Kultura | rozrywka | edukacja

Przysięga strzelecka młodzieży z kołaczyckiego Liceum

W Rzeszowie miały miejsce (07.03) uroczyste obchody 97 rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli połączone z uroczystą przysięgą „Orląt” i młodzieży strzeleckiej. Wśród 400 przysięgających z województwa podkarpackiego, małopolskiego, a nawet Lwowa, było 26 strzelców z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Powiat jasielski reprezentowali również strzelcy z Trzcinicy.

Fot. © LO w Kołaczycach
Fot. © LO w Kołaczycach

Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kościele Świętego Krzyża, pod przewodnictwem JE. Ks. Bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Następnie w uroczystym przemarszu uczestnicy udali się pod pomnik bohatera strzelców, płk. Leopolda Lisa-Kuli, gdzie nastąpiła dalsza część obchodów: meldunek, przegląd pododdziałów, odegranie Hymnu Narodowego, podniesienie flagi na maszt i uroczyste przemówienia.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa podkarpackiego.

Najważniejsza część uroczystości – ślubowanie młodzieży strzeleckiej miało bardzo podniosły charakter. Rotę przysięgi odczytał bratanek płk. Lisa-Kuli, Leopold Kula. Młodzi ludzie z pełną powagą wypowiadali słowa ślubowania: Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” przyrzekam: Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam: Powinności moje jako Strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie, wykonywać. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.

Po uroczystej przysiędze miał miejsce Apel Pamięci, składanie wieńców i wiązanek kwiatów, a salwa honorowa i uroczysta defilada pododdziałów zakończyły obchody rocznicowe.

Młodzież z Kołaczyckiego Liceum, uczestnicząc w defiladzie, pomyślnie przeszła swój „chrzest bojowy” i otrzymała gratulacje od dowódcy drużyny, Krzysztofa Wydro.

Organizacja strzelecka to szkoła postaw patriotycznych i obywatelskich. Podstawowym jej zadaniem było i jest szkolenie wojskowe i proobronne, kształtowanie młodych ludzi świadomych swych obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Radosne twarze młodych strzelców – uczestników uroczystości, mimo zimna i srogiego deszczu, dobitnie świadczą o sile przyciągania tej organizacji.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE