odłączony prąd, stąd koniecznym było powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Pogotowia Energetycznego.

Siedziba Komendy i teren wokół niej został szybko „zabezpieczony” przez pracowników ochrony.

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle major Krzysztof Kowal uspokaja nas jednak, że to tylko wspólne ćwiczenia zorganizowane we współpracy z miejscową strażą pożarną.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyły się dzisiaj zajęcia instruktażowo-metodyczne z zasad zachowania się stanu osobowego podczas pożaru. W zajęciach uczestniczyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, które realizowały swoje ustawowe zadania. My sprawdzaliśmy procedury działania określone dla pracowników ochrony, jak również osób funkcyjnych komendy kierujących tą akcją. – tłumaczy.

Major Krzysztof Kowal dodaje, że: – Ćwiczenia polegały na sprawdzeniu właściwego zachowania się stanu osobowego podczas nieprzewidzianych zdarzeń oraz sprawdzeniu znajomości obowiązków przez osoby funkcyjne zaangażowane zarówno w ochronę, jak i kierowanie akcją w czasie takiego nieprzewidzianego zdarzenia.

Jak wyjaśnia, do odbycia szkolenia dotyczącego ochrony obiektów z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony obliguje jednostkę ustawa.

Raz w roku musimy takowe zajęcia przeprowadzić. Natomiast w czasie tych zajęć warto sobie przypominać co robić, gdyby – odpukać – takie nieprzewidziane sytuacje miałyby miejsce. W ten sposób chcemy sobie przypominać, jak stan osobowy powinien się zachowywać w takiej chwili.

Po zajęciach praktycznych odbyło się omówienie epizodu z udziałem kierownictwa Komendy oraz dowództwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

20160317-01

20160317-02

20160317-03

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE