Informacje

Miasto Jasło zainteresowane rozwojem lokalnej infrastruktury sportowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi nabór wniosków w związku z ogłoszonym programem „Sportowa Polska”, w ramach którego przewiduje się wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem i przebudową lokalnej infrastruktury sportowej. Akcesu Jasła w tym projekcie oczekują od lokalnych władz radni miejscy, którzy złożyli już swoje wnioski w tej sprawie.

Środków, które w szczególności wesprą lokalne samorządy w modernizacji obiektów sportowych, do rozdysponowania w skali całego kraju jest dwadzieścia jeden milionów złotych. W ramach ogólnopolskiego programu przewiduje się dofinansowanie zadań dotyczących m.in. poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury dedykowanej klubom sportowym. Na wsparcie będą mogły liczyć szczególnie te przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi masowe uprawianie sportu, w szczególności przez dzieci i młodzież szkolną. Dodatkowo wyróżnione mają być te inwestycje, które będą udostępniane zainteresowanym nieodpłatnie.

Aplikowania wniosków o pozyskanie środków w ramach przedmiotowego programu oczekują od władz Jasła miejscy radni. Swoje oczekiwania w tym zakresie przedstawili już oni na komisjach merytorycznych, tj. spraw społecznych i finansowo-budżetowej, których członkowie wstępnie zaakceptowali zaproponowane pomysły oraz burmistrzowi miasta Ryszardowi Pabianowi.

Pierwszy wniosek został wysunięty przez wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Urszulę Czyżowicz i dotyczy kompleksowej przebudowy istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 – Szkole Podstawowej nr 11 im. kardynała Stefana Prymasa Wyszyńskiego na Osiedlu Gamrat. Obecnie użytkowany obiekt, na który składa się płyta o nawierzchni asfaltowej wraz z podstawową towarzyszącą infrastrukturą umożliwiającą grę w piłkę nożną oraz koszykówkę, całkowicie odbiega od wymogów dnia dzisiejszego. Wręcz – z uwagi na swoją konstrukcję techniczną – stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

W swoim piśmie do władz lokalnego samorządu podnosi ona kwestię, że już od wielu lat jako radna miejska oraz przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Gamrat – jednostki pomocniczej miasta, na terenie której zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt – bezskutecznie ubiega się o jego remont. Ponadto zaznaczyła, że obszar, na którym posadowione jest boisko przyszkolne, objęty jest miejskim programem rewitalizacji.

Zdaniem radnej Urszuli Czyżowicz – w związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania infrastruktury sportowej zwanej „Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej” byłoby celowym działaniem ze strony miejscowego samorządu ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

» Od kilku lat zwracam się z taką prośbą jako radna i wraz z Zarządem Osiedla Jasło-Gamrat. Boisko to zostało również ujęte w rewitalizacji miasta Jasła – bez skutku. Odpowiedzią było: „jak się pojawią programy zewnętrzne to będziemy robić”. Na obecną chwilę boisko nie nadaje się do użytkowania przez dzieci i młodzież szkolną, a po ostatniej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle w niedługim czasie na pewno zostanie zamknięte przez Sanepid i niedopuszczone do użytku. Pojawia się możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i bardzo proszę o potraktowanie tej sprawy poważnie. «
– czytamy w piśmie.

W tym samym programie grupa radnych upatruje możliwość rozwoju infrastruktury stadionu piłkarskiego przy ulicy Śniadeckich 15. We wniosku adresowanym do burmistrza miasta piszą:

» W związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania infrastruktury sportowej zwanej „Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym” zwracamy się z prośbą o podjęcie starań o wyżej wymienione środki na remont boiska sportowego przy ulicy Śniadeckich 15 oraz budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią. Nadmieniamy również, że w roku 2010 podczas powodzi, która dotknęła prawie całe miasto Jasło, boisko przy Śniadeckich było również zalane. W związku z tym, jeżeli było ono ujęte w protokołach popowodziowych to dofinansowanie na odbudowę obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu wynosi 80%. Prosimy o podjęcie działań w wyżej wymienionej sprawie. «

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian w odpowiedzi udzielonej zainteresowanym podkreślił, iż samorząd miasta żywnie interesuje się pojawiającymi się możliwościami zewnętrznego dofinansowania planowanych do realizacji na terenie Jasła przedsięwzięć.

Proszę mi wierzyć, że my naprawdę śledzimy to, co się pojawia i równie dobrze wiemy, że taka możliwość ubiegania się o te środki jest. Jeśli chodzi o niektóre projekty to jesteśmy do tego przygotowani. Temat zostanie dogłębnie przeanalizowany i państwo dostaniecie informację. Mało tego, będziecie musieli – jeśli rzeczywiście uda nam się przystąpić do tych projektów – państwo podjąć uchwały w tym zakresie, gdyż są to kwoty znacznie przekraczające te, które mamy zabezpieczone na tą chwilę. – wyjaśnił.

Nabór wniosków do rządowego programu pod hasłem „Sportowa Polska” prowadzony będzie do końca marca bieżącego roku więc samorząd Jasła ma miesiąc na skompletowanie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej, w tym: decyzję o pozwoleniu na budowę, dokumentację techniczną, zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, dokumentację fotograficzną obrazującą stan obecny istniejącego obiektu, a także projekt regulaminu korzystania z obiektu sportowego po jego kompleksowej modernizacji.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE