Informacje

Eliminacje OTWP: „Oby nigdy ta wiedza nie musiała być wykorzystana w praktyce”

Czym jest ochrona przeciwpożarowa, kiedy i w jaki sposób należy zaalarmować straż pożarną o zaistniałym zagrożeniu, jak wygląda organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju czy wreszcie do czego służy podstawowy sprzęt będący na wyposażeniu państwowej i ochotniczych straży pożarnych? To zagadnienia, z jakimi corocznie przychodzi zmierzyć się uczestnikom ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Zakończyły się właśnie zmagania na szczeblu powiatu jasielskiego. Laureatom życzymy powodzenia na finale wojewódzkim.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który odbywa się pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, ma długoletnią historię i w tym roku odbywa się już po raz trzydziesty dziewiąty. Eliminacje – wzorem lat ubiegłych – odbywają się również na ziemi jasielskiej. Ich wspólnej realizacji podjęli się: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, którzy do współpracy przy przedsięwzięciu zaprosili lokalne samorządy oraz inne podmioty, których działalność oscyluje w zakresie dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Dzisiejszy finał powiatowy turnieju zgromadził 23 uczestników reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. To laureaci eliminacji miejskich i gminnych, które we wcześniejszym terminie odbyły się we wszystkich gminach powiatu jasielskiego.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wszyscy uczestnicy zmierzyli się ze sobą w części pisemnej, w której musieli odpowiedzieć na trzydzieści pytań jednokrotnego wyboru, a czas wypełnienia testu wynosił trzydzieści minut. Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z części pisemnej, były zakwalifikowane do części ustnej. Ta polega na udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań przed komisją. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać trzy punkty. Co ważne: punkty z części pisemnej nie sumują się z punktami z części ustnej, a więc o zwycięstwie decyduje liczba punktów uzyskanych w drugim etapie turnieju.

Komisji konkursowej, w pracach której uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, przewodniczył zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego mł. bryg. Ireneusz Zagórski.

Pytania sformułowane są w ten sposób, żeby sprawdzić znajomość uczestników turnieju podstawowych wiadomości z dziedziny pożarnictwa. Młodzi adepci sztuki pożarniczej muszą wykazać się wiedzą jak alarmować straż pożarną, podstawową wiedzą na temat przepisów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. W części ustnej uczestnicy turnieju mają rozpoznać podstawowy sprzęt pożarniczy. Muszą prawidłowo określić do czego on służy. Potrzebna jest tu szersza wiedza pożarnicza, która wyłoni zwycięzców turnieju. – wyjaśnia bryg. Wacław Pasterczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Podkreśla on wysoki poziom przedsięwzięcia, o czym świadczy udział laureatów finału powiatowego w poprzednich latach w etapie centralnym turnieju.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Turniej organizowany jest cyklicznie. Co roku spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Mając na uwadze wcześniejsze turnieje można stwierdzić, że poziom uczestników jest coraz wyższy. Zresztą przekonujemy się, że osoby, które startowały w latach wcześniejszych, ponownie biorą udział. W związku z tym ich wiedza jest coraz wyższa. Mamy nadzieję, że ta wiedza będzie tylko do ich posiadania i nie będzie musiała być użyta w praktyce. – podkreśla Pasterczyk.

Tradycyjnie już w przerwie pomiędzy obydwoma etapami dzisiejszego konkursu strażacy pełniący dyżur w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej przygotowali dla młodzieży pokaz sprawności bojowej. Młodzi adepci sztuki pożarniczej mogli przyjrzeć się z bliska nowoczesnemu wyposażeniu samochodów bojowych.

Co roku spotyka się to z dużym zainteresowaniem. – zauważa Wacław Pasterczyk. – Sama wiedza teoretyczna i same przepisy są ważne, ale zawsze ten sprzęt, który młodzi ludzie mogą zobaczyć, mogą dotknąć, mogą wsiąść do samochodu pożarniczego buduje jeszcze większe emocje i zachęca ich na pewno do kontynuowania przygody z pożarnictwem nawet poprzez uczestnictwo w ochotniczych strażach pożarnych, w różnych konkursach. Jest to bardzo przydatny element tych turniejów.

Dzisiejsze eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wyłoniły reprezentantów powiatu jasielskiego na finał wojewódzki, który odbędzie się 20 maja na terenie malowniczego zespołu zamkowo-pałacowego w Krasiczynie (powiat przemyski). Z ramienia jasielskiej komendy opiekunem laureatów będzie zastępca dowódcy JRG mł. bryg. Rafał Rutyna.

Zostali nimi: Michał Rutyna (Szkoła Podstawowa w Niepli, gmina Jasło), Przemysław Rewiś (Zespół Szkół Publicznych w Kunowej, gmina Skołyszyn) oraz Konrad Filipak (II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle).

Odebrali oni pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorami byli wieloletni partnerzy przedsięwzięcia: Nadleśnictwo Kołaczyce, Magurski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Jaśle oraz Wójt Gminy Skołyszyn.

Cieszę się, że gościcie u nas, niektórzy po raz kolejny. Jesteście wszyscy zwycięzcami turniejów gminnych, czyli prezentujecie wysoki poziom. Cieszy to, że jest wśród Was powtarzalność i że alej uczycie się. Zachęcam Was do tego, abyście zdecydowali się wystartować również w przyszłym roku. Proszę opiekunów, jednocześnie dziękując za to, że poświęcacie im ten czas, aby zachęcić dzieci do uczestnictwa w kolejnym turnieju. Obyśmy pokazali na turnieju wojewódzkim, że jesteśmy mocni. Życzę tym, którzy dzisiaj osiągnęli najlepsze wyniki, aby podczas tego turnieju wojewódzkiego mogli jeszcze lepiej się pokazać i awansować wyżej. Dziękuję za profesjonalne przygotowanie tego turnieju i przeprowadzenie poszczególnych etapów. Przede wszystkim dziękuję sponsorom, którzy przyczyniają się do tego, że ten konkurs jest atrakcyjny ze względu na nagrody. – zwrócił się do uczestników dzisiejszych zmagań reprezentujący Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle jego zastępca mł. bryg. Bogdan Ziemba.

Obok niego, młodzieży gratulacje składali: przedstawiciele prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle – prezes Stanisław Święch i wiceprezes Adam Rozmus, przewodniczący komisji sędziowskiej mł. bryg. Ireneusz Zagórski, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Ryszard Brocławik, Joanna Kraus-Przybyłowska – specjalista ds. marketingu, edukacji leśnej, turystyki i ochrony przyrody w Nadleśnictwie Kołaczyce oraz Krzysztof Bartusiak – przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Na drugich miejscach znaleźli się: w kategorii szkół podstawowych – Anna Węgrzyn (Szkoła Podstawowa w Jabłonicy, gmina Skołyszyn), w kategorii gimnazjum – Przemysław Sysoł (Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim, gmina Tarnowiec), w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Piotr Madejczyk (Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach), natomiast miejsca trzecie zajęli: w kategorii szkół podstawowych – Zuzanna Zagórska (Szkoła Podstawowa nr 4 im. biskupa Ignacego Krasickiego w Jaśle), w kategorii gimnazjum – Kacper Buda (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach), w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Aleksandra Gotfryd (II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle).

KOMENTARZ

bryg. Wacław Pasterczyk, rzecznik prasowy KP PSP w Jaśle: „Celami przyświecającymi temu przedsięwzięciu jest między innymi szerzenie wiedzy z ochrony przeciwpożarowej. Wiedzy, która oby nie przydała się nigdy w praktyce, ale zawsze może być wykorzystana jeśli zajdzie taka potrzeba. Alarmowanie straży pożarnej, zachowanie się w sytuacji zagrożenia – tego wszystkiego młodzi ludzie uczą się na tego typu turniejach i ewentualnie mogą z tej wiedzy skorzystać. Jak już wspomniałem, oby ta wiedza pozostała tylko w ich posiadaniu i nie musiała być wykorzystana w praktyce, ale taka wiedza jest bardzo przydatna.”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE