Informacje

Pamiątkowa tablica i odznaczenia na 110-lecie OSP we Wrocance

Kolejna jednostka ochotniczej straży pożarnej w powiecie jasielskim świętuje jubileusz swojego istnienia. Tym razem uroczystości rocznicowe zorganizowano we Wrocance (gmina Tarnowiec), gdzie ochotnicze pożarnictwo zrodziło się w tej miejscowości przed stu dziesięciu laty. O tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu będzie na trwale przypominać kolejnym pokoleniom tablica pamiątkowa odsłonięta dzisiaj na ścianie frontowej tutejszej remizy.

Pamiątkowa tablica będzie przypominać o dzisiejszym jubileuszu kolejnym pokoleniom strażaków z Wrocanki.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Dzieje ochotniczego pożarnictwa we Wrocance sięgają pierwszej dekady ubiegłego stulecia. Założycielami w 1907 roku jednostki, która powstała przy miejscowym kółku rolniczym, byli Leon Lepucki (naczelnik) i Marian Smyka (zastępca naczelnika). Ówczesna formacja skupiała w swoich szeregach dwunastu członków. Druhowie dysponowali sikawką ręczną oraz podstawowym sprzętem strażackim. W 1912 roku w Tarnowcu odbył się kurs pierwszego stopnia dla okolicznych ochotniczych straży pożarnych, który ukończyli wszyscy członkowie jednostki z Wrocanki. Do wybuchu I wojny światowej, jak na owe czasy, tutejsi druhowie byli odpowiednio wyszkoleni oraz dysponowali niezbędnym sprzętem. Oprócz udziału w działaniach ściśle związanych z ochroną pożarową, jej członkowie włączali się w organizację uroczystości patriotycznych związanych z ważnymi dla naszego kraju rocznicami, spektakle teatralne, zabawy i festyny dla lokalnej ludności. W 1922 roku ówczesny wójt Tarnowca reaktywował jednostkę z Wrocanki. W kolejnych latach doposażono ją w sikawkę konną. Ponowna reaktywacja nastąpiła w 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przystąpiono do budowy remizy we Wrocance, a w 1969 roku tutejsza jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy – Żuk. W kolejnych latach udało się pozyskać z komendy straży pożarnej w Jaśle przyczepkę wraz z pełnym sprzętem strażackim, a także mundury bojowe i wyjściowe.

Cała społeczność Wrocanki szczególnie zapamiętała rok 2007, w którym zorganizowano uroczystości z okazji jubileuszu stulecia powołania ochotniczej straży pożarnej w tej miejscowości. Dwa lata później udało się pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie samochód gaśniczy na podwoziu Jelcza. Przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Tarnowcu udało się go skarosować i służy druhom po dzień dzisiejszy.

Ostatnie wybory władz jednostki zostały przeprowadzone w 2016 roku. Zarząd ukonstytuował się w składzie: Konrad Faber (prezes), Krzysztof Pac (wiceprezes, naczelnik), Piotr Radoń (wiceprezes), Sławomir Chudy (zastępca naczelnika), Janusz Wiktorski (sekretarz), Adam Uram (skarbnik), Paweł Soboń (gospodarz, kierowca), Mateusz Jedziniak (kronikarz), Dominik Grzesiak (członek Zarządu). Komisję rewizyjną tworzą: Łukasz Goleń (przewodniczący), Robert Majka (sekretarz), Marcin Szurek (członek).

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance zrzesza 56 członków, w tym dziewięciu honorowych oraz pięciu w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Za pośrednictwem Powiatowego Stanowiska Kierowania przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle biorą oni czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych w swojej miejscowości i gminie. Na wyposażeniu jednostki, oprócz wspomnianego wcześniej samochodu bojowego, znajduje się wiele specjalistycznego sprzętu, o który udało się ją doposażyć w ostatnich latach, m.in. aparaty ochrony dróg oddechowych, umundurowanie bojowe, agregat prądotwórczy, pompy pływające, agregat oddymiający, czy system selektywnego powiadamiania.

W związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocance, został zorganizowany okolicznościowy apel z udziałem druhen i druhów tutejszej jednostki, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, pocztów sztandarowych z okolicznych jednostek OSP (Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Nowy Glinik, Łajsce, Łubno Szlacheckie, Łubienko, Dobrucowa, Brzezówka, Czeluśnica) oraz lokalnej społeczności.

Na niedzielne wydarzenie złożyły się: msza święta, złożenie gotowości pododdziałów do apelu przez dowódcę uroczystości – Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowcu Jarosława Lulę, wciągnięcie flagi Związkowej na maszt, odczytanie rysu historycznego jednostki, uczczenie pamięci zmarłych założycieli i działaczy, którzy tworzyli lokalną jednostkę na przestrzeni stu dziesięciu lat minutą ciszy oraz wręczenie odznaczeń branżowych dla zasłużonych druhów.

W uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Krzysztof Pac s. Józefa, Adam Chudy s. Józefa (srebrne), Konrad Faber s. Kazimierza, Łukasz Dobosz s. Andrzeja, Sylwester Michalik s. Antoniego, Marcin Szurek s. Mariana, Adam Uram s. Stanisława, Grzegorz Urbanik s. Zdzisława oraz Wojciech Wierdak s. Czesława (brązowe).

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał skarbnik OSP Wrocanka Adam Uram.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W podziękowaniu za wieloletnią posługę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu postanowiło nadać odznaki „Za wysługę lat” dla: Józefa Stysia, Kazimierza Orzechowicza, Jana Stysia, Wiesława Jakubowskiego, Kazimierza Fabra, Bogdana Chudego, Leona Lepuckiego, Jana Trznadla, Jacka Stysia, Mariana Szurka, Sławomira Chudego, Roberta Majki, Piotra Radonia, Karola Stysia, Janusza Wietechy, Janusza Wiktorskiego, Pawła Orzechowicza, Piotra Urbanika, Pawła Musiała, Konrada Fabra.

Z kolei Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle – w uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej – postanowiło nadać odznaki „Strażak wzorowy” dla następujących druhów OSP we Wrocance: Damian Faber s. Kazimierza, Łukasz Goleń s. Janusza, Dominik Grzesiak s. Krzysztofa, Łukasz Kopczak s. Antoniego, Kamil Michalik s. Sylwestra, Radosław Michalik s. Sylwestra, Kamil Piątkowski s. Andrzeja, Adrian Radoń s. Piotra, Krzysztof Radoń s. Ryszarda, Łukasz Soboń s. Piotra, Norbert Styś s. Jacka, Przemysław Styś s. Karola.

W imieniu uhonorowanych głos zabrał prezes miejscowej jednostki Konrad Faber: – Chciałem bardzo serdecznie podziękować za przyznanie odznaczeń dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocance. Dla strażaka-ochotnika jest to największe wyróżnienie za jego bezinteresowną pomoc niesioną społeczeństwu w nieszczęściu pożaru i innych przykrych zdarzeń losowych. Zapewniamy również, że nigdy nie zostaniemy obojętni na nieszczęście drugiego człowieka.

O jubileuszu będzie przypominała pamiątkowa tablica wmurowana na frontonie remizy. Jej symbolicznego odsłonięcia dokonali: Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch wraz z wójtem gminy Tarnowiec Janem Czubikiem natomiast poświęcenia proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu ks. kanonik Jerzy Uchman.

Podczas swojego wystąpienia druh Stanisław Święch podkreślił, że ochotnicze straże pożarne od przeszło stu lat mają swoje miejsce w krajobrazie polskich wsi i miasteczek.

Chlubne karty historii swojego środowiska zapisali również strażacy ziemi tarnowieckiej. Dzisiaj dziękujemy Wam serdecznie za tą społeczną działalność na rzecz bliźniego. Jubileusz 110-lecia to wspaniały znaczący czas w historii oraz życiu kilku pokoleń. To także powód do dumy dla Was, Waszych rodzin i dla miejscowości. Niech zawsze towarzyszy Wam szczęście i poczucie prawdziwej satysfakcji z tego co robicie. Wasza jednostka jest jedną z prawie sześćdziesięciu spośród 98, które funkcjonują na terenie powiatu jasielskiego, która istnieje ponad sto lat. Podczas zaborów nasi pradziadowie myśleli o bezpieczeństwie ludzi i żeby w naszych wioskach, miasteczkach żyło nam się coraz lepiej. Dziękując Wam za trudną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę, której celem nadrzędnym było i jest ratowanie ludzkiego życia, zdrowia i mienia współmieszkańców chciałbym serdecznie życzyć Wam dalszych sukcesów w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, satysfakcji z wykonywania społecznej służby i szczęśliwych powrotów z wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych. – powiedział.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w imieniu swoim, wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy złożył druhom z Wrocanki serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalsze lata działalności na rzecz lokalnej społeczności i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Chciałem Wam przede wszystkim podziękować za to, że jesteście, a ta Wasza działalność jest bardzo dużym wspomożeniem dla naszych działań jako zawodowej straży pożarnej. Bez Waszego udziału te nasze działania na pewno nie przebiegałyby tak sprawnie i szybko. Jest Was potężna siła, bo na terenie powiatu mamy 98 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które posiadają ponad sto trzydzieści samochodów ratowniczo-gaśniczych i co najważniejsze jest Was prawie tysiąc trzystu strażaków, którzy mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, czyli mają odpowiednie przeszkolenie, badania i są gotowi do niesienia pomocy w razie wystąpienia zagrożenia. To jest właśnie ta bardzo duża siła, dzięki której – jak już mówiłem – nasze działania mogą przebiegać szybciej i sprawniej. – zwrócił się do strażackiej braci st. bryg. Marek Górniak.

Nawiązał on również do obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu funkcjonowania w Polsce wyspecjalizowanej formacji mundurowej – Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przez te dwadzieścia pięć lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej nastąpił dość duży przełom pod kątem wyposażenia straży pożarnych, zarówno u nas w zawodowej, jak i w ochotniczych. W ostatnich latach udało się zakupić dla jednostek ochotniczych straży pożarnych sporo nowego sprzętu, nowych samochodów. Co najważniejsze, strażacy są odpowiednio przygotowani do obsługi tego specjalistycznego sprzętu. Dziś już nie jest tak jak kiedyś, że do motopompy była prądownica i kilka węży. Dzisiaj tego sprzętu jest naprawdę coraz więcej i jest on coraz bardziej nowoczesny. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia władz samorządowych: wójta, Rady Gminy, która niejako utrzymuje wszystkie jednostki oraz łoży na ten nowy sprzęt, za co serdecznie dziękuję władzom samorządowym. Tym samym wspieracie również nas. – powiedział.

St. bryg. Marek Górniak podkreślił ponadto, że Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance jest jedną z aktywniejszych jednostek w gminie Tarnowiec oraz powiecie jasielskim. – Widać tutaj dobrych gospodarzy zarówno po remizie, jak i samochodzie, który pod względem wieku znajduje się w ścisłej czołówce wśród samochodów na terenie powiatu natomiast swoim wyglądem nie odbiega w ogóle od tych młodszych pojazdów. Na pewno wymaga to dużego poświęcenia swojego prywatnego czasu. To odzwierciedla się na przeglądach jakie nasza komenda przeprowadza w jednostkach. Oceny tej są bardzo dobre. Składam gratulacje i podziękowania za utrzymywanie tego sprzętu w takiej dyspozycji. – dodał Komendant Powiatowy PSP w Jaśle.

Samochód pożarniczy będący w dyspozycji OSP Wrocanka.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Wójt Jan Czubik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Pękalą złożyli na ręce przedstawicieli Zarządu OSP we Wrocance okolicznościowy grawerton, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom miejscowych strażaków o tym podniosłym wydarzeniu wraz z podziękowaniami za to, że „zawsze jesteście tam, gdzie jesteście potrzebni”.

110 lat służby społeczeństwu jest godne uczczenia i uszanowania. Nasza obecność tu dzisiaj jest dowodem szacunku i podziękowania wszystkim strażakom, ale w dniu dzisiejszym szczególnie dziękujemy tym pięciu pokoleniom strażaków z Wrocanki. Dziękujemy Wam za bezinteresowną pomoc niesioną mieszkańcom Waszej wsi, całej gminy i całego powiatu. Dziękujemy za zaangażowanie społeczne nie tylko to ratownicze, ale również za pomoc w organizacjach imprez, uroczystości czy to kościelnych, państwowych, czy gminnych. – powiedział.

Niedzielne obchody uświetnił występ orkiestry dętej oraz marżonetek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym (powiat krośnieński).

FOTOGALERIA: 110-lecie OSP Wrocanka (gmina Tarnowiec) [zdjęć – 57]

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE